روشهای حسابداری شركت عملی

دیرش چیست؟

]
✅روشهای حسابداری شركت عملی:

1- موقعی كه یك سری كامل دفاتر برای اداره شركت نگهداری شود.
2- ثبت عملیات توسط شریك ریسك پذیر در دفاتر خودش
3- همه شركاء ثبت شركت عملی را نگهداری نماند.
ثبت عملیات در دفاتر جداگانه
حساب بانك مشترك باز می گردد.كه سرمایه وفروشها به این حساب واریزمی شوند.
سرمایه شركاء به روش شركت تضامنی نگهداری می شود.یك حساب تجارتی مخصوص برای
انتقال خرید وفروشها به این حساب ، باز می شود.ومانده آن شامل سود وزیان كه برحسب توافق بین شركاء تصمیم می گردد.
روش اول:یكی از شركاء اداره شركت عملی را بعهده می گیرد.كه حسابهایی را برای شركت عملی نگهداری می نمایند.سایر شركاء فقط سهم سرمایه خود را واریز می كنند.سندهای داد وستد در دفاتر شركت وارد می شود، وی حساب شركت عملی ویا مشاركت تجاری مخصوص ونیز حسابهای تحت عنوان شركاء افتتاح می كند.
1- موقعی كه شركاء ، جوه نقد به عنوان سرمایه واریز نمایند:
وجوه نقد××
جاری شركاء××
2- موقعی كه كالا برای شركت عملی خریدار شود:
مشاركت مخصوص××
وجوه نقد××
3- موقعی كه كالا بوسیله سایر شركاء خریداری شود:
مشاركت مخصوص××
جاری شركاء××
4- موقعی كه كالا از شركت شریك اداره كننده به حساب شركت عمل آورده شود.:
مشاركت مخصوص××
خرید××
5- موقعی كه هزینه ها پرداخت گردد:
مشاركت مخصوص××
وجوه نقد××
6- كالا بطور نقد فروخته شود:
وجوه نقد××
مشاركت مخصوص××
7- كالا بطور نسیه فروخته شود:
حسابهای دریافتی××
مشاركت مخصوص××

8- هزینه ها بوسیله سایر پرداخت شود:
مشاركت مخصوص××
جاری شركاء××

9- وقعی كه حق الزحمه شریك اداره پرداخت شود:
مشاركت مخصوص××
درآمدكمسیون××
10- موقعی كه كالای فروش نرفته به وسیله شریك اداره برداشت شود:
خرید××
مشاركت مخصوص××
11- موقعی كه كالا بوسیله سایر شركاء برداشت شود:
جاری شركاء××
مشاركت مخصوص××
12- مدیریت شركاء به اتمام برسد حساب مشاركت مخصوص بسته می شود این حساب اسمی یا آماری است:
مشاركت مخصوص××
سود وزیان جاری شركاء××
13- شركت زیان داشته باشد:
جاری شركاء سود وزیان××
مشاركت مخصوص××
14- تسویه نهایی بین شركاءانجام پذیرد:
حساب جاری شركاء××
وجوه نقد××

]

✅روش دوم :هر یک از شرکاء عملیاتی که خود در آن مدخلیت داشته ثبت ونگهداری می نمایند.هر شریك یك حساب در دفترش باز می كند كه سرفصل آن حساب شركت عملی با شریك دیگری است،آن حساب اسمی تحت عنوان مشاركت مخصوص نمی باشد.سود وزیان را در شركت عملی افشاء نمی كند.
1- هر شریك با اقلام پرداخت شده بوسیله او بدهكار می شودواین حساب موقعی كه او مبلغی دریافت می كند ، بستانكار می شود.
2- در این حساب ، شریك ذیربط فقط رویدادهای خودش را ثبت می كند ودر مورد پرداخت هزینه وخرید كه توسط شریك دیگر صورت می گیرد، اقدامیانجام نمی دهد.
دفاتر الف:
1- الف كالا خریداری می كند:
شركت عملی باب××
بانك××
2- الف كالا را می فروشد:
بانك××
شركت عملی باب××
3- الف حق العمل دریافت می كند:
شركت عملی باب××
در آمدحق العمل××
4- الف هزینه های در ارتباط شركت را پرداخت می كند:
شركت عملی باب××
بانك××
5- الف كالاهایی برای شخصی برداشت می كند:
خرید برداشت شخصی××
شركت عملی باب××
دفاتر ب:
1- موقعی كه بستانكار خریداری می كند:
شركت عملی باالف××
بانك××
2- موقعی كه ب كالا را می فروشد:
بانك××
شركت عملی با الف××
3- موقعی كه ب حق العمل دریافت می كند:
شركت عملی با الف××
در آمد حق العمل××
4- موقعی كه ب هزینه های در ارتباط با شركت را پرداخت می كند:
شركت عملی با الف××
بانك××
5- موقعی كه ب كالاهایی را برای مصارف شخصی برداشت می كند:
خریداربرداشت شخصی ××
شركت عملی با الف××
حساب شركتهای عملی با الف ویا ب یك حساب شخصی است كه سود وزیان مشاركت با شركت عملی را نشان نمی دهد.برای اینكه حساب سود وزیان شركت عملی مشخص ومعین گردد، اجبارا حساب یادداشت شركتهای عملی ویا حساب آماری یا انتظامی شركت عملی باید تهیه شود.
تركیبی از تمام حسابها كه بوسیله شركاء تهیه وثبت شده است.طرف بدهكار شركت عملی با الف ویا ب در طرف بدهكار یادداشت شركت عملی آورده می شود وهمچنین طرف بستانكار حساب شركت عملی باب ویا الف در طرف بستانكاریادداشت شركت عملی منظور می گردد.
حساب یادداشت شركت عملی مانند حساب عملكرد یك واحد اقتصادی تجاری عمل می كند.سهم هر یك از شركاء در سود وزیان با همان نسبت تقسیم سود وزیان توافق شده تعیین خواهد شد.
1- اگر سود باشد:
شركت عملی با الف××
سود وزیان ××
2- اگر زیان باشد:
سود وزیان××
شركت عملی با الف××

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...