درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی

بخشنامه

درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی

مطابق ماده 107 ق.م.م درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران به شرح زیر تشخیص می­گردد:

الف- در مورد پیمانکاری در ایران نسبت به عملیات هر نوع کار ساختمانی، تاسیسات فنی و تاسیساتی شامل تهیه و نصب موارد مذکور و نیز حمل و نقل و عملیات تهیه طرح ساختمان­ها و تاسیسات، نقشه­برداری، نقشه­کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمک­های فنی، انتقال دانش فنی و سایر خدمات در تمام موارد درآمد مشمول مالیات با توجه به تاریخ انعقاد قرارداد به شرح ذیل می­باشد:

1- درآمد مشمول مالیات قراردادهای پیمانکاری که قبل از سال 1382 منعقد گردیده­اند از طریق اعمال ضریب مالیاتی معادل دوازده درصد (12%) به ماخذ کل دریافتی سالانه محاسبه خواهد شد.

12% × کل دریافتی سالانه اشخاص حقوقی خارجی = درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی

2- درآمد مشمول مالیات قراردادهای پیمانکاری که از سال 1382 به بعد منعقد می­گردند همانند شرکتهای ایرانی مطابق ماده 106 ق.ک.ک در صورت رعایت تکالیف مقرر از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی و در صورت عدم رعایت تکالیف قانونی از طریق علی الرأس تشخیص خواهد شد. این حکم نسبت به قراردادهایی که قبل از سال 82 منعقد گردیده و فعالیت آنها در سال 82 و سنوات بعد از آن نیز ادامه می­یابد جاری نبوده و از نظر تعیین درآمد مشمول مالیات کماکان مشمول مقررات بند 1 یاد شده خواهد بود.

ب- درآمد از ایران بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود و واگذاری فیلم­های سینمایی که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می­شود طبق آیین نامه خاص هیأت وزیران به مأخذ بیست درصد (20%) تا چهل درصد (40%) مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آنها می­گردد مشمول مالیات می­باشد.

پرداخت کنندگان وجوه مزبور و همچنین پرداخت کنندگان وجوه مذکور در بند الف ماده 107 ق.م.م مکلف­اند در هر پرداخت مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده­اند کسر و ظرف مدت ده روز به اداره امور مالیاتی محل اقامت خود پرداخت کنند. در غیر این صورت دریافت کنندگان متضامناً مشمول پرداخت اصل مالیات و متعلقات آن خواهند بود.

ج- درآمد مشمول مالیات در مورد بهره­برداری از سرمایه و سایر فعالیتهایی که اشخاص حقوقی و موسسات مزبور به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می­دهند مطابق مقررات ماده 106 ق.م.م در صورت رعایت تکالیف مقرر از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی و در صورت عدم رعایت تکالیف قانونی از طریق علی الرأس تشخیص خواهد شد.

نکته- برابر بخشنامه شماره 46502 مورخ 27/9/1385 نظر به اینکه درآمد اشخاص خارجی از محل سود و کارمزد دریافتی از جمله فعالیتهای آنان و از مصادیق بهره­برداری از سرمایه در ایران می­باشد بنابراین اعطای وام و تسهیالت مالی توسط سرمایه گذاران و بانکهای خارجی که فعالیت خود را از طریق غیر مقر دائم و یا شعبه، نمایندگی، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می­دهند حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم می­باشند و سازمان امور مالیاتی کشور بنا به اختیار حاصل از مقررات تبصره ماده 159 قانون یاد شده مقرر می­دارد: مودیان محترم مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی هنگام پرداخت وجوه مذکور، ابتدا میزان مالیات متعلقه را از ادارات امور مالیاتی ذیربط استعلام و سپس نسبت به کسر و پرداخت مالیات از سود و کارمزد پرداختی در مهلت مقرر قانونی اقدام نمایند. در غیر این صورت علاوه بر مالیات متعلقه مشمول جریمه مقرر در قانون نیز خواهند بود. ادارات امور مالیاتی و حسابداران رسمی مکلفند در رسیدگی پرونده مالیاتی اشخاص مذکور از کسر و پرداخت به موقع مالیاتهای متعلقه اطمینان حاصل نموده و در گزارش خود موارد را قید نمایند.

* مطابق تبصره یک ماده 107 ق.م.م در مواردی که تمام یا قسمتی از عملیات پیمانکاری موضوع بندهای الف و ب ماده 107 ق.م.م به اشخاص حقوقی پیمانکار ایرانی واگذار می­گردد، پرداخت کننده وجه باید از هر پرداخت به پیمانکاران ایرانی دو و نیم درصد به عنوان مالیات علی الحساب آنها کسر و ظرف سی روز از تاریخ پرداخت به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند.

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی خارجی

مطابق تبصره (2) ماده 105 ق.م.م اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمولان تبصره (5) ماده 109 ق.م.م (موسسات بیمه خارجی) و ماده 113 ق.م.م (موسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی) از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره­برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت­هایی که مستقیماً یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می­دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمک­های فنی یا واگذاری فیلم­های سینمایی از ایران تحصیل می­کنند به نرخ مذکور در ماده 105 ق.م.م یعنی بیست و پنج درصد مشمول مالیات خواهند بود.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

بیمه‌ای به کارفرمایان

مدیریت سود چیست؟

 مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید
با ما در ارتباط باشید