داراییهای ثابت مشهودبرآورد عمرمفید

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ
 • داراییهای ثابت مشهود-برآورد عمرمفید

 • عمرمفید یک دارایی بسته به هدف استفاده ازآن،سطح استفاده ازآن،ماهیت و میزان نگهداری و شرایط جغرافیایی ،متفاوت خواهد بود. برای مثال ،عمر مفید ساختمانها اغلب در مناطق گرمسیری به علت رطوبت بالا،از مناطق معتدل کمتر است. منابع اطلاعاتی برای تعیین عمر داراییها عبارتند از:

 • الف مذاکره با افرادی که مسئول استفاده و نگهداری داراییها هستند.

 • ب-عمرمفید داراییهای مشابه مورد مشابه استفاده توسط سایر واحدها و کشورها و حوزه های جغرافیایی

 • پ-مستندات گذشته مربوط به تحصیل و کنار گذاری داراییها

 • ملاحظات زیر ممکن است در تصمیم گیری راجع به تعیین میزان زمان و تلاش لازم برای ارزیابی عمر مفید داراییها مفید باشد.

 • الف-برآوردهای اولیه عمرمفید میتواند برای یک دوره مورد استفاده و سپس مورد تجدید نظر قرار گیرد.

 • ب-اینکه ابهام در خصوص عمرمفید یک دارایی ،تا چه میزان بر هزینه استهلاک و در صورت لزوم،هزینه استفاده از سرمایه تاثیر گذار است.

 • لازم است عمرمفید و روش استهلاک به صورت دوره ای تجدید نظر قرار گیرد. برای مثال ،وجود تعداد زیادی از داراییهای کاملا مستهلک شده که هنوز توسط یک واحد مورد استفاده قرار میگیرد ، نشاندهنده این است که برآوردهای عمر مفید بسیار کوتاه بوده است.

 • داراییهای ثابت مشهود-ارزیابی ارزش باقیمانده

 • ارزش باقیمانده یک قلم داراییهای ثابت مشهود در استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره 17 تعریف شده است.

 • ارزش باقیمانده یک دارایی مبلغ برآوردی است که یک واحد در حال حاضر از کنار گذاری آن دارایی،پس از کسر مخارج برآوردی کنارگذاری آن ،کسب میکند،به شرط اینکه آن دارایی در سن و شرایط مورد انتظار در پایان عمر مفید آن قرار داشته باشد.

 • یک واحد باید ارزش باقیمانده یک دارایی استهلاک پذیر را به منظور آگاهی از مبلغی که باید طی مفید دارایی مستهلک کند،تعیین کند. منابع اطلاعاتی تعیین عمرمفید دارایی نیز ممکن است برای تعیین ارزشهای باقیمانده نیز سودمند باشد.

 • به جز مواردی که یک واحد توافق قبلی در خصوص واگذاری یک دارایی به مبلغی مشخص دارد،تعیین ارزش باقیمانده مستلزم اعمال قضاوت است. هرچه دارایی تخصصی تر باشد،احتمال بیشتری در خصوص اعمال قضاوت است. هر چه دارایی دارایی تخصصی تر باشد ،احتمال بیشتری در خصوص اعمال قضاوت وجود دارد. برخی داراییها در بخش عمومی،به خصوص داراییهای زیزبنایی ،ممکن است به دلیل اینکه غیرقابل واگذاری هستند ،دارای ارزش باقیمانده نباشند.ارزش باقیمانده برآوردی یک دارایی ممکن است طی زمان تغییر کند. طبق استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره 17 و دو استاندارد کاهش ارزش ،یعنی استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره 21 و 26 یک واحد باید به صورت دوره ای ،ارزش باقیمانده یک دارایی را مورد بازبینی قرار دهد.

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...