چگونگی تنظیم صورت­های مالی نهایی

حسابداری صنعتی در حسابرسی

چگونگی تنظیم صورت­های مالی نهایی

ماده 18) اشخاص حقوقی و مشمولین بند الف ماده 96 ق.م.م مکلف­اند صورتهای مالی نهایی خود را با رعایت آخرین استانداردهای حسابداری اعلامی از طرف مراجع ذیصلاح تهیه و تنظیم نمایند.

تبصره – در مواردی که فرم اظهارنامه تدوین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور که در اختیار مودیان گذارده می­شود حاوی فرم صورتهای مالی نیز باشد اشخاص موضوع این ماده با تنظیم و تسلیم این فرم­ها ملزم به تسلیم صورت­های مالی جداگانه که خود برای موسسه متبوع تهیه نموده­اند نخواهند بود، لیکن می­توانند به منظور رفع ابهام احتمالی و یا ارائه اطلاعات بیشتر علاوه بر تنظیم و تسلیم اظهارنامه مزبور نسخه­ای از صورتهای مالی و ضمائم مربوط را نیز همراه اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند.

ماده 19) از اشخاص مشمول بند (ب) ماده 96 ق.م.م هر یک که در امور تولید و خرید و فروش کالا فعالیت ندارند فعالیت آنها به طور مشخص محدود به دریافت­بهای خدمات و پرداخت هزینه­ها است، بایستی صورت خلاصه درآمد و هزینه­ها را حتی المقدور و با تفکیک انواع آنها تهیه و سایر اشخاص موضوع آن بند مکلف­اند صورت حساب سود و زیان خود را (با ابراز موجودی­ها، خرید، فروش و غیره) برابر رویه­های متداول در امر حسابداری تنظیم نمایند.

تبصره- چنانچه فرم اظهارنامه تدوین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور که در اختیار مودیان گذارده می­شود، از حیث لزوم ارائه اطلاعات مذکور در این ماده، کفایت امر را بنماید، مودیان مزبور ملزم به تهیه و تسلیم صورت­های جداگانه نخواهند بود، لیکن صورت­های جداگانه نخواهند بود لیکن می­توانند به منظور رفع ابهام احتمالی و یا ارائه اطلاعات بیشتر علاوه بر اظهارنامه نسخه­ای از حساب درآمد و هزینه و یا حساب سود و زیان خود را نیز که به شرح فوق تنظیم نموده­اند به انضمام سایر یادداشت­ها و مدارک موجود همراه اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند.

چگونگی تنظیم صورت­های مالی نهایی

ماده 18) اشخاص حقوقی و مشمولین بند الف ماده 96 ق.م.م مکلف­اند صورتهای مالی نهایی خود را با رعایت آخرین استانداردهای حسابداری اعلامی از طرف مراجع ذیصلاح تهیه و تنظیم نمایند.

تبصره – در مواردی که فرم اظهارنامه تدوین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور که در اختیار مودیان گذارده می­شود حاوی فرم صورتهای مالی نیز باشد اشخاص موضوع این ماده با تنظیم و تسلیم این فرم­ها ملزم به تسلیم صورت­های مالی جداگانه که خود برای موسسه متبوع تهیه نموده­اند نخواهند بود، لیکن می­توانند به منظور رفع ابهام احتمالی و یا ارائه اطلاعات بیشتر علاوه بر تنظیم و تسلیم اظهارنامه مزبور نسخه­ای از صورتهای مالی و ضمائم مربوط را نیز همراه اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند.

ماده 19) از اشخاص مشمول بند (ب) ماده 96 ق.م.م هر یک که در امور تولید و خرید و فروش کالا فعالیت ندارند فعالیت آنها به طور مشخص محدود به دریافت­بهای خدمات و پرداخت هزینه­ها است، بایستی صورت خلاصه درآمد و هزینه­ها را حتی المقدور و با تفکیک انواع آنها تهیه و سایر اشخاص موضوع آن بند مکلف­اند صورت حساب سود و زیان خود را (با ابراز موجودی­ها، خرید، فروش و غیره) برابر رویه­های متداول در امر حسابداری تنظیم نمایند.

تبصره- چنانچه فرم اظهارنامه تدوین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور که در اختیار مودیان گذارده می­شود، از حیث لزوم ارائه اطلاعات مذکور در این ماده، کفایت امر را بنماید، مودیان مزبور ملزم به تهیه و تسلیم صورت­های جداگانه نخواهند بود، لیکن صورت­های جداگانه نخواهند بود لیکن می­توانند به منظور رفع ابهام احتمالی و یا ارائه اطلاعات بیشتر علاوه بر اظهارنامه نسخه­ای از حساب درآمد و هزینه و یا حساب سود و زیان خود را نیز که به شرح فوق تنظیم نموده­اند به انضمام سایر یادداشت­ها و مدارک موجود همراه اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند.

چگونگی تنظیم صورت­های مالی نهایی

ماده 18) اشخاص حقوقی و مشمولین بند الف ماده 96 ق.م.م مکلف­اند صورتهای مالی نهایی خود را با رعایت آخرین استانداردهای حسابداری اعلامی از طرف مراجع ذیصلاح تهیه و تنظیم نمایند.

تبصره – در مواردی که فرم اظهارنامه تدوین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور که در اختیار مودیان گذارده می­شود حاوی فرم صورتهای مالی نیز باشد اشخاص موضوع این ماده با تنظیم و تسلیم این فرم­ها ملزم به تسلیم صورت­های مالی جداگانه که خود برای موسسه متبوع تهیه نموده­اند نخواهند بود، لیکن می­توانند به منظور رفع ابهام احتمالی و یا ارائه اطلاعات بیشتر علاوه بر تنظیم و تسلیم اظهارنامه مزبور نسخه­ای از صورتهای مالی و ضمائم مربوط را نیز همراه اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند.

ماده 19) از اشخاص مشمول بند (ب) ماده 96 ق.م.م هر یک که در امور تولید و خرید و فروش کالا فعالیت ندارند فعالیت آنها به طور مشخص محدود به دریافت­بهای خدمات و پرداخت هزینه­ها است، بایستی صورت خلاصه درآمد و هزینه­ها را حتی المقدور و با تفکیک انواع آنها تهیه و سایر اشخاص موضوع آن بند مکلف­اند صورت حساب سود و زیان خود را (با ابراز موجودی­ها، خرید، فروش و غیره) برابر رویه­های متداول در امر حسابداری تنظیم نمایند.

تبصره- چنانچه فرم اظهارنامه تدوین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور که در اختیار مودیان گذارده می­شود، از حیث لزوم ارائه اطلاعات مذکور در این ماده، کفایت امر را بنماید، مودیان مزبور ملزم به تهیه و تسلیم صورت­های جداگانه نخواهند بود، لیکن صورت­های جداگانه نخواهند بود لیکن می­توانند به منظور رفع ابهام احتمالی و یا ارائه اطلاعات بیشتر علاوه بر اظهارنامه نسخه­ای از حساب درآمد و هزینه و یا حساب سود و زیان خود را نیز که به شرح فوق تنظیم نموده­اند به انضمام سایر یادداشت­ها و مدارک موجود همراه اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...