حساب سود و زیان انباشته

سي تأثير كيفيت اطلاعات حسابداري و عدم اطمينان اطلاعاتي بر تمايلات سرمايه گذاران چكيده: پس از شكل گيري نظرية مالي رفتاري، سمت و سوي تحقيقات تجربي در اين حوزه به بررسي ارتباط ميان تمايلات سرمايه گذاران و تغييرات قيمت سهام
بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری و عدم اطمینان اطلاعاتی بر تمایلات سرمایه گذاران
تیر ۶, ۱۳۹۷
اظهارنامه
تفاوت اظهارنامه اصلی با اظهارنامه جایگزین و اصلاحی
تیر ۶, ۱۳۹۷
حساب سود و زیان انباشته

حساب سود و زیان انباشته

حساب سود و زیان انباشته

حساب سود وزیان انباشته یا سود و زیان سنواتی یک حساب دائمی ( تراز نامه ای ) است و به عنوان یکی از اجزای حقوق صاحبان سهام منعکس می شود پس به هیچ حسابی انتقال داده نمی شود

مانده حساب سود و زیان انباشته همون طور که از اسمش پیداست هر سال بر روی هم انباشته میشود و به هیچ حسابی منتقل نمیگردد..

فقط مقداری از ان به عنوان اندوخته های قانونی و احتیاطی و .. کنار گذاشته میشوند (در صورت سود بودن)

– حساب سود و زیان در پایان دوره مالی به حساب سود و زیان انباشته بسته میشود که البته اندوخته قانونی و…. کسر میشود و بعد در مجمع شرکت در مورد سود انباشته تصمیم میگیرند که چند درصد سود بین سهامداران تقسیم بشه و چقدر اون در حساب بمونه و بعد به سهامداران پرداخت میشه.

– لازم به ذکر است مانده سود سنواتی در سالهای بعد طبق ماده ۱۵۸ قانون تجارت میتواند صرف افزایش سرمایه شود .

اگر مانده حساب سود وزیان سال جاری بدهکار باشد زیان(هزینه ها > درامدها )

هزینه ها   *                                       سود وزیان سال جاری*

درامدها   *

ثبت انتقال مانده بدهکار سود و زیان سال جاری (زیان)  به سود و زیان انباشته:

سود و زیان انباشته                   *                      سود وزیان سال جاری (زیان)          *

– اگر مانده حساب سود وزیان سال جاری بستانکار باشد سود  (هزینه ها < درامدها )

هزینه ها             *

درامدها                    *

سود وزیان سال جاری *

اگر مانده مانده حساب سود وزیان سال جاری بستانکار (سود) باشد یکی یا ترکیبی از حالتهای زیر را می توانیم انجام دهیم:

۱) ثبت انتقال مانده بستانکار سود و زیان سال جاری (سود)  به سود و زیان انباشته:

سود وزیان سال جاری (سود)    *                       سود و زیان انباشته                       *

۲) ثبت تقسیم سود بین سهامداران

سود وزیان سال جاری (سود)    *                          تقسیم سود                                  *

پرداخت سود به سهامداران

تقسیم سود            *                             جاری شرکاء                  *

۳) انتقال سود به اندوخته ها

سود وزیان سال جاری (سود)    *                       اندوخته قانونی/ احتیاطی             *

در صورت تایید سود و زیان انباشته (زیان) از سوی دارایی (پس ازدریافت برگ تشخیص قطعی مالیات)

الف) اگرمانده  سود و زیان انباشته سالهای قبل در ابتدای سال بستانکار باشد (سود)

الف- ۱) اگرمانده حساب سود و زیان سال جاری در پایان سال بستانکار باشد (سود)

سود و زیان سال جاری (سود)    *                سود و زیان انباشته                       *

–  ثبت فوق به معنی افزایش سود های انباشته است= سود انباشته سالهای قبل + سود سال جاری

– البته اگر سود و زیان سال جاریدارای سود (مانده بستانکار) باشد بیشتر مواقع تقسم شدهیا به اندوخته ها منتقل می شود

الف- ۲) اگرمانده حساب سود و زیان سال جاری در پایان سال بدهکار باشد (زیان)

سود و زیان انباشته                       *          سود و زیان سال جاری (سود)    *

–  ثبت فوق به معنی کاهش سود های انباشته است= سود انباشته سالهای قبل – زیان سال جاری

ب) اگرمانده  سود و زیان انباشته سالهای قبل در ابتدای سال بدهکار باشد (زیان)

ب- ۱) اگرمانده حساب سود و زیان سال جاری در پایان سال بستانکار باشد (سود)

– باید حساب سود و زیان (زیان) انباشته سال قبل یا سالهای قبل را با حساب  سود و زیان (سود) سال جاری سالانه  به مقدار ۲۵ % مستهلک کرد و از حساب خارج کرد و نمی کرد زیان انباشته سالهای قبل را بصور یکجا از حساب سود جاری خارج کرد

سود و زیان سال جاری (زیان)    *        سود و زیان انباشته                       *

–  ثبت فوق به معنی کاهش زیان  های انباشته به مقدار ۲۵%  است= زیان انباشته سالهای قبل – سود  سال جاری

ب- ۲) اگرمانده حساب سود و زیان سال جاری در پایان سال بدهکار باشد (زیان)

سود و زیان انباشته*

سود و زیان سال جاری (زیان)    *

–  ثبت فوق به معنی افزایش زیان  های انباشته است= زیان انباشته سالهای قبل + زیان  سال جاری

در صورت عدم تایید سود و زیان انباشته (زیان) از سوی دارایی (پس ازدریافت برگ تشخیص قطعی مالیات)

– باید مانده حساب سود و زیان انباشته را از حسابها خارج کرد

سند ثبت مالیات عملکرد(عملکرد)

?در پایان سال مالی و بعد از محاسبه سود(زیان)،در صورتیکه نتایج عملیات شرکت منتج به سود شده باشد،میبایست مطابق قوانین مالیاتی و به جهت رعایت استانداردهای حسابداری، اقدام به محاسبه ذخیره مالیات بر درآمد نمود.

?ثبت ذخیره مالیات بردرآمد در پایان سال:

سود و زیان جاری * بدهکار

ذخیره مالیات بر درآمد * بستانکار

? بعد از صدور برگ تشخیص و قطعی شدن مالیات :

ذخیره مالیات بردرآمد * بدهکار

مالیات پرداختنی * بستانکار

? هنگام پرداخت مالیات قطعی :

مالیات پرداختنی * بدهکار

بانک * بستانکار

? حالا اگر مبلغ مالیات قطعی بیش از مالیات ابرازی باشد ، ثبت زیر را می زنید :

مالیات پرداختنی * بدهکار

سود و زیان انباشته * بدهکار

بانک * بستانکار

?حالا اگر مبلغ مالیات قطعی کمتر از مالیات ابرازی باشد ، ثبت زیر را می زنید :

ذخیره مالیات بر درآمد * بدهکار

سود و زیان انباشته*بستانکار

شرکت حسابداری ارمان پرداز خبره

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

دیدگاه ها بسته شده است