نحوه ثبت حسابداری اجاره به شرط تملیک

حسابداری کمکهای بلاعوض دولت

 

 نحوه ثبت حسابداری اجاره به شرط تملیک

 

1 پس از انعقاد قرارداد ، شركت ويا اشخاص حقيقي اقدام به پيش پرداخت به بانك مي نمايند :

 

حساب پيش پرداخت     XXX

             حساب بانك             XXX 

 

2 تحويل اموال موضوع اجاره به شرط تمليك به مستاجر

 

حساب ساختمان اجاره به شرط تمليك ( به قيمت تمام شده )  XXX 

حساب پيش پرداخت هزينه كارمزد                                   XXX

                       حساب تعهدات اجاره سرمايه اي                    XXX

                       حساب پيش پرداخت                                     XXX

 

حساب تعهدات اجاره سرمايه ای شامل تسهيلات اعطايی بانك به انضمام هزينه كارمزد بانكي در مدت 15 سال يا 20 سال ويا …. مي باشد .

 

3 پرداخت اقساط :

 

حساب تعهدات اجاره سرمايه اي     XXX

                    حساب بانكی                       XXX  

  الف) منظور نمودن هزينه كارمزد دوره:

 

حساب هزينه كارمزد             XXX

             حساب پيش پرداخت هزينه كارمزد  XXX

 

 ب) محاسبه استهلاك يك دوره:

 

حساب هزينه استهلاك ساختمان اجاره به شرط تمليك  XXX

       حساب استهلاك انباشته ساختمان اجاره به شرط تمليك   XXX

 

 

 نحوه ثبت حسابداری اجاره به شرط تملیک

 

1 پس از انعقاد قرارداد ، شركت ويا اشخاص حقيقي اقدام به پيش پرداخت به بانك مي نمايند :

 

حساب پيش پرداخت     XXX

             حساب بانك             XXX 

 

2 تحويل اموال موضوع اجاره به شرط تمليك به مستاجر

 

حساب ساختمان اجاره به شرط تمليك ( به قيمت تمام شده )  XXX 

حساب پيش پرداخت هزينه كارمزد                                   XXX

                       حساب تعهدات  اجاره سرمايه اي                    XXX

                       حساب پيش پرداخت                                     XXX

 

حساب تعهدات اجاره سرمايه ای شامل تسهيلات اعطايی بانك به انضمام هزينه كارمزد بانكي در مدت 15 سال يا 20 سال ويا …. مي باشد .

 

3 پرداخت اقساط :

 

حساب تعهدات  اجاره سرمايه اي     XXX

                    حساب بانكی                       XXX  

 

 الف) منظور نمودن هزينه كارمزد دوره:

 

حساب هزينه كارمزد             XXX

             حساب پيش پرداخت هزينه كارمزد  XXX

 

 ب) محاسبه استهلاك يك دوره:

 

حساب هزينه استهلاك ساختمان اجاره به شرط تمليك  XXX

       حساب استهلاك انباشته ساختمان اجاره به شرط تمليك   XXX

 

 

 

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...