تعرفه و هزینه های ثبت شرکت

هموارسازی سود

تعرفه و هزینه های ثبت شرکت

تعرفه و هزینه های ثبت شرکت – 3.8 از 5 بر اساس 181 رای

امتیاز کاربران

Top of Form

لطفا رای دهید رای 1 رای 2 رای 3 رای 4 رای 5  

Bottom of Form

جدول هزینه های ثبت شرکت (به ریال)

ردیف

نوع شرکت

اقلام هزینه

مبلغ

1

ثبت شرکت سهامی خاص

حق الوکاله (کارمزد وکیل دادگستری)

2.500.000

2

ثبت شرکت مسئولیت محدود

حق الوکاله (کارمزد وکیل دادگستری)

2.500.000

3

ثبت موسسه

حق الوکاله (کارمزد وکیل دادگستری)

 4.370.000

4

ثبت تعاونی

حق الوکاله (کارمزد وکیل دادگستری)

 8.000.000

5

تنظیم تغییرات شرکت به صورت آنلاین

حق الوکاله (کارمزد وکیل دادگستری)

 600.000

6

تنظیم تغییرات شرکت به صورت آنلاین حضوری

حق الوکاله (کارمزد وکیل دادگستری)

2.500.000

7

 اخذ کارت بازرگانی

حق الوکاله (کارمزد وکیل دادگستری)

6.000.000 

8

تنظیم مدارک کارت بازرگانی

حق الوکاله (کارمزد وکیل دادگستری)

1.000.000

9

 پلمپ دفاتر و مهر شرکت

حق الوکاله (کارمزد وکیل دادگستری)

500.000

10

 ثبت نام ارزش افزوده

حق الوکاله (کارمزد وکیل دادگستری)

1.500.000

11

ثبت نام و علائم تجاری (برند شخصی)

حق الوکاله (کارمزد وکیل دادگستری)

3.500.000

12

ثبت نام و علائم تجاری (برند شرکتی)

حق الوکاله (کارمزد وکیل دادگستری)

4.500.000

13

ثبت طرح صنعتی

حق الوکاله (کارمزد وکیل دادگستری)

4.500.000

14

ثبت اختراع

حق الوکاله (کارمزد وکیل دادگستری)

4.500.000

 

جدول محاسبه ثبت نام و علائم تجاری و سایر خدمات

مالک یا مالکین افراد حقیقی باشند        
مبلغ پایه 200/000 ریال ( هزینه یک طبقه نیز در این مبلغ دیده شده است) ، هر طبقه اضافی 20/000 ریال
مثال : فردی بیست و دو کالا انتخاب نموده است، که کالاهای انتخاب شده در 5 طبقه میباشند.
تذکر: از این پنج طبقه، یک طبقه پایه میباشد، لذا چهار طبقه آن درمحاسبات قرار میگیرد.
محاسبه: 200/000 ریال + (20/000*4 = 80/000 ریال) ==> مبلغ قابل پرداخت 280/000 ریال

: مالک یا مالکین افراد حقوقی باشند

مبلغ پایه 400/000 ریال ( هزینه یک طبقه نیز در این مبلغ دیده شده است) ، هر طبقه اضافی 40/000 ریال
مثال : فردی بیست و دو کالا انتخاب نموده است، که کالاهای انتخاب شده در 5 طبقه میباشند.
تذکر: از این پنج طبقه، یک طبقه پایه میباشد، لذا چهار طبقه آن درمحاسبات قرار میگیرد.
محاسبه: 400/000 ریال + (40/000*4 = 160/000 ریال) ==> مبلغ قابل پرداخت 560/000 ریال


: مالک یا مالکین افراد حقیقی باشند
          

مبلغ پایه 200/000 ریال ( هزینه یک طبقه نیز در این مبلغ دیده شده است) ، هر طبقه اضافی 20/000 ریال
مثال : فردی بیست و دو کالا انتخاب نموده است، که کالاهای انتخاب شده در 5 طبقه میباشند.
تذکر: از این پنج طبقه، یک طبقه پایه میباشد، لذا چهار طبقه آن درمحاسبات قرار میگیرد.
محاسبه: 200/000 ریال + (20/000*4 = 80/000 ریال) ==> مبلغ قابل پرداخت 280/000 ریال

 

هزینه لازم جهت ثبت شركت سهامی خاص   
هزینه ثبت شركت سهامی خاص
  2.500.000 ریال می باشد كه هزینه های ذیل مطابق با فیش پرداختی به اداره ثبت شرکت ها اضافه می گردد: حق الثبت، حق الدرج، آگهی روزنامه . بدیهی است كه هزینه فوق كلیه هزینه‌ها را شامل گردیده بطوریكه موكل هیچ هزینه دیگری را پرداخت نخواهد نمود.

کل هزینه ثبت شرکت تعاونی با سرمایه یک میلیون ریال به شرح ذیل میباشد .
1-هزینه تنظیم اساسنامه واظهارنامه واوراق ثبتی : 150000ریال
2- هزینه حق الدرج
   140000ریال
3-هزینه حق الثبت : 12000ریال
   (سرمایه یک میلبون ر یال )
4
 – هزینه روزنامه رسمی 150000ریال
5- پوشه وگیره :10000ریال
6
 – حق الوکاله : 800000ریال
7- پلمب دفاتر (اوراق -دفتر کل وروزنامه=فیش):
  150000ریال
8-
  مهر شرکت ( اختیاری) :  100000ریال
جمع
  کل پرداختی جهت ثبت شرکت+ مهر+ پلمب دفاتر مالی(روزنامه وکل ): 1250000ریال

کل هزینه ثبت شرکت (محدود ) با سرمایه یک میلیون ریال به شرح ذیل میباشد .
1-هزینه تنظیم اساسنامه واظهارنامه واوراق ثبتی : 50000ریال
2- هزینه حق الدرج
   140000ریال
3-هزینه حق الثبت : 12000ریال
   (سرمایه یک میلبون ر یال )
4
 – هزینه روزنامه رسمی 150000ریال
5- پوشه وگیره :10000ریال
6-تعین نام :40000
 ریال
7
 – حق الوکاله : 250000ریال
جمع کل :1000000ریال
  
8- پلمب دفاتر(اوراق -دفتر کل وروزنامه+ فیش)
  (اختیاری ) 150000ریال
9-
  مهر شرکت ( اختیاری) :  100000ریال

کل هزینه ثبت شرکت (سهامی خاص ) با سرمایه یک میلیون ریال به شرح ذیل میباشد .
1-هزینه تنظیم اساسنامه واظهارنامه واوراق ثبتی : 150000ریال
2- هزینه حق الدرج
   140000ریال
3-هزینه حق الثبت : 12000ریال
   (سرمایه یک میلبون ر یال )
4
 – هزینه روزنامه رسمی 150000ریال
5- پوشه وگیره :10000ریال
6-تعین نام :40000
 ریال
7
 – حق الوکاله : 250000ریال
جمع کل :900000ریال
  
8- پلمب دفاتر(اوراق -دفتر کل وروزنامه+ فیش)
  (اختیاری ) 150000ریال
9-
  مهر شرکت ( اختیاری) :  100000ریال

 

کل هزینه ثبت (موسسه) با سرمایه یک میلیون ریال به شرح ذیل میباشد .
1-هزینه تنظیم اساسنامه واظهارنامه واوراق ثبتی : 150000ریال
2- هزینه حق الدرج
   140000ریال
3-هزینه حق الثبت : 12000ریال
   (سرمایه یک میلبون ر یال )
4
 – هزینه روزنامه رسمی 150000ریال
5- پوشه وگیره :10000ریال
6-تعین نام :40000
 ریال
7
 – حق الوکاله : 250000ریال
جمع کل ثبت موسسه :1000000ریال
      
8- پلمب دفاتر(اوراق -دفتر کل وروزنامه+ فیش) 150000ریال
9-
  مهر شرکت ( اختیاری) :  100000ریال

 

کل هزینه  ثبت  موسسه غیر تجاری  سرمایه  یک  میلیون  ریال  به  شرح  ذیل  میباشد  .
 1-هزینه تنظیم اساسنامه واظهارنامه واوراق ثبتی : 50000ریال  
2- هزینه حق الدرج
   140000ریال 
3-هزینه حق الثبت : 12000ریال
   (سرمایه یک میلبون ر یال )                               
 4 – هزینه روزنامه رسمی 150000ریال 
5- پوشه وگیره :10000ریال
                                                                                   
 6 – حق الوکاله : 250000ریال             
 7- پلمب دفاتر (اوراق -دفتر کل وروزنامه=فیش):  150000ریال                                                                       
 8-  مهر شرکت ( اختیاری) :  100000ریال                           
  جمع  کل پرداختی جهت ثبت شرکت+ مهر+ پلمب دفاتر مالی(روزنامه وکل ): 900000ریال

 

 

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...