آشنایی با حسابهای انتظامی و ثبت های مرتبط با حسابهای انتظامی

حسابهای انتظامی

 

 

 آشنایی با حسابهای انتظامی و ثبت های مرتبط با حسابهای انتظامی

 عمدتا حساب های انتظامی زمانی به کار می روند که ما بخواهیم اسناد ضمانتی را به طرف حسابهای خود بدهیم یا اینکه از آنها دریافت نمائیم.این ضمانت گرفتن و دادن بدین منظور بوده که حسن انجام کار  و یا تعهد را  در بر داشته باشد.یعنی ما ضمانت می دهیم و یا ضمانت می گیریم تا اجرای صحیح و درست یک کار و تعهد را به نحوی تضمین نمائیم.

حسابهای انتظامی نقش وثیقه را داشته و بار مالی ندارند و در ترازنامه منعکس نمی گردند و صرفا ذیل ترازنامه و یا در یادداشت های توضیحی همراه صورتهای مالی افشاء خواهند شد.

انواع تضامین:

 . چک 1

 . سفته 2

 . ضمانت نامه بانکی 3

 . اسناد ملکی 4

 . وجه نقد 5

انواع ضمانت یا تضامینی که میان طرف های حساب رد و بدل می گردد به شرح اشاره شده بالا می باشد و بر اساس میزان استفاده ،بیان شده است.عمدتا چک بیشتر از سایر موارد برای ضمانت استفاده می گردد.برای معاملات بزرگ و دولتی صرفا از ضمانت نامه بانکی استفاده می گردد یا اینکه یک مبلغی از تعهد یا قرارداد، به عنوان ضمانت نگهداری می گردد. 

 

 

حسابهای انتظامی و ثبت های حسابداری مربوطه

اگر شرکت شما اقدام به دریافت اسناد انتظامی نماید ثبت های زیر صادر می گردد:

  حسابهای انتظامی             بدهکار o

  طرف حسابهای انتظامی                          بستانکار o

چنانچه شرکت ما اسنادی را به عنوان ضمانت پرداخت نماید در این صورت ثبت های حسابداری زیر صادر می گردد:

  طرف حسابهای انتظامی     بدهکار o

  حسابهای انتظامی                                  بستانکار o

5۰ مثال الف:    شرکت میلاد پیمان جهت دریافت وام از بانک تجارت مبلغ  : ریال چک ارائه نموده است.مطلوبست ثبت های حسابداری مربوطه ٫۰۰۰٫۰۰۰

عنوان سرفصل ردیف شرح سند بدهکار(ریال) بستانکار(ریال) 

 1 طرف حساب انتظامی چک شماره    نزد بانک تجارت52۶33 5۰٫۰۰۰٫۰۰۰ 

 2 حساب های انتظامی چک شماره    نزد بانک تجارت52۶33 5۰٫۰۰۰٫۰۰۰   

 

  

 مثال ب:   شرکت میلاد پیمان چک ضمانت خود را پس از تسویه وام دریافت نموده است.مطلوبست ثبت های حسابداری مربوطه:

عنوان سرفصل ردیف شرح سند بدهکار بستانکار 

 1 حساب های انتظامی چک شماره    نزد بانک تجارت52۶33 5۰٫۰۰۰٫۰۰۰ 

 2 طرف حساب انتظامی چک شماره    نزد بانک تجارت52۶33 5۰٫۰۰۰٫۰۰۰ 

مثال ج :    اگر شرکت الف چکی به عنوان تضمین به شرکت ب بدهد ثبت حسابداری برای دو شرکت به چه صورتی می باشد و یا سند مالکیت شرکت که در بانک در رهن گذاشته می شود ثبت آن برای بانک و برای شرکت به چه صورتی است؟

در این صورت ثبت های خسابداری مربوط به شرح زیر می باشد:

شرکت الف :

اسناد تضمینی شرکت نزد دیگران            بدهکار

طرف حسابهای انتظامی شرکت نزد دیگران              بستانکار 

شرکت ب

اسناد تضمینی دیگران نزد شرکت           بدهکار

طرف حسابهای انتظامی دیگران نزد شرکت              بستانکار

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...