آيين نامه فوق العاده ماموريت و هزينه هاي سفر

فاکتور

آيين نامه فوق العاده ماموريت و هزينه هاي سفر

 

 

 

وسيله نقليه و اياب و ذهاب:

 • نوع وسيله توسط سرپرست قسمت (امور اداري) تعيين ميشود كه ميتواند با توجه به شرايط هواپيما، اتوبوس ، قطار، اتومبيل شخصي و اتومبيل شركت باشد.

 • هزينه اياب وذهاب ماموري كه با اتومبيل شخصي (به ماموريت اعزام ميشود) پس ازتائيد سرپرست قسمت براساس نرخهاي مشابه آژانسهاي مسافرتي محاسبه وپرداخت خواهد شد.

 • به افرادي كه با اتومبيل شركت به و با راننده شركت ماموريت اعزام ميشوند فقط هزينه بنزين مصرفي طول مسافرت پرداخت خواهد شد.

 • افراديكه با وسيله عمومي به مسافرت اعزام ميشوند ، هزينه ها بر اساس مستندات وتائيد مدير قسمت قابل پرداخت مي باشد .

 • هزينه رفت و آمد داخل شهر به كاركنانيكه با وسائل نقليه عمومي به ماموريت ميروند ، طبق گزارش كتبي مبالغ هزينه شده توسط مامور پس از تائيد مدير قسمت پرداخت خواهد شد .

فصل دوم:

فوق العاده ماموريت بدي آب و هوا

            الف) فوق العاده ماموريت :

                  براي كليه كاركنان معادل يكروز حقوق و مزاياي ثابت به تبع شغل ميباشد.

ب ) بدي آب و هوا:

1- شهرهاي اروميه، همدان، مشهد،تبريز، كرمانشاه، اردبيل، زنجان، كرمان وتوابع آنها از اول  آبان ماه تا آخر اسفند ماه معادل 50%  يكروز حقوق بعلاوه يك روز حقوق ماده الف ميباشد.

2- شهر هاي اهواز، بندرعباس، زاهدان و توابع آنها از اول فروردين ماه تا آذر مهر ماه معادل 50 %  يكروز حقوق ميباشد.

1

فصل سوم :

            هزينه هتل و غذا:

 • هزينه هاي هتل وغذا در حد متعارف پس از تائيد مدير قسمت ومدير امور اداري طبق صورتحساب قابل پرداخت مي باشد .

تبصره : صبحانه حداكثر 20.000 ريال ، نهار حداكثر 35.000 ريال و شام حداكثر 30.000 ريال تا پايان سال 1386 .

فصل چهارم :

                اضافه كار :

 • به كاركنانيكه طبق ضر ورت شغلي مجبور به مسافرت در روزهاي تعطيل رسمي و ساعات غير اداري هستند معادل زمان مصرف شده از مبداء تا مقصد طبق تائيد مدير يا سرپرست قسمت اضافه كار پرداخت خواهد شد.

 • ميزان كاركرد در محل ماموريت مازاد بر 44 ساعت كار در هفته به صورت اضافه كار پرداخت ميشود. ( ساعات كار در ماموريت طبق ساعات كاركرد روزانه شركت مي باشد ومازاد بر آن پس از تائيد مدير قسمت بصورت اضافه كار قابل پرداخت است )

تبصره :

چنانچه برگشت از ماموريت قبل از پايان ساعات كاري باشد يكروز ماموريت محاسبه مي گردد و چنانچه بعد از پايان ساعت كاري باشد اضافه كار در نظر گرفته مي شود.

تبصره :  ساعات اضافه كاري بايد به تائيد مدير قسمت برسد.

فصل پنجم :

 • هزينه ماموريت رانندگان كه به تهران عزيمت ميكنند بر اساس مستندات پس از تائيد مدير امور اداري محاسبه و پرداخت خواهد شد.

 • فوق العاده ماموريت آنها براساس مدت ماموريت قابل پرداخت خواهد بود.

2

 • در موارد استثنائي در صورتيكه راننده هاي يك سر از ماموريت را بدون وسيله نقليه متعلق به شركت عزيمت نمايد علاوه بر پرداخت هزينه و فوق العاده ماموريت ، هزينه اياب و ذهاب رفت و برگشت قابل پرداخت خواهد بود.

 • براي كاركنان آموزشي فوق العاده ماموريت قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره :

            هزينه سفر و فوق العاده ماموريت رانندگان و پرسنل جديد الاستخدام (آموزشي) براساس شبانه روز كامل بوده و در صورت كسري براساس همان مدت محاسبه و پرداخت خواهد شد.

 • پرسنل خاطي كه به تهران احضار ميشوند مشمول اين آئيننامه نخواهند بود و فقط هزينه اياب و ذهاب پرداخت خواهد شد.

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...