گزارش عملکرد اجرایی یک طرح

عملکرد اجرایی

گزارش عملکرد اجرایی یک طرح در معنای عام آن به گزارشی  گفته میشود که در آن اطلاعاتمقداری و توصیفیاز جنبه های فنی و اقتصادی و مالی پیشرفت کار در هر یک  از فعالیت های عمده ارائه میشود . از جنبه مالی که در این نوشته مورد بحث قار میگیرد ، طبق بند 8متن پیشنهادی  دراین گزارش باید درآمدها و مخارج انجام شده برای عملیات عمده موضوع طرح ارائه و با پیش بینی های مربوط مقایسه شود. نظر به این که عملیات طرحهای موضوع  اوراق مشارکت بسیارمتفاوت است در متن پیشنهادی سرفصلها ی مشترکی برای عملیات عمده ارائه نگردیده اما برای ایجاد هماهنگی مواردی را که علاوه بر نام گزارش و نام طرح موضوع اوراق مشارکت و نام کامل ناشر و دوره زمانی گزارش باید در آن ارائه شود به شرح زیر تعیین کرده استک»

الف- فهرست عملیات عمده ای که در اجرای طرح انجام میشود . این فهرست باید بر گزارش توجیهی طرح مبتبن باشد و به دو بخش زیر تقسیم شود.

1و2 –عملیات عمده مربوط به اجرای طرح و انجام دادن مخارج —- و عملیات عمده مربوط به فروش یا بهره برداری از طرح

ب-در مقابل هر یک از اقلام عملیات عمده باید درصد پیشرفت کار در مقایشه با کاری که در آن عملیات باید صورت گیرد تعیین و ذکر شود.

ج-در مقابل هریک از عملیات عمده بعد از درصد پیشرفت کار باید در سه ستون جداگانه مبالغ زیر درج شود:»

1-مخارج یا منابع پیش بینی در مورد هر قلم تا خاتمه آن عملیات

2-مخارج مربوط یا منابع حاصل از هریک از اقلام عملیات تا تاریخ گزارش

3-مخارج یا منابع چیش بینی برای هریک از اقلام عملیات به نسبت پیشرفت کار مندرج در بند ب

د-جزئیات اقلام و توضیحات مربوط به پیشرفت   عملیات  حسب مورد و نیاز باید در یادداشت های همراه آورده و شماره یادداشت در متن گزارش ذکر شود

مثال :»بطوری  که  گفته شد در گزارش عملکرد اجرایی یک طرح از جنبه مالی باید درآمدها و مخارج انجام شده برای عملیات عمده موضوع طرح ارائه و با پیش بینی های مربوط مقایسه شود. پیش بینی های  مربوط به درآمدها و مخارج هر طرح در گزارش توجیهی آن آمده است. فرض میشود که اطلاعات مربوط به پیش بینی مخارج و درآمدها که از گزارش توجیهی طرح مجتمع ساختمانی شرکت الفبا استخراج شده است.

تهیه گزارش عملکرد اجرای طرح مستلزم این است که مخارج انجام شده که به حساب طرح در دست اجرا منتقل شده و سایر پرداختهای انجام شده و درآمدها و دریافتهای مربوط تجزیه و تحلیل  و بر اساس عناوین این گزارش طبقه بندی شود.همچنین

خلاصه پیش بینی مخارج و درآمدها

طرح مجتمع ساختمانی شرکت الفبا

موضوع اوراق مشارکت صادره

سال 1379

سال 1378

سال1377

کل مبلغ

شرح

شش ماهه دوم

شش ماهه اول

شش ماهه دوم

شش ماهه اول

شش ماهه دوم

شش ماهه اول

.

.

.

.

1000

9000

10000

خرید و انتقال زمین و ساختمان

.

200

200

200

200

1200

2000

مطالعات طراحی و نظارت

.

.

4000

4000

4000

1000

13000

ساخت و ساز اینیه

.

1000

1200

1200

.

.

3400

تاسیسات و محوطه سازی

1000

1000

1000

1000

1000

1000

6000

سود علی الحساب

1000

1000

1000

1000

800

800

5600

سایر مخارج و سربار

2000

3200

7400

7400

7000

13000

40000

جمع

گزارش عملکرد اجرای طرح مجتمع ساختمانی

موضوع اوراق مشارکت صادره توسط شرکت الفبا

برای دوره منتهی به 31/06/1377

                  مبالغ به ریال

مبالغ انجام شده تا این تاریخ

مبالغ پیش بینی شد ه تا این تاریخ

مبالغ پیش بینی شده تاآخر کار

درصد پیشرفت کار

مخارج

5965

9000

10000

55

خریدو انتقال زمین و ساختمان

1270

1200

2000

80

مطالعات و طراحی و نظارت

900

1000

13000

2

ساخت و ساز ابنیه

0

.

3400

0

تاسیسات و محوطه سازی

800

1000

6000

14

سودعلی الحساب

830

800

5600

14

                             مخارج جانبی و سربار

9790

13000

40000

جمع

درآمدها

750

0

22000

4

پیش فروش و فروش ابنیه مسکونی

.

0

25000

0

پیش فروش و فروش ابنیه تجاری و اداری

91

100

48000

9

سایر درآمدها

841

100

48000

جمع

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...