تقسیط بدهی مالیاتی

تقسیط بدهی مالیاتی تفويض اختيار تقسيط بدهي هاي مالياتي و بخشودگي جرايم مالياتي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم ( پرداخت 30 درصد نقد و مابقی تقسیط تا 15 ماه )تقسیط بدهی مالیاتی طبق ماده 167قانون مالیاتهای مستقیم به تصویب رسیده است