ابهام در آثار اظهار نظر حسابرس امین

حسابرس امین

ابهام در آثار اظهار نظر حسابرس امین :

در مقررات مصوب بانک مرکزی و در آیین نامه اجرایی تبصره 85 قانون برنامه  و در آیین نامه قانونی اوراق مشارکت آمده است که شخص یا موسسه ای به انتخاب یا با موافقت بانک مرکزی به عنوان امین یا حسابرس امین انتخاب میشود تا نسبت به مصرف وجوه نحوه نکاهداری حسابها و صورتهای مالی و عملکرد اجرایی طرح اظهارنظر کند. این پیش بینی از لحاظ حقوق خریداران اوراق مشارکت و اعمال نظارت بر کار صادر کنندگان اوراق مثبت و موثر است. ولی در مقررات مزبور ـثار گزارش ناموفق حسابرس مزبور بر دستگاه اوراق مثبت و موثر است.ولی در مقررات مزبور آثار گزارش ناموافق حسابرس مزبور بر دستگاه صادرکننده معین نگردیده است.

در عمل و نسبت به اوراق مشارکتی که تاکنون منتشر شده سازمان حسابرسی به عنوان امین انتخاب شده است.

اما به علت عدم تهیه و ارائه به موقع صورتهای مالی طرحهای موضوع اوراق مشارکت از طرف دستگاههای صادر کننده اوراق ، تعداد گزارشهای صادر شده از طرف سازمان مزبور انگشت شمار و بسیار کمتر از تعداد گزارشی  است که تاکنون می باید عرضه و منتشر میگردید.

در برخی از گزارشهای صادر شده ، نظر سازمان مشروط بوده   و در موارد به علت اشکالات عمده در حسابها و یا محدودیتهایی  که از جانب دستگاه صادر کننده در امر رسیدگی ایجاد گردیده ش=سازمان حسابرسی از اظهارنظر نسبت به گزارشهای مالی طرحهای اوراق مشارکت خودداری کرده است.

با این حال شواهدی از پی آمد منفی یا تنبیه دستگاههای صادرکننده اوراق به علت عدم تهیه  و ارائه به موقع صورتهای مالی طرحها  و یا اظهار نظر ناموافق حسابرس امین در دست نیست.

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...