مالیات حق الوکاله

رای شورا

مالیات حق الوکاله
مطابق ماده 103ق.م.موکلای دادگستری وکسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلف هستند در وکالت نامه های خود رقم حق الوکاله را قید کنند ومعادل 5درصد آن را بابت علی الحساب مالیاتیروی وکالت تمبر باطل کنند نکته اینکه مبلغ تمبر نباید کمتر از حد مقرر باشد
1-در دعاوی واموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله
2-در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین خواسته قانونا لازم نیست وهمچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد حد اقل حقالوکاله مقرردر آیین نامه حق الوکاله برای هر مرحله
3-در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشدبر طبق مفاد حکو ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم رعایت گردد
4-در مورد دعاوی واختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی حل وفصل می شود وبرای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی عوارض وغیره 5درصد تمبر باطل می شود
تا 10000000ریال ما به اختلاف 5درصد
تا30000000ریال مابه اختلاف نسبت به مازاد 10000000ریال 4درصد
از 30000000ریال ما به اختلاف به بالا نسبت به مازاد 30000000ریال 3درصد
نکته:مفاد این بند درباره اشخاصی که وکیل دادگستری نیز نباشد نیز شامل میشود
نکته مطابق رای شماره 30/4/11885مورخ 13/10/71هیات عمومی شورای عای مالیاتی هدف از ما به اختلاف مذکور در بند د ماده 103 ق.م.متفاوت مبلغ مالیات مورد قبول مودی با مالیات مطالبه شده توسط مراجع زی ربط است وتفاوت مذکور باید به عنوان ما به اختلاف مبنای محاسبه ابطال تمبر قرارگیرد ضمنا مبلغ به طور نقد به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می گردد ورسید وجه به روسای سازمان مالیاتی وشورای عای مالیاتی وهیات حل اختلاف ارایه می گردد
سایر مقررات مربوطه مالیاتی حق الوکاله
مطابق تبصره 1ماده 103ق.م.موکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاهها مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالتهایی که از طرف دولت وشهرداری که محتاج به ابطال تمبر روی وکالت نامه نباشند
مطابق تبصره 2ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیموزارتخانه وموسسات دولتی وشرکتهای دولتی وشهرداری مکلفند وجوهی که بابت حق الوکاله به وکلاپرداخت می نمایند 5درصد آن را را کسر وبابت علی الحساب مالیاتی وکیل ظرف 10 روز به اداره امور مالیاتی پرداخت نمایند
مطابق تبصره 3ماده 103ق.م.مدر صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالت نامه مربوطه نخواهد بود
مطابق تبصره 4ماده 103ق.م.مدر مواردی که دادگاهها حق الوکاله یا خسارت حق الوکاله بیشتر یا کمتر از مبلغی که ماخذ ابطال تمبر روی وکالت نامه قرار گرفته است تعیین نماینده مدیراندفتر دادگاهها مکلفاند میزان مورد حکم قطعی را به اداره مالیاتی اطلاع تامابه التفاوت مورد محاسبه قرارگیرد
نکته: در مورد اجرای ماده 103ق.م.موحسب مورد تبصره های آن راجع به لزوم ابطال یا اخذتمبر وکالت نامه در مواردی که اختلاف بر روی زیان ابرازی وزیان مورد قبول واحد مالیاتی باشد هر چند طبق بند 2 بخشنامه 30/11080/48794مورخه 1376/11/16معاونت درآمد های مالیاتی تاکید گردیده الزامی به طرح موضوع اختلاف نزد روسای امور مالیاتی ویا هیات حل اختلاف تا زمانی که با ابراز سود در سنوات بعد واعمال تمام یا قسمتی از زیان سال مذکور مالیات به مودی تتا حدودی که زیان برگشتی در میزان مالیات موثر است مالیات مورد اختلاف وبه تبع آن ماخذ احتساب حق تمبر وکالتنامه نیز قابل محاسبه خواهد بود ودر خصوص پرونده هایی که به هیات حل اختلاف محول گردیده به لحاظ عدم تعلق مالیات ودر نتیجه عدم وجود مبنای احتساب حق تمبر لزومی به ابطال تمبر روی وکالت نامه نخواهد بود

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...