کمیته در آمدها و هزینه هاگاوداری شیری

به نظر کمیته در آمدها و هزینه ها در بیشتر مزارع بصورت سلیقه ای طبقه بندی میشوند با این وجود به خاطر ارائه یکنواخت اطلاعات مالی رهنمود طبقه بندی توسط کمیته ارائه شده است. توصیه هزینه ها باید به عنوان هزینه ای تولید و یا به عنوان سایر هزینه ها طبقه بندی گ

 کمیته در آمدها و هزینه هاگاوداری شیری

به نظر کمیته در آمدها و هزینه ها در بیشتر مزارع بصورت سلیقه ای طبقه بندی میشوند با این وجود به خاطر ارائه یکنواخت اطلاعات مالی رهنمود طبقه بندی توسط کمیته ارائه شده است.

توصیه هزینه ها باید به عنوان هزینه ای تولید و یا به عنوان سایر هزینه ها طبقه بندی گردد.

طبق تعریف کمیته هزینه های تولید مخارجی است که تغییرات آن با تغییرات  تولید ارتباطی منطقی داشته باشد . همچنین سایر هزینه ها عبارتند از هر گونه اقلامی از هزینه ها به جز هزینه های تولید هزینه حقوق مدیریت مالکان و هزینه مالیات بر درآمد

کمیته با هدف ایجاد یکنواختی و عملی بودن طبقه بندی ها برخی از اقللم هزینه را به شرح زیر طبقه بندی مینماید :

هزینه های استهلاک و نگهداری تجهیزات تولید و داراییهای مولد به عنوان هزینه های تولید

 هزینه های استهلاک و نگهداری ساختمان ها و تجهیزات غیر تولید و سطوح فروش و پروانه تولید و غیره به عنوان سایر هزینه ها

هزینه های تامین مالی مربوط به داراییهای سرمایه ای به عنوان سایر هزینه ها

هزینه اجاره زمین و مالیات بر اموال به عنوان سایر هزینه ها

سود و زیان ناشی از فروش داراییهای سرمایه به حسب مورد به عنوان هزینه های تولید یا سایر هزینه ها

شناسایی هزینه های حقوق مدیریت مالکان بلافاصله قبل از بند پیش بینی مالیات بر درآمد به عنوان طبقه ای جداگانه در کنار هزینه های تولید و سایر هزینه ها

باز کردن موضوع مورد یحث

 الف)-طبقه بندی استهلاک و نگهداری تولید و داراییهای مولد به عنوان هزینه های تولید

کلیه هزینه های استهلاک و نگهداری تجهیزات تولیدی و داراییهای مولد را باید به عنوان هزینه های تولید شناسایی کرد  . چنین داراییهایی منابع اولیه برای تولید محصول محسوب میشوند و میزان استهلاک و نگهداری آنها عموما با مقدار تولید اولیه برای تولید محصول محسوب میشوند و میزان استهلاک و نکهداری آنها عموما به مقدار تولید یا عمر مفید دارایی تغییر میکند . اگر چه عموما شرایط و محدودیتهای اجرایی موجود در عمل برخی از واحدهای تجاری را به محاسبه استهلاک این قبیل از دارایی ها بر اساس گذشت زمان وادار مینماید اما بهتر است که محاسبه استهلاک این قبیل از دازاییها بر اساس گذشت زمان وادار مینماید امابهتر است استهلاک این دارایها بر اساس میزان کارکرد و تولید انجام شود .

ب-طبقه بندی هزینه های استهلاک و نگهداری ساختمانها و تجهیزات غیر تولیدی و سطوح مفروش و پروانه تولید و غیره به عنوان سایر هزینه هاشناسایی میشوند . وجود چنین داراییهایی موجب سهولت امر تولید توسط منابع اولیه میشود.میزان استهلاک و هزینه نگهداری این داراییها بیشتر نسبت به گذشت زمان تغییر مینماید تا نسبت به مقدار تولید .

ج)طبقه بندی هزینه های تامین مالی مربوط به کلیه داراییهای سرمایه ای به عنوان سایر هزینه ها

هزینه های تامین مالی مربوط به کلیه داراییهای سرمایه ای باید به عنوان سایر هزینه ها شناسایی شود. کمیته پیشنهاد میکند که هزینه های تامین مالی مربوط به تجهیزات تولیدی و داراییهای مولد به عنوان هزینه ای تولید تلقی نگردد. چرا که غالبا تعیین کردن ارتباط موجود بین هزینه های مالی مشخص  و داراییهای سرمایه ای مشکل بوده و امکان پذیر نیست.

د)طبقه بندی هزینه های اجاره زمین و مالیات بر اموال به عنوان سایر هزینه ها

هزینه های اجاره زمین و مالیات بر اموال باید به عنوان هزینه های تولید هم از مبنائی منطقی برخوردار است اما در صورت طبقه بندی این هزینه ها به عنوان هزینه های تولید باید کلیه هزینه های مرتبط با موضوع مالکیت زمین شامل بهره وامهای مربوطه را هم به عنوان هزینه های تولید تلقی کرد. علاوه بر این این سوال هم مطرح خواهد شد که هزینه های مربوط به ساختمان و نگهداری سایر داراییهای سرمایه ای به چه نحوباید طبقه بندی شود و تخصیص یابد.برای پرهیز از چنین مسایلی کمیته پیشنهاد میکند کلیه هزینه های اجاره زمین و مالیات بر اموال به عنوان سایر هزینه ها طبقه بندی شود . چرا که این طبقه بندی موجب میشود تا حاشیه فروش بدست آمده حتی در بین مزارعی که از لحاظ وسعت زمین با هم برابری ندارند نیز قابل مقایسه باشد.

ه)طبقه بندی سود و زیان فروش داراییهای سرمایه ای به عنوان هزینه های تولید با سایر هزینه ها

سود و زیان ناشی از فروش یا واگذاری داراییهای سرمایه ای را بر حسب هزینه های استهلاک دارایی مربوطه چگونه طبقه بندی میشود . باید به عنوان هزینه های تولید یا سایر هزینه ها طبقه بندی کرد. سود و زیان ناشی از واگذاری داراییهای سرمایه ای در اغلب موارد تعدیلاتی را نشان میدهند که لازم است در هزینه های استهلاک ثبت شده اعمال شود.

و)شناسایی جداگانه هزینه های حقوق مدیریت مالکان بلافاصله قبل از بند پیش بینی مالیات بر درآمد

هزینه حقوق مدیریت مالکان را که معملا شامل حقوق و دستمزد پرداخت شده به سهامداران مزرعه است باید جداگانه طبقه بندی و شناسایی نمود. در صورت وجود کارکنانی که شخصا سهامدار مزرعه نبوده ولی از بستگان نزدیک و خانوادگی مالکان مزرعه محسوب میشوند . لازم است مبالغ پرداختی به این قبیل افراد نیز در قالب هزینه قوق مدیریت مالکان افشاء گردد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...