دو عامل وجود دارد که بر عملکرد شرکت اثر دارد

حسابرسی

، دو عامل وجود دارد که بر عملکرد شرکت اثر دارد

، گرچه با اثر متضاد. یکی، سوداوری شرکت با فلسفه «تنگ نظرانه» مدیریت گره خورده است. هزینه­ها، به ویژه حقوق و دستمزد، در حداقل نگهداشته می­شود. مدیریت شرکت، همانند کشتیرانی، «تعداد اندکی افراد خوب» را بکار می­گمارد. با وجودی که زیاد کار می­کنند، اما به نظر می­رسد که همیشه از برنامه­هایشان عقب می­باشند. مدیریت شرکت این موضوع را با این استدلال رد می­کند که همه شرکتهای نظیر شرکت ما، چنین وضعی را دارند و اضافه می­کند «به علاوه، ما با موفقیت بحثی نداریم، داریم؟ شرکت که سوداور است و پول می­سازد». دیگر، مطلبی است که مدیریت شرکت اصلی عنوان می­کند و آن این که صنعت نرم افزارسازی دارد کوچک می­شود (چون شرکتهای آن به تدریج از دور رقابت خارج می­شوند) و تنها، شرکتهای برتر این صنعت باقی می­مانند. این شرکت در زمان حاضر، پانزدهمین شرکت این صنعت است.

شرکت ب

این شرکت که در یک روستا واقع شده، شرکت فرعی یک شرکت اصلی بزرگ است که مرکز آن در مشهد می­باشد. این شرکت سالها پیش تاسیس شده و تنها شرکت از نوع خودش در این روستا(ی کوچک) است. جالب این که مدیریت این شرکت از بدون تاسیس تاکنون بین افراد دو خانواده خوشنام این روستا چرخیده است. این روستا هنگام تاسیس شرکت، دارای تعداد 6804 نفر جمعیت بود و در زمان حاضر، 7967 نفر جمعیت دارد. سوداوری شرکت در سالهای گذشته، خیلی خوب بوده است اما، رکود اقتصادی چند سال اخیر کشور بر سوداوری این شرکت نیز تاثیر گذاشته است. در هر حال، این شرکت هنوز هم سوداور است و مدیریت، با وجودی که سود شرکت از سود سالهای پیش آن کمتر شده است، آن را یک شرکت سرِ پا می­داند.

مدیریت این شرکت به خود می­بالد که آن را بطور دقیق و با محافظه­کاری زیاد، اداره می­کند. مدیرعامل شرکت، که رییس هیات مدیره شرکت نیز می­باشد، بسیار مورد احترام شرکت اصلی (در مشهد) است. این مدیرعامل، عضو هیات مدیره شرکت اصلی نیز می­باشد. اخیراً شنیده شده که این شخص محترم گفته است شرکت او با سه مشکل اساسی روبرو می­باشد که اگر برطرف شوند، همه چیز رو به راه می­شود و او می­تواند خود را بازنشسته و این پُست را به فرزند ارشدش واگذار کند.

مشکل 1. این کامپیوترهای نوظهور، کارکنان شرکت را پاک گیج کرده است. کارکنان شرکت سالهاست که در شرکت کار می­کنند و تنها کسی که چیزی از کامپیوتر سر در می­آورد، آقای امیدی جوان است. او هم به تازگی از دانشکده امور اداری فارغ التحصیل شده است و ما هم کوشش می­کنیم به او، کار را یاد بدهیم. دفترداری شرکت هم که با این بازهای کامپیوتر چنان پیچیده شده است که در دو ماه گذشته نتوانسته­ایم صورت ریز درستی از حسابهای شرکت تهیه کنیم. مجبور بوده­ایم این لیستها را بطور دستی بازسازی کنیم. نمی­دانم نتیجه بدست آمده، درست است یا نه. هنوز نتوانسته­ایم با این کامپیوترهای لعنتی، درست کار کنیم».

مشکل 2. «این کارخانه­ای که نزدیک روستای ما در دست احداث است تقریباً 150 خانوار جدید به روستای ما خواهد آورد و این دردسر بزرگی برای ما خواهد بود. تامین نیاز این خانوارهای جدید، به تعدادی کارمند کار کُشته جدید احتیاج دارد؛ از کجا پیدا کنیم؟»

مشکل 3. «مساله خانم ابری. خانم ابری سالهاست که در شرکت کار می­کند، چه کسی می­توانست فکرش را بکند که این اتفاق بیفتد؟ هفته دیگر، محاکمه­اش است. متوجه شده­ایم سالهاست که از صندوق شرکت کش می­رفته است، باورت می­شود؟ هنوز هم نمی­توانم باور کنم. تازه، سالها بود که با خانواده ما هم رفت و آمد داشت؛ البته، پیش از این که این قضیه رو شود».

مطلوب است:

با فرض این که شما حسابرس داخلی هر یک از این دو شرکت اصلی می­باشید و به شما ماموریت داده شده است که عملیات این شرکتهای فرعی را حسابرس کنید، انتخاب پنج عامل (خطر) از بین 14 عامل مندرج در این فصل که به نظر شما، مناسبترین عوامل در براورد سطح خطر مربوط به هر شرکت است. دلیل (یا دلایل) انتخاب خود را نیز بنویسید.

توضیح: عوامل انتخابی برای این دو شرکت، لزوماً نباید یکسان باشد.

4- شرکت افرا، سه حسابرس داخلی دارد. هر حسابرس در سال 3 هفته مرخصی دارد و هفته­ای 40 ساعت کار می­کند. لیست قسمتهای قابل حسابرسی شرکت که براساس سطح خطرشان مرتب شده است در زیر می­آید. ساعات براوردی لازم برای تکمیل حسابرسی هر قسمت شامل بررسی آزمون رعایت و ارزیابی نیز ارائه شده است. بررسی به تنهایی حدود 25 درصد زمان حسابرسی کامل قسمت را نیاز دارد و بررسی همراه با آزمون رعایت 80 درصد زمان را به خود اختصاص می­دهد.

مطلوب است:

الف- کاربرگی حاوی ستونهای اضافی زیر و مرتب کردن قسمتها بر حسب رده آنها:

با استفاده از این کاربرگ تعیین دست کم 2 استراتژی که حسابرسان می­توانند کل ساعات بودجه شده حسابرسی را به هفت تا از پر خطرترین قسمتها تخصیص دهند.

ب- فرض کنید از حسابرسان خواسته شده است انجام نشدن ارزیابی سیستمها را ارزیابی و اثر آن را بر پوشش حسابرسی در دوره بودجه نشان دهند. به نظر شما چنانچه حسابرسان تصمیم بگیرند که از این سیاست پیروی و بخش ارزیابی حسابرسی را حذف کنند خطری پدید می­آید؟

مساله

مساله

1- دو قسمت قابل رسیدگی از شرکت کنگر و جمع امتیاز آنها بر حسب سه عامل خطر در زیر می­آید:

قسمت قابل حسابرسی

کیفیت سیستم کنترل داخلی

صلاحیت و کاردانی مدیریت

کامپیوتری بودن قسمتها

فروش خانگی

خرید و تدارکات

1

4

2

5

5

2

دامنه امتیازها از 1 تا 5 است 5 نشانه بیشترین خطر مربوط به یک عامل و 1 نشانه کمترین خطر اعداد بینابینی معرف خطر کمتر یا یشتر بر حسب جهت آن است.

این امتیازها را حسابرسان در ابتدای دوره حسابرسی در سال پیش 1 شهریور 3 × 13 تا 1 شهریور 4 × 13 تعیین کرده بودند. حسابرسان اخیراً اطلاعات جدیدی را درباره این سه عامل خطر بدست آورده و تصمیم گرفته­اند خطر مربوط به این دو دایره را با توجه به این سه زمینه بالقوه خطردار، دوباره ارزیابی کنند. اطلاعاتی که به دست آورده­اند عبارت است از نمودگرها، شرح وظایف مدیران هر دایره طبق نمودگر اطلاعاتی درباره خود مدیرها و صورتجلسات هیات مدیره.

شرح وظایف مدیرها (استخراج شده)

مدیر فروش خانگی – مسئول موارد زیر است:

 • استخدام، آموزش، حقوق و مزایا، سرپرستی و نظارت، عملکرد و اِعمال مدیریت بر کار کارکنان فروش، از جمله سرپرستان فروش مناطق.

 • پیش­بینی (و براورد) فروش سالانه.

 • آگهی و تبلیغات فروش خانگی.

 • تدوین طرح عمومی و کلی فروش برای دایره.

 • مدیریت بودجه و مالی دایره فروش.

مدیر خرید و تدارکات ـ مسئول موارد زیر است:

 • خرید کلیه مواد، ملزومات، خدمات بُرون کارخانه­ای، تامین موجودی و اثاثه مورد نیاز شرکت.

 • استخدام، آموزش، حقوق و مزایا، سرپرستی و نظارت، عملکرد و اِعمال مدیریت بر کار کارکنان دایره خرید و تدارکات.

 • بهینه کردن هزینه و کیفیت خریدها.

 • مدیریت بودجه و مالی دایره خرید و تدارکات.

مدیر انبار و حمل و ارسال کالا ـ مسئول موارد زیر است:

 • مدیریت انبار و حمل و ارسال کالا.

 • استخدام، آموزش، حقوق و مزایا، سرپرستی و نظارت، عملکرد و اِعمال مدیریت بر کار کارکنان دایره انبار و حمل و ارسال کالا.

 • تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه توزیع.

 • نگهداری موجودیها در سطوح کافی، بررسی و کنترل سطوح موجودیها و صدور درخواست خرید بر حسب نیاز.

 • مدیریت بودجه و مالی دایره انبار و حمل و ارسال کالا.

مدیر مالی – مسئول موارد زیر است:

 • اداره کلی دایره مدیریت مالی شرکت و کنترل عملیات آن.

 • داشتن مدارک حسابداری دقیق و به روز.

 • نظارت عام بر تهیه و تدوین بودجه شرکت.

 • اداره وصول وجوه، دریافتهای نقدی و پرداختهای نقدی شرکت.

 • تهیه صورتهای مالی سه ماهه و سالانه و ارائه آن به مدیریت و هیات مدیره شرکت.

 • استخدام، آموزش، حقوق و مزایا، سرپرستی و نظارت، عملکرد و اِعمال مدیریت بر کار کارکنان دایره حسابداری و خزانه­داری شرکت.

 • مدیریت بودجه و مالی دایره حسابداری و خزانه­داری شرکت.

ا

ط

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...