شرایط شناسایی ذخیره

ذخیره

  

 

 شرایط شناسایی ذخیره

 

 

 ذخیره باید در صورت احراز معیارهای زیر شناسایی شود:

 

 واحد تجاری تعهدی فعلی (قانونی یا عرفی) دارد که در نتیجه رویدادی در گذشته ایجاد شده است،

 

 خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد محتمل باشد، و

 

 مبلغ تعهد به‌گونه‌ای اتکاپذیر قابل برآورد باشد.

 

 اگر این شرایط احراز نگردد، هیچ ذخیره‌ای نباید شناسایی شود.

 

  

 

 شرایط شناسایی ذخیره

 

 

 ذخیره باید در صورت احراز معیارهای زیر شناسایی شود:

 

 واحد تجاری تعهدی فعلی (قانونی یا عرفی) دارد که در نتیجه رویدادی در گذشته ایجاد شده است،

 

 خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد محتمل باشد، و

 

 مبلغ تعهد به‌گونه‌ای اتکاپذیر قابل برآورد باشد.

 

 اگر این شرایط احراز نگردد، هیچ ذخیره‌ای نباید شناسایی شود.

 

 

 

  

 

 شرایط شناسایی ذخیره

 

 

 ذخیره باید در صورت احراز معیارهای زیر شناسایی شود:

 

 واحد تجاری تعهدی فعلی (قانونی یا عرفی) دارد که در نتیجه رویدادی در گذشته ایجاد شده است،

 

 خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد محتمل باشد، و

 

 مبلغ تعهد به‌گونه‌ای اتکاپذیر قابل برآورد باشد.

 

 اگر این شرایط احراز نگردد، هیچ ذخیره‌ای نباید شناسایی شود.

 

 

  

 

 شرایط شناسایی ذخیره

 

 

 ذخیره باید در صورت احراز معیارهای زیر شناسایی شود:

 

 واحد تجاری تعهدی فعلی (قانونی یا عرفی) دارد که در نتیجه رویدادی در گذشته ایجاد شده است،

 

 خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد محتمل باشد، و

 

 مبلغ تعهد به‌گونه‌ای اتکاپذیر قابل برآورد باشد.

 

 اگر این شرایط احراز نگردد، هیچ ذخیره‌ای نباید شناسایی شود.

 

 

  

 

 شرایط شناسایی ذخیره

 

 

 ذخیره باید در صورت احراز معیارهای زیر شناسایی شود:

 

 واحد تجاری تعهدی فعلی (قانونی یا عرفی) دارد که در نتیجه رویدادی در گذشته ایجاد شده است،

 

 خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد محتمل باشد، و

 

 مبلغ تعهد به‌گونه‌ای اتکاپذیر قابل برآورد باشد.

 

 اگر این شرایط احراز نگردد، هیچ ذخیره‌ای نباید شناسایی شود.

 

 

 

 

  

 

 شرایط شناسایی ذخیره

 

 

 ذخیره باید در صورت احراز معیارهای زیر شناسایی شود:

 

 واحد تجاری تعهدی فعلی (قانونی یا عرفی) دارد که در نتیجه رویدادی در گذشته ایجاد شده است،

 

 خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد محتمل باشد، و

 

 مبلغ تعهد به‌گونه‌ای اتکاپذیر قابل برآورد باشد.

 

 اگر این شرایط احراز نگردد، هیچ ذخیره‌ای نباید شناسایی شود.

 

 

 

 

  

 

 شرایط شناسایی ذخیره

 

 

 ذخیره باید در صورت احراز معیارهای زیر شناسایی شود:

 

 واحد تجاری تعهدی فعلی (قانونی یا عرفی) دارد که در نتیجه رویدادی در گذشته ایجاد شده است،

 

 خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد محتمل باشد، و

 

 مبلغ تعهد به‌گونه‌ای اتکاپذیر قابل برآورد باشد.

 

 اگر این شرایط احراز نگردد، هیچ ذخیره‌ای نباید شناسایی شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...