سرمایه گذاری در املاک

سرمایه گذاری در املاک سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در املاک

سرمایه گذاری در املاک  در ابتدا به بهای تمام شده،شامل مخارج معامله ،اندازه گیری میشود. پس از شناخت اولیه ،سرمایه گذاری در املاک به ارزش منصفانه گزارش میشود که منعکس کننده شرایط حاکم بر بازار در تاریخ گزارشگری است.سود یازیان ناشی از تغییرات در ارزش منصفانه سرمایه گذاری در املاک، شامل آثار مالیاتی آن،در زمان وقوع در صورت سود یا زیان ارائه میشود.

ارزشهای منصفانه به صورت سالانه توسط یک ارزیاب برون سازمانی مستقل  و با استفاده از یک مدل ارزشیابی توصیه شده  توسط کمیته استانداردهای بین المللی ارزشیابی ، مورد ارزیابی قرار میگیرد.

هنگام واگذاری سرمایه گذاری در املاک یا هنگامی که استفاده از سرمایه گذاری در املاک به صورت دائم متوقف میشود و انتظار نمیرود هیچ گونه منافع اقتصادی آتی در نتیجه واگذاری آن حاصل شود،سرمایه گذاری در املاک قطع شناخت میشود . هرگونه سود یا زیان ناشی از کنارگذاری یا واگذاری سرمایه گذاری در املاک،در زمان کنارگذاری یا واگذاری آن در صورت سود یا زیان شناسایی میشود.

انتقالات به یا از سرمایه گذاری در املاک تنها هنگامی انجام میشود که تغییری در کاربری رخ داده باشد.در مورد انتقال از سرمایه  گذاری در املاک مورد استفاده مالک،بهای تمام شده مفروض برای حسابداری بعدی معادل ارزش منصفانه در تاریخ تغییر کاربری است. در صورت تغییر املاک مورد استفاده مالک به سرمایه گذاری در املاک ،این گونه املاک تا تاریخ تغییر در کاربری،مطابق با رویه قید شده برای املاک و تجهیزات گزارش میشوند.

سرمایه گذاری در املاک

سرمایه گذاری در املاک

سرمایه گذاری در املاک

سرمایه گذاری در املاک

سرمایه گذاری در املاک

سرمایه گذاری در املاک

سرمایه گذاری در املاک

 سرمایه گذاری در املاک

 سرمایه گذاری در املاک

سرمایه گذاری در املاک

سرمایه گذاری در املاک

سرمایه گذاری در املاک

سرمایه گذاری در املاک

سرمایه گذاری در املاک

سرمایه گذاری در املاک

سرمایه گذاری در املاک

سرمایه گذاری در املاک

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...