یکپارچه کردن سیستم ثبت داراییها با دفترکل

داراییها

یکپارچه کردن سیستم  ثبت داراییها با دفترکل

سیستم ثبت داراییها میتواند به صورت یک سیستم جداگانه با دفترکل و سایر سیستمها باشد. اگر به صورت یک سیستم جداگانه باشد،لازم است برای تهیه صورتهای مالی،به صورت دوره ای اطلاعات از سیستم ثبت داراییها(بااستفاده از یک عطف متقابل دستی یا کامپیوتری) به دفترکل منتقل شود. اگر سیستم ثبت داراییها با دفتر کل یکپارچه شود،اطلاعات مربوط به مانده های افتتاحیه و اختتامیه را  میتوان به طور خودکار به دفتر کل منتقل نمود،و ثبتهای استهلاک را میتوان به صورت خودکار در دفاتر روزنامه انجام داد.

یکپارچه کردن سیستم ثبت داراییها با سایر سیستمها ،دارای مزایای روشنی است. برای مثال ،یکپارچه کردن سیستم ثبت داراییها با سیستمهای خرید ،برنامه ریزی سرمایه ای ،نگهداشت پیشگیرانه ،حسابهای پرداختنی برای تحصیل دارایی و دفترکل ،و دفترکل ،مزایای زیر را به همراه دارد:

الف-مداخله دستی را به حداقل میرساند.

ب-احتمال ناقص بودن داده ها ، یا اشتباه درآنها را کاهش میدهد.

ی-تعداد دفعات تطبیق مغایرت گیری لازم را کاهش میدهد.

ز-از ثبت و پردازش دوباره داده ها جلوگیری میکند.

ث-امکان ثبت خودکار استهلاک و تجدید ارزیابی دارایی به وجود می آید .

سیستم ثبت داراییها میتواند با سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی نیز یکپارچه شود. این یکپارچگی امکان ردیابی اقلام تحت کنترل کارکنان را به وجود میآورد .

سیستم ثبت داراییها میتواند با سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی نیز یکپارچه شود. این یگپارچگی امکان ردیابی اقلام تحت کنترل کارکنان را به وجود می آورد.

بااین وجود،در مراحل اولیه پیاده سازی ،یک واحد ممکن است به واسطه ماهیت سیستمهای موجود و زمان و هزینه طراحی مجدد یا جایگزینی این سیستمها ی موجود و دفترکل لازم خواهد بود. این عطفها ،منبع بالقوه اشتباهات هستند ،و احتمال اینکه تمام داده های مربوط به داراییها ممکن است منتقل نشود را به کمترین حد نمیرسانند. به منظور اجتناب از مشکلات ناشی از این عطفها ،طراحی ،آموزش،و آزمون دقیق لازم است.

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...