خریداران اوراق مشارکت را میتوان در چهار گروه عمده طبقه بندی کرد

اوراق مشارکت
 • خریداران اوراق مشارکت را میتوان در چهار گروه عمده طبقه بندی کرد

 • اشخاص حقیقی که ممکن است پس انداز خود را در اوراق مشارکت سرمایه گذاری کنندو

 • موسسات مالی که ممکن است بخشی از پرتفوی سرمایه گذاریها ، سپرد هها و ذخایر قانونی خود را به خرید اوراق اختصاص دهند.

 • موسسات انتفاعی تولیدی و بازرگانی که ممکن است بخشی از وجوه مازاد خود رابه سرمایه گذاری در اوراق تخصیص دهند.

 • موسسات غیر اانتفاعی که ممکن است بخشی از منابع خود را به سرمایه گذاری کوتاه یا بلندمدت در اوراق مشارکت تخصیص دهند.

 • ویِژيگیهای اوراق علیرغم وجود انواع مختلفی از خریدارن ، نظر به ویژگیهای زیر در بند 41 متن پیشنهادی آمده است:

 • 1)-اوراق مشارکت اساسا برای تامین مالی طرحهایی صادر میشود که ناشران مختلف اوراق در صدد اجرای آن هستند

 • 2)-خریداران اوراق در هر مورد به ناشر وکالت میدهند که نسبت به مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت در جهت اجرای طرح مربوطه اقدام نماید و به این ترتیب کنتزل یا مدیریتی در مورد طرح در دست اجرا یا داراییهای مربوطه ندارند.

 • 3)-برخی از انواع اوراق مشارکت صادره به طرحی مشخصی عطف ندارد و برای مجموعه ای از طرحها و یا بر اساس مجکوعه پرتفوی داراییهای سود آور منشر شده است.

 • 4)- اوراق مشارکت میتواند با بام یا بی نام و خرید و فروش آن مستقیما یا از طریق شعب منخب بانک عامل یا از طریق بورس اوراق بهادار مجاز است.

 • 5)- به اوراق مشارکت سود علی الحسابی به نرخ تعیین شده در شرایط انتشار اوراق تعلق  میگیرد.

 • و چنانچه سود قطعی کمتر از سود علی الحساب پرداختی باشد ، مابه التفاوت قابل اترداد نیست.

 • 6)-در اغلب اوراق مشارکت صادره ، ناشر از طریق بانک عامل بازخرید اوراق را به قیمت اسمی در هر زمان تعهد و تضمین کرده است.

 • 7)-اصولا ممکن است قصد فروش و یا انتقال طرح موضوع اوراق مشارکت ثالث وجود نداشته باشد و در هرحال در سررسید اوراق چنانچه طرح فروخته نشده باشد باید ارزیابی و به ناشر منتقل شود.

 • محتوای اقتصادی معاملات مربوط به خرید و نگهداری و فروش مجدد اوراق مشارکت و طبق بند 41-1 متن پیشنهادی جز در مواردی که در متن مذکور استاندارد خاصی برای آن در نظر گرفته شده ، نحوه حسابداری آن بنا به مشخصات موسسه خریدار تابع استانداردهایی است که در مورد این گونه سرمایه گذاریها وضع و مقرر گردیده یا بعدا وضع میشود.

  • خریداران اوراق مشارکت را میتوان در چهر گروه عمده طبقه بندی کرد

  • اشخاص حقیقی که ممکن است پس انداز خود را در اوراق مشارکت سرمایه گذاری کنندو

  • موسسات مالی که ممکن است بخشی از پرتفوی سرمایه گذاریها ، سپرد هها و ذخایر قانونی خود را به خرید اوراق اختصاص دهند.

  • موسسات انتفاعی تولیدی و بازرگانی که ممکن است بخشی از وجوه مازاد خود رابه سرمایه گذاری در اوراق تخصیص دهند.

  • موسسات غیر اانتفاعی که ممکن است بخشی از منابع خود را به سرمایه گذاری کوتاه یا بلندمدت در اوراق مشارکت تخصیص دهند.

  • ویگیهای اوراق علیرغم وجود انواع مختلفی از خریدارن ، نظر به ویژگیهای زیر در بند 41 متن پیشنهادی آمده است:

  • 1)-لوراق مشارکت اساسا برای تامین مالی طرحهایی صادر میشود که ناشران مختلف اوراق در صدد اجرای آن هستند

  • 2)-خریداران اوراق در هر مورد به ناشر وکالت میدهند که نسبت به مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت در جهت اجرای طرح مربوطه اقدام نماید و به این ترتیب کنتزل یا مدیریتی در مورد طرح در دست اجرا یا داراییهای مربوطه ندارند.

  • 3)-برخی از انواع اوراق مشارکت صادره به طرحی مشخصی عطف ندارد و برای مجموعه ای از طرحها و یا بر اساس مجکوعه پرتفوی داراییهای سود آور منشر شده است.

  • 4)- اوراق مشارکت میتواند با بام یا بی نام و خرید و فروش آن مستقیما یا از طریق شعب منخب بانک عامل یا از طریق بورس اوراق بهادار مجاز است.

  • 5)- به اوراق مشارکت سود علی الحسابی به نرخ تعیین شده در شرایط انتشار اوراق تعلق  میگیرد.

  • و چنانچه سود قطعی کمتر از سود علی الحساب پرداختی باشد ، مابه التفاوت قابل اترداد نیست.

  • 6)-در اغلب اوراق مشارکت صادره ، ناشر از طریق بانک عامل بازخرید اوراق را به قیمت اسمی در هر زمان تعهد و تضمین کرده است.

  • 7)-اصولا ممکن است قصد فروش و یا انتقال طرح موضوع اوراق مشارکت ثالث وجود نداشته باشد و در هرحال در سررسید اوراق چنانچه طرح فروخته نشده باشد باید ارزیابی و به ناشر منتقل شود.

  • محتوای اقتصادی معاملات مربوط به خرید و نگهداری و فروش مجدد اوراق مشارکت و طبق بند 41-1 متن پیشنهادی جز در مواردی که در متن مذکور استاندارد خاصی برای آن در نظر گرفته شده ، نحوه حسابداری آن بنا به مشخصات موسسه خریدار تابع استانداردهایی است که در مورد این گونه سرمایه گذاریها وضع و مقرر گردیده یا بعدا وضع میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...