فروش بخشی ازطرح در طول اجرای طرح و پیش از سررسید اوراق

فروش بخشی ازطرح

فروش بخشی ازطرح در طول اجرای  طرح و پیش از سررسید اوراق مشارکت

ممکن است بخشی از طرح به اشخاص ثالث فروخته شود و وجوه نقد یا مطالباتی را برای طرح و به تبع آن برای ناشر ایجاد کند.

از لحاظ حسابهای طرح طبق بند 1-31 متن پیشنهادی درآمد حاصل از فروش بخشی از طرح به عنوان درآمد اصلی  و وجوه نقد و مطالبات ایجاد شده باید به عنوان دارایی طرح شناسایی و ثبت شود.با آنکه دوره مالی طرح طبق تعریف ارائه شده در بند 5 متن پیشنهادی از تاریخ اولین انتشار اوراق مشارکت آغاز و به سررسید اوراق ختم میشود ولی به لحاظ ضرورت گزارشگری میان دوره ای  طبق بند 2-31 متن پیشنهادی ارزش ثبت شده بخش فروخته شده طرح باید به یکی از دو مبنای زیر اندازه گیری و شناسایی شود.

الف-نسبت درآمد بخش فروخته شده بع کل درآمد پیش بینی ضرب در کل هزینه  پیش بینی شده برای کامل طرح

ب-نسبت کاری که برای بخش  فروخته شده طرح انجام شده کار فیزیکی به کل کار طرح ضرب درکل هزینه پیش بینی برای اجرای طرح

از لحاظ حسابهای ناشر نظر به این که ناشر  باید در زمان فروشی بخشی  از طرح سود یا زیان مربوط را اندازه گیری و در دوره مالی وقوع معامله   در حسابهای خود ثبت و گزارش کند طبق بند 1-32 متن پیشنهادی در زمان فروش کل درآمد از فروش بخشی از طرح حسب مورد باید به عنوان درآمد عملیاتی یا غیرعملیاتی شناسایی و ثبت شود.

در صورتی که تولید و فروش دارایی فروخته شده جزء عملیات اصلی ناشر باشد دردرآمد حاصل  عملیاتی و در غیر این صورت غیرعملیاتیخواهد بود.برای مقابله بهای تمام شده بخش فروخته شده با درآمد حاصل طبق بند 2-32 متن پیشنهادی باید بهای تمام شده بخش فروخته شده که از اقلام زیر تشکیل میشود محاسبه شود.

الف-ارزش ثبت شده بخش فروخته شده به یکی  از دو روش گفته شده در بند 31 بر مبنای خالص ارزش ثبت شده طرح  در حسابهای  ناشر

ب-سود علی الحسابی که به عنوان هزینه تامین مالی طرح به مبلغ مزبور قابل تخصیص است.میزان این سود از حاصلضرب سود علی الحساب اوراق منتشر شده تا تاریخ سررسید اوراق در نسبت ارزش ثبت  شده تا تاریخ سررسید اوراق در میزان  این سود از حاصلضرب سود علی الحساب اوراق منتشر شده تا تاریخ سررسید اوراق در نسبت ارزش ثبت شده بخش فروخته شده به کل هزینه پیش بینی برای اجرای طرح بدست می آید.

ج-سهمی از سود معامله که به دارندگان اوراق قابل تخصیص است.

د-سود معامله عبارت است از مازاد فروش بر ارزش ثبت شده بخش فروخته شده به علاوه سود علی الحساب تخصیص یافته . سهم سود دارندگان اوراق و ناشر از سود معامله به تناسب حاصلضرب مبلغ و مدت سرمایه گذاری هر یک بدست می آید.

طبق بند 3-32 سهم سود ناشر باید حسب مورد به عنوان سود عملیاتی یا غیر عملیاتی در حسابهای ناشر ثبت و در صورتهای مالی دوره مربوطه ارائه شود. سهم سود دارندگان اوراق و همچنین باید به حساب تعدیل  ارزش طرح در دست اجرا ثبت و به دوره های بعد منتقل شود.

مثال»:فرض میشود که در انتهای شش ماهه اول از انتشار اوراق شرکت الفبا قطعه زمینی را که آماده شده به مبلغ 750میلیون ریال بطور نقد بفروشد.برای این که معامله  بطور کامل در حسابهای طرح و ناشر ثبت شود باید ارزش ثبت شده آن از لحاظ حسابهای طرح و ناشر بدست آید.

مثال:» فرض میشود که در انتهای شش ماهه اول از انتشار اوراق شرکت الفبا قطعه زمینی را که آماده شده به مبلغ 750 میلیون ریال بطور نقد بفروشد. برای اینکه این معامله بطور کامل در حسابهای طرح و ناشر ثبت شود باید ارزش ثبت شده آن از لحاظ حسابهای طرح و ناشر آید.

چنانچه روش اندازه گیری و شناسایی ارزش ثبت شده در شرکت الفبا محاسبه نسبت درآمد پیش بینی شده ضرب در کل هزینه  پیش بینی شده برای اجرای کامل طرح باشد. ارزش ثبت شده قظعه زمین فروخته شده به ترتیب زیر بدست می آید.

 34 میلیارد ریال

برآورد کل هزینه طرح

6 میلیارد ریال

سود علی الحساب اوراق مشارکت

40 میلیارد ریال

جمع مخارج

60 میلیارد ریال

برآورد کل درآمد طرح

425میلیون ریال

برآورد ارزش ثبت شده بخش فروخته شده از لحاظ طرح

500میلیون ریال

برآورد ارزش ثبت شده بخش   فروخته شده از لحاظ ناشر

750میلیون ریال

حاصل  فروش بخش فروخته شده

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...