قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر اعم از تفاهم نامه های سه جانبه، چهارجانبه(تعاونیهای مسکن)، مسکن مهر ملکی و بافت فرسوده تا تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۰(ده سال پس از اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم)مشمول موضوع ماده (۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و از پرداخت مالیات موضوع ماده(۵۹) قانون یاد شده معاف می باشند.

تصویب نامه
تصویب نامه و تصمیم نامه ۱۵۲۷۵۳/ت۴۳۵۰۵هـ انتخاب کارگروه به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور
فروردین ۲۰, ۱۳۹۷
دستورالعمل
دستورالعمل ۱۱۴۸۵ دستورالعمل مالیات نهادها
فروردین ۲۰, ۱۳۹۷
طرح مسکن

طرح مسکن

 دستورالعمل

 

۵۵۸

۹۰

۵۹-۷۷-۱۰۴-۶۹

س

مخاطبین

امور مالیاتی شهر و استان تهران

اداره کل امور مالیاتی استان…

 

موضوع

تصویب نامه وزیران کمیسیون موضوع اصل۱۳۸ قانون اساسی راجع به شمول معافیت ماده ۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم به قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر

  بـه پـیوسـت تـصویـر تصـویب نـامـه شـمـاره ۱۶۹۴۶۷/ت۴۷۲۶۷هـ مـورخ ۲۸/۸/۱۳۹۰ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی در ارتباط با قراردادهای مسکن مهر مبنی بر:

۱- قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر اعم از تفاهم نامه های سه جانبه، چهارجانبه(تعاونیهای مسکن)، مسکن مهر ملکی و بافت فرسوده تا تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۰(ده سال پس از اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم)مشمول موضوع ماده (۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و از پرداخت مالیات موضوع ماده(۵۹) قانون یاد شده معاف می باشند.

۲- قراردادهای مزبور مطابق ماده(۷۷) قانون مالیاتهای مستقیم تنها مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال بوده و از هر گونه مالیات بر درآمد و مالیات علی الحساب موضوع ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم معاف می باشند.

۳- قراردادهای فوق از مالیات بر ارزش افزوده به استثنای مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بابت نهادهای ساخت(مواد، مصالح و سایر) معاف می باشند.

جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال و ابلاغ می گردد.

بدیهـی اسـت سازندگانی که خارج از چهارچوب تفاهم نامه مسکن مهر به عـنوان پـیمانکار با وزارت راه و شهرسازی(مسکن و شهرسازی) یا تعاونی های مسکن یا سایر اشخاص در قبال دریافت حق الزحمه نسبت به احداث ساختمان اقدام می نمایند مشمول این مصوبه نبوده و حسب مقررات مشمول مالیات عملکرد و مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۹۰ و همچنین مالیات بر ارزش افزوده بابت خدمات ارائه شده خواهند بود.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

تاریخ اجراء: طبق تصویب نامه

مدت اجراء:طبق تصویب نامه

مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ: فیزیکی

لطفا هر گونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن ۳۳۹۶۷۰۸۵ با دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.

شماره: ۱۶۹۴۶۷/ت۴۷۲۶۷هـ

تاریخ:۲۸/۸/۱۳۹۰

پیوست:

 

وزارت راه و شهرسازی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزیـران عـضو کـارگروه مـسکن بـه اسـتناد اصـل یکـصد و بیـست و هـشتم قـانون اسـاسی جـمهوری اسـلامی ایـران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۵۲۷۵۳/ت۴۳۵۰۵ مورخ ۲/۸/۱۳۸۸ تصویب نمودند:

۱- قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر اعم از تفاهم نامه های سه جانبه،چهارجانبه (تعاونیهای مسکن)، مسکن مهر ملکی و بافت فرسوده تا تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۰(ده سال پس از اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم)مشمول موضوع ماده (۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و از پرداخت مالیات موضوع ماده(۵۹) قانون یاد شده معاف می باشند.

۲- قراردادهای مزبور مطابق ماده(۷۷) قانون مالیاتهای مستقیم تنها مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال بوده و از هر گونه مالیات بر درآمد و مالیات علی الحساب موضوع ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم معاف می باشند.

۳- قـراردادهـای فـوق از مـالیات بـر ارزش افـزوده بـه استـثنای مـالیات بر ارزش افزوده پرداختی بابت نهادهای ساخت(مواد، مصالح و سایر) معاف می باشند.

این تصویب نامه در تاریخ۲۱/۸/۱۳۹۰     به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی

معان اول رئیس جمهور

 

 

مواد قانونی وابسته

ماده ۵۹ ـ نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (۵%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ‌مأخذ وجوه دریافتی مالک یا …

ماده ۶۹ ـ اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی ارزان و متوسط قیمت که ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون ‌مطابق ضوابط و قیمت‌هایی که وزارتخان…

ماده ۷۷- درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم ای…

ماده ۱۰۴- حذف شد . (۱)
۱ .به موجب بند ۲۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، ماده (۱۰۴) قا.

 

 

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.