قراردادهای ضمانت مالی

قراردادهای ضمانت مالی قراردادهای ضمانت مالی منتشر شده توسط گروه،قراردادهای هستند که به موجب آنها در صورت عدم توانایی به پرداخت بدهی در سررسید مقرر طبق مفاد مندرج در ابزار بدهی،باید پرداختی به دارنده قرارداد با هدف جبران خسارت وارد شده به وی انجام شود. قراردادهای ضمانت مالی در ابتدا به عنوان بدهی و به ارزش منصفانه ،پس از تعدیل بابت مخارج معامله که مستقیما به صدور ضمانت قابل انتساب هستند ، شناسایی میشوند. پس از آن،بدهی با استفاده از بهترین برآورد از مخارج مورد نیاز برای تسویه تعهد فعلی در تاریخ گزارشگری ،یا مبلغ شناسایی شده پس از کسر استهلاک انباشته ،هرکدام که بیشتر باشد،اندازه گیری میشود. قطع شناخت بدهیهای مالی زمانی یک بدهی مالی قطع شناخت میشود که تعهد مربوط به آن انجام ،لغو یا منقضی شده باشد. هنگام جایگزینی بدهی مالی موجود با بدهی دیگری که وام دهنده آن یکی است اما مفاد آن تفاوت قابل ملاحظه ای با بدهی موجود دارد،یا هنگامی که مفاد بدهی موجود به طور قابل ملاحظه تعدیل میشود ،چنین معاوضه یا تعدیلی به عنوان قطع شناهت بدهی اولیه و شناخت یک بدهی جدید در نظر گرفته میشود و تفاوت میان مبالغ دفتری متناظر باهر یک آنها در صورت سود یا زیان شناسایی میشود.

قراردادهای ضمانت مالی

قراردادهای ضمانت مالی منتشر شده توسط گروه،قراردادهای هستند که به موجب آنها در صورت عدم توانایی به پرداخت بدهی در سررسید مقرر طبق مفاد مندرج در ابزار بدهی،باید پرداختی به دارنده قرارداد با هدف جبران خسارت وارد شده به وی انجام شود.

قراردادهای ضمانت مالی در ابتدا به عنوان بدهی و به ارزش منصفانه ،پس از تعدیل بابت مخارج معامله که مستقیما به صدور ضمانت قابل انتساب هستند ، شناسایی میشوند.

پس از آن،بدهی با استفاده از بهترین برآورد از مخارج مورد نیاز برای تسویه تعهد فعلی در تاریخ گزارشگری ،یا مبلغ شناسایی شده پس از کسر استهلاک انباشته ،هرکدام که بیشتر باشد،اندازه گیری میشود.

قطع شناخت بدهیهای مالی

زمانی یک بدهی مالی قطع شناخت میشود که تعهد مربوط به آن انجام ،لغو یا منقضی شده باشد.

هنگام جایگزینی بدهی مالی موجود  با بدهی دیگری که وام دهنده آن یکی است اما مفاد آن تفاوت قابل ملاحظه ای با بدهی موجود دارد،یا هنگامی که مفاد بدهی موجود به طور قابل ملاحظه تعدیل میشود ،چنین معاوضه یا تعدیلی به عنوان قطع شناهت بدهی اولیه و شناخت یک بدهی جدید در نظر گرفته میشود و تفاوت میان مبالغ دفتری متناظر باهر یک  آنها در صورت سود یا زیان شناسایی میشود

قراردادهای ضمانت مالی

قراردادهای ضمانت مالی منتشر شده توسط گروه،قراردادهای هستند که به موجب آنها در صورت عدم توانایی به پرداخت بدهی در سررسید مقرر طبق مفاد مندرج در ابزار بدهی،باید پرداختی به دارنده قرارداد با هدف جبران خسارت وارد شده به وی انجام شود.

قراردادهای ضمانت مالی در ابتدا به عنوان بدهی و به ارزش منصفانه ،پس از تعدیل بابت مخارج معامله که مستقیما به صدور ضمانت قابل انتساب هستند ، شناسایی میشوند.

پس از آن،بدهی با استفاده از بهترین برآورد از مخارج مورد نیاز برای تسویه تعهد فعلی در تاریخ گزارشگری ،یا مبلغ شناسایی شده پس از کسر استهلاک انباشته ،هرکدام که بیشتر باشد،اندازه گیری میشود.

قطع شناخت بدهیهای مالی

زمانی یک بدهی مالی قطع شناخت میشود که تعهد مربوط به آن انجام ،لغو یا منقضی شده باشد.

هنگام جایگزینی بدهی مالی موجود  با بدهی دیگری که وام دهنده آن یکی است اما مفاد آن تفاوت قابل ملاحظه ای با بدهی موجود دارد،یا هنگامی که مفاد بدهی موجود به طور قابل ملاحظه تعدیل میشود ،چنین معاوضه یا تعدیلی به عنوان قطع شناهت بدهی اولیه و شناخت یک بدهی جدید در نظر گرفته میشود و تفاوت میان مبالغ دفتری متناظر باهر یک  آنها در صورت سود یا زیان شناسایی میشود.

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
حسابداری
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
حسابداری
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
همه چیز درباره مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
حسابداری
همه چیز درباره مشاور مالیاتی

همه چیز درباره مشاور مالیاتی در این مقاله می‌خواهیم به تمام ابعاد و همه چیز درباره مشاور مالیاتی و یا وکیل مالیاتی پرداخته و با وظایف وی آشنا شویم. با آرمان پرداز خبره همراه باشید. تماس

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مالیات حقوق
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
حسابداری
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
دسته‌بندی نشده
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
حسابداری
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
حسابداری
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
حسابداری مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
حسابداری
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
حسابداری
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...