نکات اساسی در تنظیم یک قرارداد بین المللی

مالیات بر درآمد
 • نکات اساسی در تنظیم یک قرارداد بین المللی

 

 • قراردادهای اقتصادی بین المللی معمولا سه جنبه فنی، بازرگانی و حقوقی دارند که هر سه جنبه باید مورد بررسی و مطالعه قرار گیرند. در ادامه نکاتی چند در باب تدوین قراردادهای بین المللی و مواد مربوطه ارائه شده است:

 • مشخصات طرفین قرارداد

 • هر قراردادی همیشه دست کم دو طرف دارد و تعیین و مشخص کردن دقیق طرفها در عقود از مسلمات حقوقی است. در این رابطه ذکر موارد زیر در قراردادهای بین المللی ضروری است:

 • الف- نام و نشانی و مشخصات قانونی طرف ایرانی قرارداد.

 • ب- نام کامل و مشخصات دقیق نماینده طرف ایرانی قرارداد. شماره و تاریخ و نام صادر کننده اعتبارنامه نماینده مجاز برای امضای قرارداد.

 • ج- نام و مشخصات کامل طرف خارجی قرارداد بر اساس مدارک قانونی. طرف خارجی قرارداد بایستی مدارک قانونی بودن سمت خود را که به تایید مراجع ذیصلاح در کشور متبوع وی رسیده و توسط کنسولگری یا سفارت ایران در محل نیز گواهی شده باشد ارائه نماید.

 • د- نام و مشخصات نماینده صاحب امضاء و تام الاختیار موسسه طرف خارجی قرارداد و نام صادر کننده و شماره و تاریخ اعتبارنامه رسمی نماینده جهت امضای قرارداد.

 • ه- سایر مشخصات لازم طرفین قرارداد بر حسب موضوع قرارداد در صورت نیاز.

 • نوع قرارداد

 • ذکر موضوع قرارداد بطور دقیق لازم است. نوع، مقدار، مشخصات کمی و کیفی کالا و در صورت لزوم خدمات بعد از قرارداد باید روشن شود. چنانچه موضوع قرارداد ارائه خدمات باشد، نوع و محل ارائه خدمات باید به وضوح مشخص شود.

 • مدت قرارداد

 • در متن قرارداد بایستی تاریخ شروع و خاتمه قرارداد مشخص و به مقتضای موضوع قرارداد جدول زمان بندی شده مراحل انجام کار ضمیمه قرارداد شود. ضمنا بر حسب نوع قرارداد تغییرات احتمالی در مدت قرارداد و شرایط آن نیز پیش بینی گردد.

 • مبلغ قرارداد

 • کل مبلغ قرارداد باید به حروف و عدد به تفکیک ارزی یا ریالی و در صورت لزوم ارزی و ریالی ذکر گردد. نسبت یا مقادیر ارزی و ریالی قرارداد باید متناسب با نوع و حجم کارهای مندرج در قرارداد باشد. باید اجزا مبالغ ارزی و ریالی قرارداد از قبیل قیمت کالا، هزینه حمل، خدمات و غیره با توجه به مقررات ارزی کشور و به تفکیک در قرارداد قید گردد.

 • مبنای قیمت گذاری کالا اعم از فوب، سی.اف.آر و غیره باید مشخص و قیمت واحد کالا بر مبنای خالص یا ناخالص دقیقاً معین گردد.

 

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...