حسابداری اموال ماشين آلات و تجهيزات ،استهلاک و تهي شدن

حسابداری اموال ماشين آلات

 

   حسابداری اموال ماشين آلات و تجهيزات ،استهلاک و تهي شدن

 

?اصطلاح اموال و ماشين آلات و تجهيزات، تمام دارايي هاي مشهودي را در برمي گيرد که عمر مفيد آن ها بيش از يکسال است و در عمليات شرکت مورد استفاده قرار مي گيرند و به منظور فروش، تحصيل نشده است .

 

?سه گروه فرعی اما عمده از این گونه دارایی بشرح زیر است :

 

1) زمين

 

2) ساختمان ، ماشين آلات تجهيزات و تأسيسات زمين

 

3) منابع طبيعي

 

?هدف حسابرسان از رسیدگی به اموال ، ماشين آلات و تجهيزات تعيين موارد زير است :

 

1) کفايت سيستم کنترل داخلي اموال ، ماشين آلات و تجهيزات

 

2) اعتبار اموال ، ماشين آلات و تجهيزات ثبت شده (وجود و مالکيت)

 

3) ثبت دفاتر بودن تمام اموال ، ماشين آلات و تجهيزات (کامل بودن)

 

4) صحت محاسبات رياضي مدارک اموال ، ماشين آلات و تجهيزات و جداول پشتوانه آن ها و انطباق مدارک مزبور با حساب های دفتر کل

 

5) درستي ارزشيابي اموال ، ماشين آلات و تجهيزات

 

6)کفايت افشا و چگونگي ارايه اموال ، ماشين آلات و تجهيزات

 

 

 

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...