داراییهای نامشهود

داراییهای مشهود به عنوان بخشی از مجموع داراییها، در طی پنجاه سال گذشته به طرز چشمگیری کاهش یافته است. به طوری که از بیش از 70 درصد مجموع داراییها در سال 1955 به کمتر از 40 درصد در سال 2006 رسیده است. در نتیجه، امروزه شرکتها ارز

داراییهای نامشهود

?داراییهای مشهود به عنوان بخشی از مجموع داراییها، در طی پنجاه سال گذشته به طرز چشمگیری کاهش یافته است. به طوری که از بیش از 70 درصد مجموع داراییها در سال 1955 به کمتر از 40 درصد در سال 2006 رسیده است. در نتیجه، امروزه شرکتها ارزش را به میزان فزاینده ای از طریق داراییهای نامشهود مانند داراییهای فکری، فناوری، یا شهرت ایجاد می کنند. بسیاری از شرکتهای معروف، بخش اعظم ثروت خود را از محل داراییهای نامشهود کسب می کنند.

?برای مثال شرکت “مایکروسافت” از طریق نرم افزار، شرکت “فیزر” از طریق حقوق اختراع دارو و شرکت “والت دیسنی” از طریق فیلم و تولیدات تلویزیونی درآمد سرشاری را کسب می کنند. با این حال، تجربه مخابرات “وينستار”، امکان از بین رفتن سریع ارزش داراییهای نامشهود را نمایان می سازد. درست قبل از اعلام ورشکستگی، این شرکت 5 میلیارد دلار دارایی را فهرست کرده بود که بخش زیادی از آن را داراییهای نامشهود مربوط به پایگاههای مشتریان تشکیل می داد. در طی فقط چند ماه، ارزش داراییهای این شرکت تنها به ۲ میلیون دلار رسید و سرمایه گذاران و اعتباردهندگان وينستار، کاهش ارزش چنین داراییهایی در زمان کوتاه را تجربه کردند.

?آلن گرینز پان، رئیس سابق بانک مرکزی آمریکا، در ارتباط با داراییهای نامشهود می گوید:

“اگر منشأ ایجاد ارزش افزوده شرکتی عمدتا به صورت ذهنی و مجزا از داراییهای فیزیکی باشد، آن شرکت به طور ذاتی آسیب پذیر است. اعتماد و شهرت می تواند در طی یک شب از بین برود، اما کارخانه نمی تواند.”

?به هرحال وجود داراییهای نامشهود و نقش آنها در ایجاد ارزش برای واحد تجاری، واقعیتی انکار ناپذیر است که با وجود آسیب پذیر بودن شدید، شناخت، اندازه گیری و ارائه اطلاعات آنها موضوعی با اهمیت است.

☑️منشا ادامه حیات شرکت “مایکروسافت”، ساختمانها و امکانات سرمایه ای فیزیکی نیست، بلک مغزهای متفکر موجود در آن می باشد. کارخانه های بزرگ تولیدی از مهم ترین داراییهای شرکت “کوکاکولا” نیست، بلکه فرمول پر رمز و راز تولید این نوشابه از مهم ترین داراییهای شرکت به حساب می آید. شهرت جهانی شرکتهای انتشاراتی مانند “مک گروهيل” و “جان وایلی” نیز به دلیل داراییهای فیزیکی آنها نیست، بلکه داشتن امتیاز چاپ کتابهای نویسندگان صاحب نام به عنوان داراییهای مهم این شرکتها به حساب می آید. مثالهایی از این دست در دنیای نرم افزاری امروز، فراوان است.

از نظر حسابداری، گزارشگری داراییهای نامشهود که باعث ایجاد مزیتهای رقابتی سخت در شرکتهای امروزی شده است، اهمیت زیادی دارد. تعیین معیارهای شناخت، تعیین ارزش، مبادله، ارائه و افشای اطلاعات مربوط به داراییهای نامشهود موضوع حسابداری این داراییها است. همچنین گسترش نقش این داراییها در ارزش آفرینی برای واحد تجاری، بر میزان حساسیت و اهمیت گزارشگری این داراییها می افزاید.

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...