خدمات آنلاین شرکت حسابداری

خدمات حسابداری
خدمات مالیاتی شرکت حسابداری
فوریه 26, 2019
مدیریت ریسک در شرکت حسابداری
مدیریت ریسک در شرکت حسابداری
فوریه 26, 2019
خدمات حسابداری

شرکت حسابداری آنلاین

خدمات آنلاین شرکت حسابداری

این که آیا شما فقط در حال راه اندازی یا برای سال ها تاسیس شده اید، خدمات آنلاین شرکت حسابداری ما به  شما کمک کنیم و اطمینان حاصل کنیم که روش های حسابداری شما قابل اعتماد و کارآمد هستند.
برای ایجاد مهارت های مالی مدیران در بخش اجتماعی و ایجاد یک استاندارد جهانی کار می کند.

خدمات آنلاین شرکت حسابداری ما قصد داردمدیران سازمان های غیردولتی مهارت ها، ابزار و اعتماد به نفس خود را برای اطمینان از اینکه پروژه ها به بهترین استانداردهای مالی مدیریت می شوند، اطمینان حاصل کنیم که هر کس در بخش اجتماعی، زبان مالی یکسان را بیان می کند. شرکت حسابداری ما این کار را با پرداختن به شکاف های مهارت های مالی میان کارکنان سازمان های غیردولتی و داوطلبان انجام می دهد تا سطح کارایی مدیریت مالی در سراسر بخش را بالا ببرد.

خدمات آنلاین شرکت حسابداری  ما در سراسر تمام سهامداران – شرکا و اهدا کنندگان، مدیران، کارکنان برنامه، کارکنان عملیات، پیشنهادات مالی، اعضای هیئت مدیره، متقاضیان پروژه کار میکند تا به آنها در بهبود عملکرد و نتایج قابل ملاحظه ای کمک کندشرکت حسابداری ما آموزش، جمع آوری، مشاوره، و منابع / بینش برای مدیریت مالی ارائه می دهد. راهنمای شرکت  ما انحصاری را با منابع مالی مدیریت رایگان پر کنید.
شرکت  ما با تامین و تأیید صحت منابع مالی خود، خدمات حسابداری را به کلیه مشتریات ارائه می دهد شرکت حسابداری ما متعهد به ارائه مدیریت مالی مناسب به کلیه مشتریان هستیم. خدمات آنلاین شرکت حسابداری ما شامل موارد زیر است:

آماده سازی، بررسی و توزیع صورتهای مالی
تأیید و ارسال معاملات مالی به مدیران عمومی و عملیاتی
گزارش های ماهانه، سه ماهه و سالانه ای را تهیه و منتشر کنید
ثبت انواع مختلف معاملات مربوط به اوراق قرضه، اجاره های سرمایه، و دارایی های سرمایه
انجام مصارف بانکی ماهانه

حسابداری مالی
هماهنگی حسابرسی داخلی و خارجی
تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات مالی
سیاست و رویه امور مالی تعبیر
حفظ هماهنگی با اصول پذیرفته شده حسابداری عمومی
حفظ اطلاعات مالی شرکت

ثبت ونظارت برحساب های پرداختی پرداخت به فروشندگان و افراد پرداخت می شود
برقراری ارتباط سازنده بامشتریان شرکت در جهت پیشبرد اهداف شرکت


ثبت آنلاین درخواست خدمات حسابداری

جهت درخواست هرگونه خدمات حسابداری و مالیاتی لطفا فرم زیر را تکمیل فرمایید

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

دیدگاه ها بسته شده است