نمونه قرارداد کار جدید سال 96

حسابرسی

 نمونه قرارداد کار جدید سال 96

” قرارداد كار “

       اين قرارداد به موجب ماده (10) قانون كار جمهوري اسلامي ايران و تبصره (3) الحاقي به ماده (7) قانون كار موضوع بند (الف) ماده (8) قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي- مصوب 25/8/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام بين كارفرما/ نماينده قانوني كارفرما و كارگر منعقد مي شود .

1)  مشخصات طرفين :

كارفرما/ نماينده قانوني كارفرما

آقاي / خانم / شركت …فرزند …شماره شناسنامه/ شماره ثبت …به نشاني : ………….

كارگر

آقاي / خانم …فرزند …متولد …شماره شناسنامه …شماره ملي …ميزان تحصيلات…نوع و ميزان مهارت …به نشاني :……………….

2)  نوع قرارداد :¤دائم ¤موقت ¤كارمعين

3)  نوع كار يا حرفه يا حجم كار يا وظيفه اي كه كارگر به آن اشتغال مي يابد : ……………………………………………..

4)  محل انجام كار : ……………………………………………..

5)  تاريخ انعقاد قرارداد : ……………………………………………..

6)  مدت قرارداد : …………………………………………….

7)  ساعات كار : …………………………………………….

ميزان ساعات كار و ساعت شروع و پايان آن با توافق طرفين تعيين مي گردد .

 ساعات كار نمي تواند بيش از ميزان مندرج در قانون كار تعيين شود ليكن كمتر از آن مجاز است .

8)  حق السعي :

الف : مزدروزانه 309،977 ريال

(حقوق ماهانه : 9,299,310 ريال )

ب : پایه سنوات روزانه 17،000 ریال

(سنوات ماهانه 510،000 ریال)

كه در صورت داشتن سابقه قابل پرداخت است .

ج : کمک هزینه اقلام مصرفی ماهانه 1،100،000 ریال

د : حق مسکن ماهانه 400،000 ریال

9)  حقوق و مزاياي كارگر : بصورت ماهانه به حساب شماره…نزد بانك …شعبه … توسط كارفرما يا نماينده قانوني وي پرداخت مي گردد .

10)  بيمه : به موجب ماده (148) قانون كار ، كارفرما مكلف است كارگر را نزد سازمان تامين اجتماعي و يا ساير دستگاه هاي بيمه گر بيمه نمايد .

11)  عيدي و پاداش سالانه : به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه كارگران شاغل در كارگاه هاي مشمول قانون كار- مصوب 6/12/1370 مجلس شواري اسلامي ، به ازاي يك سال كار معادل شصت روز مزد ثابت/ مبنا (تا سقف نود روز حداقل مزد روزانه قانوني كارگران ) به عنوان عيدي و پاداش سالانه به كارگر پرداخت

مي شود .

 براي كار كمتر از يك سال ، ميزان عيدي و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد .

12)  حق سنوات يا مزاياي پايان كار : به هنگام فسخ يا خاتمه قرارداد كار حق سنوات ، مطابق قانون و مصوبه مورخ 25/8/87  مجمع تشخيص مصلحت نظام به نسبت كاركرد كارگر پرداخت مي شود .

 13)  شرايط فسخ قرارداد : اين قرارداد در موارد ذيل ، توسط هر يك از طرفين قابل فسخ است .

فسخ قرارداد … روز قبل به طرف مقابل كتباً اعلام مي شود .

14)  ساير موضوعات مندرج در قانون كار و مقررات تبعي از جمله مرخصي استحقاقي ، كمك هزينه مسكن و كمك هزينه عائله مندي نسبت به اين قرارداد اعمال خواهد شد .

15)  اين قرارداد در چهار نسخه تنظيم مي شود كه يك نسخه نزد كارفرما ، يك نسخه نزد كارگر ، يك نسخه به تشكل كارگري (در صورت وجود) و يك نسخه نيز توسط كارفرما از طريق نامه الكترونيكي يا اينترنت و يا ساير طرق به اداره كار و امور اجتماعي محل تحويل مي شود .

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...