ماليات اژانس هواپيمايي RE

ترکیبهای-تجاری-سرقفلی
 •  ماليات اژانس هواپيمايي RE

 • با سلام

 • آژانس های هواپيمائی نماينده هواپيمائی هستند و فقط حکم واسطه رو دارد (=دفتر نمايندگی هواپيمائی) مبلغ ماليات و عوارض ذکر شده در بليط های هواپيمايی عملا” مربوط به شرکت هواپيمايی بوده نه آژانس هواپيمايی … آژانسهای هواپيمايی درصدی از مبلغ بليط را بابت کارمزد فروش دريافت می کنند ، معهذا در هنگام ارسال صورتحساب به شرکت هواپيمايی موظف هستند ارزش افزوده کارمزد فوق الذکر را نيزاز شرکت هواپيمايی مربوطه مطالبه نمايند

 • در سوالتون اشاره کرديد که که در آخر هر ماه به همراه شناسايی درآمد اقدام به شناسايی ارزش افزوده بنمائيم..

 • اينجا يه سوال پيش مياد…شما وقتی بليط هواپيما ميفروشيد چه ثبتهای حسابداری صادر ميکنيد که شناسايی ارزش افزوده مربوط به فروش بليط ها را به آخر ماه موکول می نماييد؟؟؟؟

 • قاعدتا” وقتی مشتری مياد بصورت نقدی بليط ميخره شما ثبت های زير را صادر ميکنيد :

 • وجه نقد**** بد

 • حساب پرداختنی به شرکت هواپيمايی ****بس

 • بعد از اينکه پرواز انجام شد ثبت زير صادر ميشه :

 • حساب دريافتنی از شرکت هواپيمايی**** بد

 • حساب پرداختنی به شرکت هواپيمايی**** بد

 • وجه نقد ****بس

 • ارزش افزوده**** بس – حساب پرداختنی

 • درآمد**** بس

 • حساب دريافتنی از شرکت هواپيمايی شامل در آمد خود شرکت هواپيمايی از فروش بليط به همراه ارزش افزوده درآمد فوق الذکر می باشد

 • هنگامی هم که شرکت هواپيمايی ميخاد بياد با دفتر نمايندگی تسويه حساب کنه (احتمالا” تسويه حساب در آخر هر ماه انجام ميشه…که شما اشاره کرديد…) مبلغ ماليات تکليفی رو از مبلغ طلب آژانس هواپيمايی کسر کرده و مابه التفاوت را به حساب نمايندگی واريز ميکنه که در اين حالت می بايست ثبت زير صادر بشه :

 • وجه نقد**** بد

 • پيش پرداخت ماليات**** بد

 • حساب دريافتنی از شرکت هواپيمايی**** بس

 • (ماليات کسر شده توسط شرکت هواپيمايی را نبايد هزينه نمود و ماليات فوق الذکر بصورت علی الحساب بوده و می بايست در حساب پيش پرداخت ماليات ثبت گردد )

 • يه نکته هم در رابطه با درآمد آژانسهای هواپيمايی ذکر کنم و اون اينکه : بر طبق تبصره قانون مالياتهای مستقيم داريم : کليه تاسيسات ايرانگردی و جهانگردی دارای 132 ماده 3 درصد 50 پروانه بهره برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر سال از پرداخت ماليات متعلق معاف می باشند

 • قانون مالياتهای مستقيم 132 ماده 3 ( پنجاه درصد معافيت مالياتی موضوع تبصره و اصلاحيه های بعدی آن برای کليه تأسيسات گردشگری(ايرانگردی و 1366مصوب هـ مورخ 3354 / ت 38621 جهانگردی) واحدهای موضوع ماده يک تصويب نامه شماره  -2 – هتل، متل و واحدهای خدماتی رفاهی بين راهی 1(  هيئت محترم وزيران 84/5/10 -4 – مراکز خودپذيرايی شامل هتل آپارتمان،پانسيون، زائر سرا و از اين قبيل 3 مهمانپذير – تفرجگاه، اردوگاه گردشگری، محوطه های کمپينگ و کاروانها 5 مراکز اقامتی جوانان – دفترهای خدمات مسافرتی و 7) – مراکز سرگرمی و تفريحی(مراکز تعطيلات 6 – اقامتگاهها با مالکيت زمانی) که طی بخشنامه 9 – مناطق نمونه گردشگری 8 جهانگردی فوق الذکر ابلاغ شده است، متعلق به اشخاص اعم از حقيقی و حقوقی که دارای پروانه بهره برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی يا سازمان ميراث فرهنگی، صنايع  حوزه 87/5/19 مورخ 4305/78922 دستی و گردشگری( با توجه به نظريه شماره معاون حقوقی و امور مجلس) می باشند، قابل اعمال خواهد بود. )

 • حالا اگر رويه حسابداری مورد استفاده شما ، متفاوت از رويه ای است که در بالا ذکر شد….لطفا” رويه حسابداری خودتون را مطرح کنيد تا با هم بررسی کنيم…

 

 • ” آدمی ، زاده ذهن و انديشه خود است به بهترينها بيانديشيد که همان خواهيد شد ”

 • فراخوان مرحله چهارم ثبت نام ارزش افزوده، صاحبان دفاتر خدمات 11 براساس بند مسافرتی و جهانگردی مشول ارزش افزوده هستند 

 • البته بشرح پست اقای ايمانی

 • با سلام و عرض ادب خدمت دوستان همراه

 • مطلب آژانسهای هواپيمائی موضوع پيچيده ای است که حتی خود کارشناسان دارائی در آ ن در مانده اند 

 • موضوع بر می گرده به اظهارنظرهای متفاوت نسبت به يک ماده قانونی برای روشن شدن موضوع  نظر دوستان را به چند مطلب جلب می کنم 

 • رجا )که – ب – پ – اول اينکه اژآنسهای هواپيمائی داره بندهای متفاوتی می باشند (الف هر کدام بيانگر نوع خدمات ارائه شده می باشد 

  • بند الف 1

  • در آژانسهای هواپيمائی کلمه فروش مصداق مناسبی نيست و مطلب خريد و فروش به کلی باطل و غير قابل قبول می باشد چون بر اساس اساسنامه دفاتر خدمات مسافرتی  ( فروش  خدمات می باشند نه فروش بليت ) لذا در ثبتها نبايد از کلمه خريد و فروش استفاده شود 

 • – طبق قراردادها و بخشنامه های شرکتهای هواپيمائی گزارشها بايد بر طبق ماه ميلادی   به شرکتهای هواپيمائی ارسال s.r و R.T.R.D روز يک بار بسته ودر فرمت 15هر شود ودر اين فرمتها ميزان کمسيون دريافتی بر مبنای درصدهای قرارداد شده  مشخص و خالص مبلغ  به شرکت مذکور پرداخت می شود که اصولا محاسبه سود حاصله بر مبنای   بليت می باشد با مذاکرات کميته های مالياتی انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی fair  روز مشکلی برای روند رسيدگی 15 کشوری و استان با اداره دارائی تحقق درامد در پيش نخواهد اورد وموضوع تحقق درامد هر بليت در همان روز منتفی اعلام شده است 

  • از آنجايی که آزانس فقط نماينده فروش می باشد فقط از خدمات ارائه شده ارزش افزوده پرداخت خواهد کرد که اين مبلغ را نيز از شرکت هواپيمائی دريافت می کند ولی در مشکلاتی که در چند سال اخير به وجود امده است شرکت هواپيمائی اژانس را به عنوان امارات ) که با جلسه –  ترکيش – خريدار در صورتهای فصلی اعلام می دارد ( قطر های مکرر اين موضوع نيز حل شده است .

  • دقت در شناسايی درامد دقيق بسيار مهم می باشد چون استعلام از شرکتهيا هواپيمائی برای اداره دارائی بسيار معرض و مشخص می  باشد کوچکترين مغايرت کتمان درامد ورد دفاتر را دارد 

 • منتفی اعلام شده است 95 % نيز در سال 3 – موضوع ماليات تکليفيعلی الحساب

  • مطلب ديگر اينکه فروش بليت هواپيما از ارزش افزوده معاف می باشد چه چارتر و چه به صورت سيستم و شناور 

  • مطلب برای بند الف هنوز زياد می باشد ولی به همين مقدار اکتفا می کنم

 • -بند ب 2

 • در اين بند که همان فروش تور می باشد اصل اشکالات و اختلاف نظرات کارشناسان می باشد در فروش تور وبند ب به چند طريق انجام می پذيرد :

  • فروش هتل وبليت 3 – فروش تور بسته اژانس  2 –  فروش پکيج 1

 • در موضوع اول شمااجرا کننده تور نيستيد و تور را يک اژانس ديگر بسته است ومافقط – در مورد دوم اژآنس تور را بسته است يعنی 2  از درامد حاصله ماليات پرداخت می کنيم هتل گارانتی  کرده  و پرواز نيز چارتر و مسافر با همانگی اژانس سفر را انجام می دهد که بايد در اين پکيج ماليات بر ارزش افزوده کل تور شناسايی شود در اينجا توجه شما را به نظريه کارشناسان دارائی در اين مورد جلب می کنم کارشناسان دارائی اتفاق نظر دارند که مطلب کاری ما همانند چلو کبابی ها هست يعنی در واحد فروش برنج معاف می باشد گوشت هم معاف ولی وقتی ترکيب شود يک جنس جديد به نام چلو کباب درست می شود و ماليات ارزش افزوده دارد که در مورد تور بسته شده اژآنس هم همين موضوع صدق می کند  در مورد سوم فروش تک تک يعنی هتل جدا و بليت جدا در بليت    معافيت ارزش ازفوده دارد ودر هتل خود هتل پرداختی انجام می دهد و فقط از کارمزد دريافتی پرداخت ارزش افزوده انجام می شود 

 • بازهم در اين مقوله ( بند ب ) توضويحات زيادی وجود دارد به همين مقدار اکتفا ميکنم

 • -بند پ – اين بند همان زيارتی هست که کلا از ماليات عملکرد معاف ودر ارزش 3 افزوده فقط از کارمزد پرداختی انجام خواهد گرفت 

  • بند رجا فروش قطار می باشد که هماننده  هواپيما فقط از کمسيون دريافتی بايد 4 پرداختی انجام پذيرد 

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...