مرحله چهارم: گزینش قسمتهای مورد رسیدگی در یک دوره بودجه ­ای

تاریخ اجرای این قانون از اول سال 1381 خواهد بود و کلیة اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ‌ماه سال 1380

مرحله چهارم: گزینش قسمتهای مورد رسیدگی در یک دوره بودجه­ای

آخرین مرحله در فرایند انتخاب قسمت­ها برای حسابرسی، تعیین تعداد قسمتهایی است که می­شود در طول دوره بودجه­ای تکمیل کرد. حسابرسی همه چیز موجود در یک سازمان، آن هم در طول یک دوره بودجه­ای، برای حسابرسان امکان­ناپذیر است. حسابرسان نیز همانند سایر اجزای سازمان با منابع محدودی که در اختیار دارند، عمل می­کنند.

منع محدود حسابرسان، ساعات حسابرسی است. بدیهی است، هرگز زمان کافی یا ساعات کافی برای حسابرسی هر آنچه حسابرسان می­خواهند مورد رسیدگی قرار دهند، وجود ندارد. دلیل مرتب کردن قسمتهای بالقوه قابل حسابرسی نیز همین مساله است.

حسابرسان با اولویت بندی قسمتهای قابل حسابرسی، دست کم از انجام شدن مهمترین­ها، بطور منطقی اطمینان می­یابند.

حسابرسی به درخواست مدیریت یا هیات مدیره: موارد زیادی پیش می­آید که مدیریت سازمان انجام شدن حسابرسی خاصی را از حسابرسان داخلی می­خواهد. این گونه حسابرسیها در مواردی درخواست می­شود که مدیریت سازمان نگران جنبه­های خاصی از عملکرد و عملیات سازمان است. این نگرانیها زمانی می­تواند پدید آید که ظاهراً کنترل جنبه­هایی از عملیات از دست رفته باشد. در این گونه موارد تجزیه و تحلیل اولیه خطر ممکن است به بازنگری نیاز داشته باشد. در واقع مشکلی که توجه مدیریت را جلب کرده است می­تواند نسبت به حسابرسیهای برنامه­ریزی شده خطر بالاتری را برای سازمان به وجود آورده باشد که در این صورت حسابرسان احتمالاً انجام دادن حسابرسی برنامه­ریزی شده خود را متوقف و به درخواست مدیریت پاسخ مثبت خواهند داد.

چنانچه پر خطر بودن زمینه درخواستی مدیریت از دیدگاه حسابرسی چندان مشخص نباشد تصمیم­گیری درباره توقف حسابرسی در حال انجام شدن به حاصل گفتگوی حسابرسان و مدیریت بستگی خواهد داشت. در برخی سازمانها مدیریت این اختیار را دارد که  حسابرسان را به اجرای حسابرسی درخواستی خود مجبور کند. در دیگر سازمانها که حسابرسان زیر نظر هیات مدیره قرار دارند نفوذ حسابرسان در این گونه تصمیم­گیریها بیشتر است.

چنانچه حسابرسیهای برنامه­ریزی شده بحرانی­تر نباشند حسابرسان داخلی معمولاً به دلیل رعایت ادب حرفه­ای درخواست مدیریت را می­پذیرند. به همین ترتیب هیات مدیره نیز ممکن است انجام شدن حسابرسی خاصی را از حسابرسان داخلی بخواهد. حسابرسان داخلی تقریباً همواره موظف به پذیرش درخواست هیات مدیره­اند.

درخواستهای مدیریت و هیات مدیره ممکن است از همان مرزبندیهای سازمانی که حسابرسان برای جدول کار حسابرسی استفاده کرده­اند برخوردار نباشد. همان گونه که در استراتژی انتخاب قسمتها گفتیم نگرانی مدیریت همیشه خطوط تقسیم بندی آسانی ندارد.

مثال: شرکت سرزمین چوب نمونه­ای از یک درخواست غیرمعمول و پیش­بینی نشده از حسابرسان شرکت را در اختیار ما قرار می­دهد. مدیریت شرکت بطور ناگهانی از وجود یک فناوری جدید کامپیوتری با خبر شده است که بنا به ادعای فروشنده آن تولید تخته چندلایی را به میزان 25 درصد افزایش می­دهد و سود تخته چندلایی را از طریق کاهش هزینه­ها تا 10 درصد بالا می­برد.

هر چند که فناوری جدید مدیریت دایره چوب بری را تحریک کرده بود اما درباره اثر این تغییر بر کنترلهای تولیدی نگرانیهای جدی وجود داشت. به همین دلیل از حسابرسان درخواست شد تا به کمک مهندسهای شرکت کنترلهای تولید موجود را در مورد ماشین آلات مورد استفاده در کارخانه بطور اخص مورد ارزیابی قرار دهند و علاوه بر آن کنترلهای سیستم پیشنهادی فروشنده فناوری جدید را نیز رسیدگی کنند. این درخواست به یک ماشین بخصوص و عملیات آن در یک بخش بخصوص از کارخانه تخته چند لایی مربوط می­شود. حسابرسان هنگامی که کارخانه تخته چند لایی را برای منظور شدن در جدول کار حسابرسی دوره بودجه مورد توجه قرار داده بودند کلیت کارخانه تخته چند لایی را ارزیابی کرده بودند. حسابرسان کارگاه چوب بری و کارگاه چسب زنی را نیز به عنوان قسمت­های قابل حسابرسی در نظر نگرفته بودند. اما کارخانه تخته چندلایی را به قسمتهای کوچکی در حد هر ماشین بخصوص در آن تقسیم نکرده بودند به ویژه در حد جایگزین کردن احتمالی یک ماشین در نتیجه این حسابرس بخصوص را حسابرسان هنگام برنامه ریزی خود در نظر نگرفته بودند. حسابرسان احتمالاً این حسابرسی را به احترام مدیریت انجام خواهند داد. به ماهیت منحصر به فرد این درخواست مدیریت توجه کنید. گرچه کار درخواستی حسابرسی به معنای خاص آن نیست اما این کار شامل ارزیابی و مقایسه کنترلهاست. از حسابرسان به این دلیل خواسته شده بود تا در این مورد با مهندسهای شرکت همکاری کنند که بینش منحصر به فردی درباره کنترلهای داخلی دارند

مرحله چهارم: گزینش قسمتهای مورد رسیدگی در یک دوره بودجه­ای

آخرین مرحله در فرایند انتخاب قسمت­ها برای حسابرسی، تعیین تعداد قسمتهایی است که می­شود در طول دوره بودجه­ای تکمیل کرد. حسابرسی همه چیز موجود در یک سازمان، آن هم در طول یک دوره بودجه­ای، برای حسابرسان امکان­ناپذیر است. حسابرسان نیز همانند سایر اجزای سازمان با منابع محدودی که در اختیار دارند، عمل می­کنند.

منع محدود حسابرسان، ساعات حسابرسی است. بدیهی است، هرگز زمان کافی یا ساعات کافی برای حسابرسی هر آنچه حسابرسان می­خواهند مورد رسیدگی قرار دهند، وجود ندارد. دلیل مرتب کردن قسمتهای بالقوه قابل حسابرسی نیز همین مساله است.

حسابرسان با اولویت بندی قسمتهای قابل حسابرسی، دست کم از انجام شدن مهمترین­ها، بطور منطقی اطمینان می­یابند.

حسابرسی به درخواست مدیریت یا هیات مدیره: موارد زیادی پیش می­آید که مدیریت سازمان انجام شدن حسابرسی خاصی را از حسابرسان داخلی می­خواهد. این گونه حسابرسیها در مواردی درخواست می­شود که مدیریت سازمان نگران جنبه­های خاصی از عملکرد و عملیات سازمان است. این نگرانیها زمانی می­تواند پدید آید که ظاهراً کنترل جنبه­هایی از عملیات از دست رفته باشد. در این گونه موارد تجزیه و تحلیل اولیه خطر ممکن است به بازنگری نیاز داشته باشد. در واقع مشکلی که توجه مدیریت را جلب کرده است می­تواند نسبت به حسابرسیهای برنامه­ریزی شده خطر بالاتری را برای سازمان به وجود آورده باشد که در این صورت حسابرسان احتمالاً انجام دادن حسابرسی برنامه­ریزی شده خود را متوقف و به درخواست مدیریت پاسخ مثبت خواهند داد.

چنانچه پر خطر بودن زمینه درخواستی مدیریت از دیدگاه حسابرسی چندان مشخص نباشد تصمیم­گیری درباره توقف حسابرسی در حال انجام شدن به حاصل گفتگوی حسابرسان و مدیریت بستگی خواهد داشت. در برخی سازمانها مدیریت این اختیار را دارد که  حسابرسان را به اجرای حسابرسی درخواستی خود مجبور کند. در دیگر سازمانها که حسابرسان زیر نظر هیات مدیره قرار دارند نفوذ حسابرسان در این گونه تصمیم­گیریها بیشتر است.

چنانچه حسابرسیهای برنامه­ریزی شده بحرانی­تر نباشند حسابرسان داخلی معمولاً به دلیل رعایت ادب حرفه­ای درخواست مدیریت را می­پذیرند. به همین ترتیب هیات مدیره نیز ممکن است انجام شدن حسابرسی خاصی را از حسابرسان داخلی بخواهد. حسابرسان داخلی تقریباً همواره موظف به پذیرش درخواست هیات مدیره­اند.

درخواستهای مدیریت و هیات مدیره ممکن است از همان مرزبندیهای سازمانی که حسابرسان برای جدول کار حسابرسی استفاده کرده­اند برخوردار نباشد. همان گونه که در استراتژی انتخاب قسمتها گفتیم نگرانی مدیریت همیشه خطوط تقسیم بندی آسانی ندارد.

مثال: شرکت سرزمین چوب نمونه­ای از یک درخواست غیرمعمول و پیش­بینی نشده از حسابرسان شرکت را در اختیار ما قرار می­دهد. مدیریت شرکت بطور ناگهانی از وجود یک فناوری جدید کامپیوتری با خبر شده است که بنا به ادعای فروشنده آن تولید تخته چندلایی را به میزان 25 درصد افزایش می­دهد و سود تخته چندلایی را از طریق کاهش هزینه­ها تا 10 درصد بالا می­برد.

هر چند که فناوری جدید مدیریت دایره چوب بری را تحریک کرده بود اما درباره اثر این تغییر بر کنترلهای تولیدی نگرانیهای جدی وجود داشت. به همین دلیل از حسابرسان درخواست شد تا به کمک مهندسهای شرکت کنترلهای تولید موجود را در مورد ماشین آلات مورد استفاده در کارخانه بطور اخص مورد ارزیابی قرار دهند و علاوه بر آن کنترلهای سیستم پیشنهادی فروشنده فناوری جدید را نیز رسیدگی کنند. این درخواست به یک ماشین بخصوص و عملیات آن در یک بخش بخصوص از کارخانه تخته چند لایی مربوط می­شود. حسابرسان هنگامی که کارخانه تخته چند لایی را برای منظور شدن در جدول کار حسابرسی دوره بودجه مورد توجه قرار داده بودند کلیت کارخانه تخته چند لایی را ارزیابی کرده بودند. حسابرسان کارگاه چوب بری و کارگاه چسب زنی را نیز به عنوان قسمت­های قابل حسابرسی در نظر نگرفته بودند. اما کارخانه تخته چندلایی را به قسمتهای کوچکی در حد هر ماشین بخصوص در آن تقسیم نکرده بودند به ویژه در حد جایگزین کردن احتمالی یک ماشین در نتیجه این حسابرس بخصوص را حسابرسان هنگام برنامه ریزی خود در نظر نگرفته بودند. حسابرسان احتمالاً این حسابرسی را به احترام مدیریت انجام خواهند داد. به ماهیت منحصر به فرد این درخواست مدیریت توجه کنید. گرچه کار درخواستی حسابرسی به معنای خاص آن نیست اما این کار شامل ارزیابی و مقایسه کنترلهاست. از حسابرسان به این دلیل خواسته شده بود تا در این مورد با مهندسهای شرکت همکاری کنند که بینش منحصر به فردی درباره کنترلهای داخلی دارند

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
حسابداری
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
حسابداری
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
همه چیز درباره مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
حسابداری
همه چیز درباره مشاور مالیاتی

همه چیز درباره مشاور مالیاتی در این مقاله می‌خواهیم به تمام ابعاد و همه چیز درباره مشاور مالیاتی و یا وکیل مالیاتی پرداخته و با وظایف وی آشنا شویم. با آرمان پرداز خبره همراه باشید. تماس

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مالیات حقوق
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
حسابداری
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
دسته‌بندی نشده
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
حسابداری
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
حسابداری
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
حسابداری مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
حسابداری
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
حسابداری
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...