سند چشم انداز 20 ساله كشور

سند چشم انداز 20 ساله كشور

سند چشم انداز 20 ساله كشور

بسم الله الرحمن الرحيم
قوانين و مقررات

سند چشم انداز 20 ساله كشور
بسم‌الله الرحمن الرحيم
جناب آقاي هاشمي رفسنجاني
رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام
با سلام و تحيت و تشكر از كوشش آن مجمع محترم، اينك سند نهايي متن چشم‌انداز بيست ساله، كه مبناي سياست‌هاي كلي چهار برنامة پنجساله‌ي آينده است، به آن مجمع محترم ابلاغ مي‌گردد. نسخه‌اي از اين سند براي هريك از رؤساي سه‌گانه ارسال خواهد شد.
سيد علي خامنه‌اي
82/08/13

«چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي»
با اتكال به قدرت لايزال الهي و در پرتو ايمان و عزم ملي و كوشش برنامه‌‌ريزي شده و مدبرانة جمع و در مسير تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسي، در چشم‌انداز بيست ساله:
 جامعه‌ي ايراني در افق اين چشم‌انداز چنين ويژگي‌هايي خواهد داشت:
توسعه‌يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود، و متكي بر اصول اخلاقي و ارزش‌هاي اسلامي، ملي و انقلابي، با تأكيد بر مردم‌سالاري ديني، عدالت اجتماعي، آزادي‌هاي مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسان‌ها، و بهره‌مند از امنيت اجتماعي و قضايي.
 برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه‌ اجتماعي و توليد ملي.
 امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه‌جانبه و پيوستگي مردم و حكومت.
 برخوردار از سلامت، رفاه، امنيت غذايي، تأمين اجتماعي، فرصت‌هاي برابر، توزيع متناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعيض و بهره‌مند از محيط زيست مطلوب.
 فعال، مسئوليت‌پذير، ايثارگر، مؤمن، رضايت‌مند، برخوردار از وجدان كاري، انضباط، روحيه‌ي تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقلاب و نظام اسلامي و شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن.
 دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه‌ي آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه) با تأكيد بر جنبش نرم‌افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاء نسبي درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل.
 الهام‌بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحكيم الگوي مردم‌سالاري ديني،‌ توسعه‌ي كارآمد، جامعه اخلاقي، نوانديشي و پويايي فكري و اجتماعي، تأثيرگذار بر همگرايي اسلامي و منطقه‌اي بر اساس تعاليم اسلامي و انديشه‌هاي امام خميني (ره).
 داراي تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، حكمت و مصلحت.
ملاحظه: در تدوين و تصويب برنامه‌هاي توسعه و بودجه‌هاي ساليانه، اين نكته مورد توجه قرار گيرد كه شاخص‌هاي كمي كلان آنها از قبيل: نرخ سرمايه‌گذاري، درآمد سرانه، توليد ناخالص ملي، نرخ اشتغال و تورم، كاهش فاصله درآمد ميان دهك‌هاي بالا و پايين جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانائي‌هاي دفاعي و امنيتي، بايد متناسب با سياست‌هاي توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز، تنظيم و تعيين گردد و اين سياست‌ها و هدف‌ها به صورت كامل مراعات شود.

3) سياست هاي كلي نظام در خصوص پدافند غيرعامل كشور

مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي ‌سياست‌هاي كلي پدافند غير عامل كشور را آغاز كرد (27/05/1386)

بررسي و تدوين سياست‌هاي كلي نظام در خصوص پدافند غيرعامل كشور، از امروز (شنبه) در دستور كار مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت.
با توجه به نقش و اهميت پدافند غير عامل در افزايش توان و اقتدار نظام جمهوري اسلامي ايران و كاهش آسيب پذيري‌هاي كشور، لزوم تدوين سياست‌هاي كلي براي نهادينه كردن اين امر در قانونگذاري ، تنظيم مقررات و سياست‌هاي اجرايي كشور، بيش از پيش مورد توجه مي باشد.
در نشست امروز مجمع علاوه بر اعضاي وزراي كشور، مسكن و شهرسازي ، رييس كميته دائمي پدافند غير عامل، معاون مهندسي و پدافند غير عامل جمهوري اسلامي حضور داشتند و پس از طرح گزارش كميسيون سياسي، دفاعي و امنيتي مجمع و تبادل ‌نظر اعضا، كليات اين سياست به تصويب رسيد.
بر اساس اين گزارش، اعضاي مجمع در ادامه جلسه پس از بحث و بررسي‌هاي مبسوط يكي از بندهاي سياستهاي اين بخش را به عنوان سياست‌هاي كلي نظام در بخش پدافند غير عامل كشور مورد تاييد قراردادند:
“تاكيد بر پدافند غيرعامل كه عبارتست‌ ازمجموعه اقدامات غيرمسلحانه‌اي كه موجب افزايش بازدارندگي، كاهش آسيب پذيري، تداوم فعاليت‌هاي ارتقاء پايداري ملي و تسهيل مديريت بحران در مقابل تهديدات و اقدامات نظامي دشمن مي‌شود.”
شايان ذكر است ، در جلسات آتي مجمع تشخيص مصلحت نظام ، ادامه اين بحث پيگيري خواهد شد.

مجمع تشخيص مصلحت نظام سه‌ بند از سياست‌هاي كلي پدافندغيرعامل كشوررا بررسی کرد(31/06/1386)

مجمع تشخيص مصلحت نظام درجلسه امروز (شنبه) خود سه بند ديگر از سياست‌هاي كلي نظام درخصوص پدافند غيرعامل كشور را مورد بررسی و جمعبندی قرار داد.
در اين جلسه که به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی تشکیل شد بحث و بررسي پيرامون تدوين سياست‌هاي كلي نظام ، در خصوص پدافند غير عامل كشور ادامه يافت.
رعايت اصول و ضوابط پدافند غيرعامل از قبيل عرصه ايمن، پراكنده‌سازي يا تجميع حسب مورد، حساسيت زدايي، اختفاء، استتار، فريب دشمن و ايمن‌سازي نسبت به مراكز جمعيتي و حايز اهميت ويژه درطرح‌هاي آمايش سرزميني و طرح‌هاي آينده توسعه كشور از مباحث اصلی مطرح در یکی از بند های سیاست های کلی پدافند غيرعامل كشور است.
طبقه‌بندي مراكز، اماكن و تاسيسات حايز اهميت به حياتي، حساس، مهم و تجديدنظر در اين طبقه بندي درصورت لزوم، از مباحث ديگر بندهاي این سیاست ها ست.
تهيه و اجراي طرح‌هاي پدافند غيرعامل ( با رعايت اصل هزينه – فايده ) در مورد مراكز، اماكن و تاسيسات حايز اهميت موجود و طرح‌هاي حايز اهميت در دست اجرا براساس اولويت بندي و امكانات، حداكثر تا پايان برنامه ششم و تامين اعتبار مورد نياز توسط دولت ، نیز از ديگر سياست‌هاي كلي نظام در خصوص پدافند غيرعامل است.
ادامه تدوين اين سياست‌ها در جلسات آتي مجمع پيگيري خواهد شد.

جمع بندي سياست هاي كلي نظام درخصوص پدافند غير عامل كشور در مجمع تشخيص مصلحت نظام (12/08/1386)

بررسي و تدوين سياست هاي كلي نظام درخصوص پدافند غيرعامل كشور كه از مدتي قبل در مجمع تشخيص مصلحت نظام آغاز و هشت بند آن بررسي شده بود در جلسه امروز مجمع نيز ادامه يافت و بررسي و جمع بندي پنج بند باقي مانده اين سياست ها ( در قالب سيزده بند) پايان پذيرفت.
در اين جلسه كه علاوه بر اكثريت اعضاء ، وزرا، مسوولان و كارشناسان ذيربط از دولت ، مجلس شوراي اسلامي و مراكز نظامي امنيتي نيز حضور داشتند، پس از ارائه پيشنهادهاي كميسيون سياسي ، دفاعي و امنيتي مجمع ، موارد زير جمع بندي شد.
– ممانعت از ايجاد تاسيسات پرخطر در مراكز جمعيتي و خروج اينگونه تاسيسات از شهرها و پيش بيني تمهيدات ايمني براي آن دسته از تاسيساتي كه وجود آن الزامي است و ممانعت از ايجاد مراكز جمعتي در اطراف تاسيسات پرخطر با تعيين حريم لازم
– حمايت لازم از توسعه فن آوري و صنايع مرتبط و مورد نياز كشور در پدافند غير عامل با تاكيد بر طراحي و توليد داخلي
– رعايت اصول و ضوابط پدافند غير عامل در مقابله با تهديدات نرم افزاري و الكترونيكي و ساير تهديدات جديد دشمن به منظور حفظ و صيانت شبكه هاي اطلاع رساني، مخابراتي و رايانه اي
– تعيين يا ايجاد مركزي در دولت براي ” تدوين ، طراحي ، برنامه ريزي، تهيه ضوابط ، استانداردها و آيين نامه هاي پدافند غير عامل” و ” تعيين دستگاه و ساز و كار نظارت و پيشنهاد آنها به مراجع ذيصلاح براي تصويب”
– پيش بيني ساز و كار لازم براي تهيه طرح هاي مشترك ايمن سازي و ايجاد هماهنگي در ساير طرح ها و برنامه ها و مديريت نهادهاي مسئول در دوحوزه پدافند غير عامل و حوادث غير مترقبه در جهت هم افزايي و كاهش هزينه ها.

منبع: پايگاه اطلاع رساني مجمع تشخيص مصلحت نظام
http://www.maslehat.ir/

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...