نحوه تشکیل هیأت مکان تشکیل جلسات هیأت مالیاتی

بخشنامه

نحوه تشکیل هیأت مکان تشکیل جلسات هیأت مالیاتی

گرچه قانونگذار به صراحت معترض مکان تشکیل جلسات هیأت نشده است. لکن به قرینه صدر تبصره 2 ماده 244 ق.م.م که می‌گوید: «اداره امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و مسئولیت تشکیل جلسات هیأت‌ها به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد.» انتخاب و تعیین مکان جلسات به عهده اداره امور مالیاتی است. در حال حاضر طبق رویه جاری هیأت حل اختلاف مالیاتی در ادارات امور مالیاتی تشکیل می‌گردد.

مبحث دوم: زمان تشکیل جلسات

مطابق ماده 246 قانون مالیات‌های مستقیم وقت رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده، جهت حضور مؤدی یا نماینده و نیز اعزام نماینده اداره امور مالیاتی باید به آنها ابلاغ گردد. فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسات هیأت نباید کمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مؤدی و موافقت واحد مربوط.

همچنین برابر بند 13 دستورالعمل‌ دادرسی مالیاتی، دبیرخانه هیأت حل اختلاف مالیاتی مکلف است حداکثر ظرف مدت پنج روز پس از دریافت اعتراض مؤدی نسبت به تعیین وقت و ابلاغ برگ دعوت مربوط که متضمن تعیین زمان و مکان و ساعت تشکیل هیأت است اقدام نماید.

در تبصره ذیل بند 15 دستورالعمل مذکور می‌خوانیم: «هرگاه مؤدی طی درخواست کتبی و جداگانه برابر فرم مربوط، تقاضای رسیدگی خارج از نوبت بنماید با موافقت مسئول امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، رسیدگی خارج از نوبت توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی صورت خواهد پذیرفت.»

هرگاه به هر علتی هیأت حل اختلاف مالیاتی در وقت مقرر تشکیل نگردد لازم است ظرف مدت یک هفته وقت جلسه بعدی به مؤدی و واحد مالیاتی ابلاغ شود (بند 17 همان دستورالعمل).

تعویق زمان جلسه رسیدگی هیأت، بنا به درخواست کتبی مؤدی برابر فرم مربوط و با تسلیم مدارک و دلایل موجه، پس از بررسی مسئول دبیرخانه هیأت حل اختلاف مالیاتی فقط برای یک بار مجاز خواهد بود(بند 18 دستورالعمل مارالذکر).

مبحث سوم: نصاب تشکیل جلسات

برابر تبصره 1 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم، جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر عضو رسمیت می‌یابد. در غیر این صورت تصمیمات متخذه به لحاظ عدم رعایت مقررات شکلی از پشتوانه قانونی برخوردار نبوده و قابل نقض است.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...