ثبت حسابداری پیمانکاری

ثبت حسابداری پیمانکاری

 

 ثبت_حسابداری_پیمانکاری   

 

 انعقاد قرارداد با پیمانکار

 

قرارداد پیمانکاری زمانیکه ضمانت نامه انجام و تحویل کارفرما گردید منعقد شده و هزینه دفتر اسناد رسمی رو در زمان امضا به دوش می کشد مواردی را که پیمانکار باید تایید نماید به شرح زیر می باشد:

 

 مطالعه تمامی مدارک و اسناد و نقشه ها جهت اطلاع

 

تامین کلیه کارگران و متخصصان تا انتهای کار و تقبل همه هزینه های دستمزد و حمل ونقل

 

 اطمینان از تهیه تمامی مصالح و مواد مورد نیاز

ثبت حسابداری پیمانکاری

نگهداری و منظور نمودن در حسابها در موارد هزینه ای بیمه واجرای قوانین کار و تامین اجتماعی ،سازمان مالیاتی کشور و دستور العمل های مالیات و عوارض رو تا زمان تسلیم پیشنهاد

ثبت حسابداری پیمانکاری

 محاسبه سود پروژه در زمان اعلام مبلغ پیشنهادی خود به کارفرما

 

بعبارتی تمامی موارد را باید مورد تایید خود رسانیده باشد

 

 ابطال ضمانت نامه شرکت در مناقصه

 

بعد امضای کارفرما در زیر قرارداد بانک طی تایید کارفرما ضمانت نامه شرکت در مناقصه را آزاد می نماید اگر ضمانت نامه در موارد خاصی زودتر از سررسید آن آزاد شود بانک درصدی از کارمزد را به پیمانکار عودت می دهد.

ثبت حسابداری پیمانکاری

طرف حساب انتظامی (ضمانت نامه )**(بد)

 

طرف حساب انتظامی (وثیقه ضمانت نامه)**(بد)

 

حساب های انتظامی(ضمانت نامه )**(بس)

 

حساب های انتظامی (

وثیقه ضمانت نامه)**(بس)

 

زمان ابطال و برگشت ضمانت نامه و وثیقه ضمانت نامه

 

 تسلیم ضمانت نامه پیش پرداخت برای قراردادهای پیمانکاری

ثبت حسابداری پیمانکاری

طی پیش بینی تقویت توان مالی پیمانکار و تکمیل تجهیزات  در قرارداد کارفرما درصدی از مبلغ پیمان را بابت ضمانت نامه بانکی به پیمانکار می پردازد توجه داشته باشید تا پایان مدت قرارداد ضمانت نامه باید تمدید اعتبار گردد اقساط نیز طی صورت وضعیت اعلامی تقلیل می گردد.و بانک نیز علاوه بر کارمزد و صدور ضمانت نامه پیش پرداخت ۱۰ % نیز سپرده از پیمانکار نگه می دارد

ثبت حسابداری پیمانکاری

حساب های انتظامی(ضمانت نامه پیش پرداخت)** (بد)

 

حساب های انتظامی (وثیقه ضمانت نامه پیش پرداخت)**(بد)

 

طرف حساب انتظامی(ضمانت نامه پیش پرداخت)** (بس)

 

طرف حساب انتظامی (وثیقه ضمانت نامه پیش پرداخت)**(بس)

 

سپرده نقدی**(بد)

 

پیمان شماره (بد)

 

بانک**(بس)

 

بانک (بد)

 

پیش دریافت(بس)

 

 اخذ پیش پرداخت از کارفرما و ثبت سند صورت وضعیت

 

با این عملیات از سوی کارفرما، پیمانکار شروع به می کند به اجرای پیمان

 

 

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...