09120754199-02188787589-46042254 مشاوره حضوری

حسابداری خریدهای خارجی

 حسابداری خریدهای خارجی

 

اطمینان از ثبت کامل اسناد واردات قبل از بستن حسابها

 حسابداران شرکتهایی که

مواد اولیه مورد نیاز خط تولید یا کالای بازرگانی خود را از خارج از کشور وارد میکنند مراحل زیر را به دقت انجام دهند:

به ازاء هر محموله وارداتی یک حساب تفصیلی یونیک زیر مجموعه حساب پیش پرداخت خرید خارجی افتتاح نمایید.

 

کلیه مخارج مربوط به محموله شامل موارد زیر را در این حساب تفصیلی بدهکار نمایید:

 -کارمزد ثبت سفارش۹

-وجه خرید کالا

-کارمزدهای انتقال و تبدیل ارز

 -حمل و بیمه از مبدا تا گمرک ایران

-عوارض گمرکی

-انبارداری ، استاندارد و دموراژ

 -حمل از گمرک تا مقصد

-سایر مخارج مرتبط با خرید

 

با ترخیص کالا طبق تاریخ برگ سبز ، حساب پیش پرداخت آن محموله را به حساب خرید منتقل نمایید.

 

 اگر فاصله زمانی ترخیص تا  تحویل کالا به انبار مقصد طولانی باشد  میتوانید( حد فاصل ترخیص تا تحویل ) بجای حساب خرید از حساب کالای در راه استفاده نموده و پس از تحویل به انبار ، حساب کالای در راه را به خرید منتقل نمایید.

 

توصیه مالیاتی:

-برای هر محموله پرونده ای شامل مدارک زیر تهیه شده تا در زمان رسیدگی مالیاتی به ممیز ارایه گردد:

۱- Proforma invoiceپیش فاکتور

۲- Invoiceفاکتور

۳-Bill of ladingبارنامه

۴-برگ سبز گمرکی

۵-تصویر تمام مخارج گمرکی و حمل و

۶- گزارش خلاصه ای شامل شماره برگ سبز،تاریخ برگ سبز، شماره کوتاژ، شماره ارزیابی، مبلغ ارز، نرخ تبدیل ، ریز هزینه ها وقیمت و نرخ ریالی هر واحد کالا

 

مطالعه بخش مرتبط استاندارد حسابداری شماره ۸ با واردات پیشنهاد میگردد.

 

بهای‌ تمام‌ شده‌ موجودی‌ مواد و کالا از موارد زیر تشکیل میشود

بند ۶ . بهای‌ تمام‌ شده‌ موجودی‌ مواد و کالا باید دربرگیرنده‌ مخارج‌ خرید، مخارج‌ تبدیل‌ و سایر مخارجی‌ باشد که‌ واحد تجاری‌ در جریان‌ فعالیت‌ معمول‌ خود، برای‌ رساندن‌ کالا یا خدمات‌ به‌ مکان‌ و شرایط‌ فعلی‌ آن‌ متحمل‌ شده‌ است‌.

 

مخارج‌ خرید

بند ۷ . مخـارج‌ خریـد شامل‌ بهـای‌ خریـد و هر گونه‌ مخارج‌ دیگری‌ از قبیل‌ حقوق‌ و عوارض‌ گمرکی‌ و حمل‌ است‌ که‌ مستقیماً به‌ خرید مربوط‌ می‌گردد. تخفیفـات‌ تجـاری‌ از بهای‌ خریـد کسـر می‌شود.

 

با ما در ارتباط باشید