محاسبه حقوق و دستمزد سال 95

حقوق و دستمزد

 

محاسبه حقوق و دستمزد سال 95

 

?سه مورد با اهمیت در محاسبات حقوق و دستمزد

 

 

  1. حقوق پایه:

 

حداقل حقوق پایه 270722 ریال (روزانه) سال 1395

 

حداقل حقوق پایه 8121660 ریال (ماهیانه 30 روز) سال 1395

 

 

 

  1. معافیت مالیاتی:

 

13.000.000 ریال (ماهانه) بر پایه سال 1395

 

156.000.000 ریال (سالانه) بر اساس سال 1395

 

 

 

  1. ساعات کار قانونی:

 

هفته ای 44 ساعت (مشاغل عادی)

 

هفته ای 36 ساعت (مشاغل سخت)

 

 

 

 

 

 

?محاسبه حقوق و دستمزد سال 95

 

?حقوق ماهیانه (حقوق پایه):   حقوق روزانه * روزهای کارکرد

 

* مشمول بیمه و مالیات می باشد.

 

 

?حق مسکن: (افراد مجرد و متاهل) 400.000 ریال برای 30 روز

 

* مشمول بیمه و مالیات می باشد.

 

 

?حق اولاد:

 

سه برابر حداقل حقوق پایه روزانه طبق وزارت کار برای یک فرزند، حداکثر تا دو فرزند، به شرط داشتن 720 روز سابقه بیمه بر طبق ماده 86 تامین اجتماعی

 

تعداد فرزندان * 270722* 3

 

* مشمول بیمه نمی باشد مشمول مالیات می باشد.

 

 

 

 

 

 

?محاسبه حقوق و دستمزد سال 95

 

 

?%23 حق بیمه سهم کارفرما: (20% سهم کارفرما + 3% بیمه بیکاری)

 

 

30% :حقوق و مزایای مشمول بیمه * (20% & 3%)

 

حقوق و مزایای مشمول بیمه * 7%

 

 

سقف بیمه برابر است با 7 برابر حداقل حقوق ماهیانه طبق وزارت کار ، مهلت پرداخت حق بیمه مکسوره تا پایان ماه بعد می باشد.

 

 

?کمک هزینه اقلام مصرف خانوار:

 

ماهیانه 1.100.000 ریال سال 95

 

ماهیانه 1.100.000 ریال سال 94

 

ماهیانه 800.000 ریال سال 93

 

 

* مشمول بیمه هست ولی مشمول مالیات نمی باشد.

 

 

?مرخصی:

 

تعداد روزهای مرخصی قابل استفاده برای هر فرد (2.5 روز در ماه) و (30 روز در سال به طور پیوسته با احتساب روزهای جمعه) می باشد.

 

 

 

?قرارداد موقت:

 

روزهای مرخصی استفاده نشده * حقوق روزانه = بازخرید مرخصی

 

 

 

?قرارداد دائم:

 

30 روز مرخصی – 9 (ذخیره مرخصی در سال) = 21

 

باز خرید مرخصی = حقوق روزانه * 21

 

 

* مشمول بیمه نمی باشد، مشمول مالیات نمی باشد.

 

 

 

?عیدی و پاداش:

 

 

2 برابر حقوق ماهیانه تا سقف 3 برابر حقوق حداقل ماهیانه وزارت کار

 

 

اگر کسی 10.000.000 ریال حقوق ماهیانه اش باشد:  10.000.000 * 2  = 20.000.000 ریال

 

سقف عیدی = حقوق ماهیانه طبق وزارت کار * 3

 

 

3 * 30 * 270.722  =  24.364.980 ریال سقف عیدی سال 95

 

 

* مشمول بیمه نمی باشد مشمول مالیات می باشد.

 

 

 

 

?محاسبه حقوق و دستمزد سال 95

 

?مزایای پایان خدمت کارکنان: 1 برابر آخرین حقوق ماهیانه برای یک سال

 

سنوات = آخرین حقوق ماهیانه * تعداد سالهای کارکرد

 

* مشمول بیمه و مالیات نمی باشد.

 

 

 

?اضافه کاری: 

 

 

ساعات اضافه کاری* 1405 * حقوق یک ساعت

 

 

 1) 7 ساعت |  2) دقیقه 20 = 60 * 33%    :    7.33 = 6 روز کاری در هفته / 44 ساعت کارکرد در هفته

 

 

(220 = 30 روز) ، (191 = 26 روز) ، (176 = 44 * 4 هفته) : * 7.33

 

 

اضافه کاری = ساعات اضافه کاری * 140% * 191 / (حقوق روزانه * 30)

 

 

* مشمول بیمه و مالیات می باشد.

 

 

 

?نوبت کاری: (6 الی 14 عصر) | (14 الی 22 شب) | (22 الی 6 صبح)

 

 

حقوق ماهیانه * نرخ نوبت کاری

 

 

* مشمول بیمه و مالیات می باشد.

 

 

 

?شب کاری: کارکرد شب * حقوق روزانه * 35%

 

 

* مشمول بیمه و مالیات می باشد.

 

 

ماده  مبلغ مالیات  نرخ مالیاتی  جدول مالیاتی

84  0  0  0 تا 13.000.000

85  7.800.000  10%  13.000.001 تا 91.000.000

 

 

 

مهلت ارائه صورت حقوق و دستمزد و پرداخت مالیات حقوق کارکنان تا پایان ماه بعد از تاریخ پرداخت یا تخصیص می باشد.

 

 

جریمه عدم پرداخت مالیات حقوق در موعد مقرر 10%مبلغ مالیات متعلقه  2.5% + دیرکرد ماهانه نسبت مالیات متعلقه پرداخت نشده

 

 

جریمه عدم ارائه صورت حقوق و دستمزد به سازمان امور مالیاتی 2% نسبت به کل حقوق و مزایا

 

 

 

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...