دو عامل وجود دارد که بر عملکرد شرکت اثر دارد

حسابرسی

، دو عامل وجود دارد که بر عملکرد شرکت اثر دارد

، گرچه با اثر متضاد. یکی، سوداوری شرکت با فلسفه «تنگ نظرانه» مدیریت گره خورده است. هزینه­ها، به ویژه حقوق و دستمزد، در حداقل نگهداشته می­شود. مدیریت شرکت، همانند کشتیرانی، «تعداد اندکی افراد خوب» را بکار می­گمارد. با وجودی که زیاد کار می­کنند، اما به نظر می­رسد که همیشه از برنامه­هایشان عقب می­باشند. مدیریت شرکت این موضوع را با این استدلال رد می­کند که همه شرکتهای نظیر شرکت ما، چنین وضعی را دارند و اضافه می­کند «به علاوه، ما با موفقیت بحثی نداریم، داریم؟ شرکت که سوداور است و پول می­سازد». دیگر، مطلبی است که مدیریت شرکت اصلی عنوان می­کند و آن این که صنعت نرم افزارسازی دارد کوچک می­شود (چون شرکتهای آن به تدریج از دور رقابت خارج می­شوند) و تنها، شرکتهای برتر این صنعت باقی می­مانند. این شرکت در زمان حاضر، پانزدهمین شرکت این صنعت است.

شرکت ب

این شرکت که در یک روستا واقع شده، شرکت فرعی یک شرکت اصلی بزرگ است که مرکز آن در مشهد می­باشد. این شرکت سالها پیش تاسیس شده و تنها شرکت از نوع خودش در این روستا(ی کوچک) است. جالب این که مدیریت این شرکت از بدون تاسیس تاکنون بین افراد دو خانواده خوشنام این روستا چرخیده است. این روستا هنگام تاسیس شرکت، دارای تعداد 6804 نفر جمعیت بود و در زمان حاضر، 7967 نفر جمعیت دارد. سوداوری شرکت در سالهای گذشته، خیلی خوب بوده است اما، رکود اقتصادی چند سال اخیر کشور بر سوداوری این شرکت نیز تاثیر گذاشته است. در هر حال، این شرکت هنوز هم سوداور است و مدیریت، با وجودی که سود شرکت از سود سالهای پیش آن کمتر شده است، آن را یک شرکت سرِ پا می­داند.

مدیریت این شرکت به خود می­بالد که آن را بطور دقیق و با محافظه­کاری زیاد، اداره می­کند. مدیرعامل شرکت، که رییس هیات مدیره شرکت نیز می­باشد، بسیار مورد احترام شرکت اصلی (در مشهد) است. این مدیرعامل، عضو هیات مدیره شرکت اصلی نیز می­باشد. اخیراً شنیده شده که این شخص محترم گفته است شرکت او با سه مشکل اساسی روبرو می­باشد که اگر برطرف شوند، همه چیز رو به راه می­شود و او می­تواند خود را بازنشسته و این پُست را به فرزند ارشدش واگذار کند.

مشکل 1. این کامپیوترهای نوظهور، کارکنان شرکت را پاک گیج کرده است. کارکنان شرکت سالهاست که در شرکت کار می­کنند و تنها کسی که چیزی از کامپیوتر سر در می­آورد، آقای امیدی جوان است. او هم به تازگی از دانشکده امور اداری فارغ التحصیل شده است و ما هم کوشش می­کنیم به او، کار را یاد بدهیم. دفترداری شرکت هم که با این بازهای کامپیوتر چنان پیچیده شده است که در دو ماه گذشته نتوانسته­ایم صورت ریز درستی از حسابهای شرکت تهیه کنیم. مجبور بوده­ایم این لیستها را بطور دستی بازسازی کنیم. نمی­دانم نتیجه بدست آمده، درست است یا نه. هنوز نتوانسته­ایم با این کامپیوترهای لعنتی، درست کار کنیم».

مشکل 2. «این کارخانه­ای که نزدیک روستای ما در دست احداث است تقریباً 150 خانوار جدید به روستای ما خواهد آورد و این دردسر بزرگی برای ما خواهد بود. تامین نیاز این خانوارهای جدید، به تعدادی کارمند کار کُشته جدید احتیاج دارد؛ از کجا پیدا کنیم؟»

مشکل 3. «مساله خانم ابری. خانم ابری سالهاست که در شرکت کار می­کند، چه کسی می­توانست فکرش را بکند که این اتفاق بیفتد؟ هفته دیگر، محاکمه­اش است. متوجه شده­ایم سالهاست که از صندوق شرکت کش می­رفته است، باورت می­شود؟ هنوز هم نمی­توانم باور کنم. تازه، سالها بود که با خانواده ما هم رفت و آمد داشت؛ البته، پیش از این که این قضیه رو شود».

مطلوب است:

با فرض این که شما حسابرس داخلی هر یک از این دو شرکت اصلی می­باشید و به شما ماموریت داده شده است که عملیات این شرکتهای فرعی را حسابرس کنید، انتخاب پنج عامل (خطر) از بین 14 عامل مندرج در این فصل که به نظر شما، مناسبترین عوامل در براورد سطح خطر مربوط به هر شرکت است. دلیل (یا دلایل) انتخاب خود را نیز بنویسید.

توضیح: عوامل انتخابی برای این دو شرکت، لزوماً نباید یکسان باشد.

4- شرکت افرا، سه حسابرس داخلی دارد. هر حسابرس در سال 3 هفته مرخصی دارد و هفته­ای 40 ساعت کار می­کند. لیست قسمتهای قابل حسابرسی شرکت که براساس سطح خطرشان مرتب شده است در زیر می­آید. ساعات براوردی لازم برای تکمیل حسابرسی هر قسمت شامل بررسی آزمون رعایت و ارزیابی نیز ارائه شده است. بررسی به تنهایی حدود 25 درصد زمان حسابرسی کامل قسمت را نیاز دارد و بررسی همراه با آزمون رعایت 80 درصد زمان را به خود اختصاص می­دهد.

مطلوب است:

الف- کاربرگی حاوی ستونهای اضافی زیر و مرتب کردن قسمتها بر حسب رده آنها:

با استفاده از این کاربرگ تعیین دست کم 2 استراتژی که حسابرسان می­توانند کل ساعات بودجه شده حسابرسی را به هفت تا از پر خطرترین قسمتها تخصیص دهند.

ب- فرض کنید از حسابرسان خواسته شده است انجام نشدن ارزیابی سیستمها را ارزیابی و اثر آن را بر پوشش حسابرسی در دوره بودجه نشان دهند. به نظر شما چنانچه حسابرسان تصمیم بگیرند که از این سیاست پیروی و بخش ارزیابی حسابرسی را حذف کنند خطری پدید می­آید؟

مساله

مساله

1- دو قسمت قابل رسیدگی از شرکت کنگر و جمع امتیاز آنها بر حسب سه عامل خطر در زیر می­آید:

قسمت قابل حسابرسی

کیفیت سیستم کنترل داخلی

صلاحیت و کاردانی مدیریت

کامپیوتری بودن قسمتها

فروش خانگی

خرید و تدارکات

1

4

2

5

5

2

دامنه امتیازها از 1 تا 5 است 5 نشانه بیشترین خطر مربوط به یک عامل و 1 نشانه کمترین خطر اعداد بینابینی معرف خطر کمتر یا یشتر بر حسب جهت آن است.

این امتیازها را حسابرسان در ابتدای دوره حسابرسی در سال پیش 1 شهریور 3 × 13 تا 1 شهریور 4 × 13 تعیین کرده بودند. حسابرسان اخیراً اطلاعات جدیدی را درباره این سه عامل خطر بدست آورده و تصمیم گرفته­اند خطر مربوط به این دو دایره را با توجه به این سه زمینه بالقوه خطردار، دوباره ارزیابی کنند. اطلاعاتی که به دست آورده­اند عبارت است از نمودگرها، شرح وظایف مدیران هر دایره طبق نمودگر اطلاعاتی درباره خود مدیرها و صورتجلسات هیات مدیره.

شرح وظایف مدیرها (استخراج شده)

مدیر فروش خانگی – مسئول موارد زیر است:

 • استخدام، آموزش، حقوق و مزایا، سرپرستی و نظارت، عملکرد و اِعمال مدیریت بر کار کارکنان فروش، از جمله سرپرستان فروش مناطق.

 • پیش­بینی (و براورد) فروش سالانه.

 • آگهی و تبلیغات فروش خانگی.

 • تدوین طرح عمومی و کلی فروش برای دایره.

 • مدیریت بودجه و مالی دایره فروش.

مدیر خرید و تدارکات ـ مسئول موارد زیر است:

 • خرید کلیه مواد، ملزومات، خدمات بُرون کارخانه­ای، تامین موجودی و اثاثه مورد نیاز شرکت.

 • استخدام، آموزش، حقوق و مزایا، سرپرستی و نظارت، عملکرد و اِعمال مدیریت بر کار کارکنان دایره خرید و تدارکات.

 • بهینه کردن هزینه و کیفیت خریدها.

 • مدیریت بودجه و مالی دایره خرید و تدارکات.

مدیر انبار و حمل و ارسال کالا ـ مسئول موارد زیر است:

 • مدیریت انبار و حمل و ارسال کالا.

 • استخدام، آموزش، حقوق و مزایا، سرپرستی و نظارت، عملکرد و اِعمال مدیریت بر کار کارکنان دایره انبار و حمل و ارسال کالا.

 • تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه توزیع.

 • نگهداری موجودیها در سطوح کافی، بررسی و کنترل سطوح موجودیها و صدور درخواست خرید بر حسب نیاز.

 • مدیریت بودجه و مالی دایره انبار و حمل و ارسال کالا.

مدیر مالی – مسئول موارد زیر است:

 • اداره کلی دایره مدیریت مالی شرکت و کنترل عملیات آن.

 • داشتن مدارک حسابداری دقیق و به روز.

 • نظارت عام بر تهیه و تدوین بودجه شرکت.

 • اداره وصول وجوه، دریافتهای نقدی و پرداختهای نقدی شرکت.

 • تهیه صورتهای مالی سه ماهه و سالانه و ارائه آن به مدیریت و هیات مدیره شرکت.

 • استخدام، آموزش، حقوق و مزایا، سرپرستی و نظارت، عملکرد و اِعمال مدیریت بر کار کارکنان دایره حسابداری و خزانه­داری شرکت.

 • مدیریت بودجه و مالی دایره حسابداری و خزانه­داری شرکت.

ا

ط

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
حسابداری
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
حسابداری
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
همه چیز درباره مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
حسابداری
همه چیز درباره مشاور مالیاتی

همه چیز درباره مشاور مالیاتی در این مقاله می‌خواهیم به تمام ابعاد و همه چیز درباره مشاور مالیاتی و یا وکیل مالیاتی پرداخته و با وظایف وی آشنا شویم. با آرمان پرداز خبره همراه باشید. تماس

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مالیات حقوق
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
حسابداری
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
دسته‌بندی نشده
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
حسابداری
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
حسابداری
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
حسابداری مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
حسابداری
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
حسابداری
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...