تعدیلات سنواتی چیست؟

تعدیلات سنواتی چیست؟ تعدیلات سنواتی یعنی اقلام مربوط به سنوات قبل که در تعدیل مانده سود (زیان ) انباشته ابتدای دوره منظور می گردد، به اقلامی محدود می شود که از “تغییر در رویه حسابداری” و ” اصلاح اشتباه “ناشی گردد.

تعدیلات سنواتی چیست؟

تعدیلات سنواتی یعنی اقلام مربوط به سنوات قبل که در تعدیل مانده سود (زیان ) انباشته ابتدای دوره منظور می گردد، به اقلامی محدود می شود که از “تغییر در رویه حسابداری” و ” اصلاح اشتباه “ناشی گردد.
تاثیر تعدیلات سنواتی بایستی از طریق اصلاح مانده سود و زیان انباشته اول دوره در صورت های مالی منعکس شود. اقلام مقایسه ای صورتهای مالی نیز باید مجدد ارائه شود از طرفی اگر این امر میسر نبود بیان آن در یادداشت صورت های مالی الزام شده اس
معمولا به جای عنوان تعدیلات سنواتی در حسابداری گاها از سود و زیان انباشته یا سود و زیان جامع هم استفاده می شود اما در اصل بایستی در تفصیل آن تعدیلات سنواتی قید شود تا این مورد که مربوط به سال های قبل است نشان داده شود. با مثالی این موضوع برایتان شفاف خواهد شد.

فرض کنید شما در سال ۹۵ مشغول تهیه صورت های مالی و انجام اقلام مقایسه ای با سال قبل هستید. با مواردی مواجه می شوید که مربوط به سالهای قبل است یعنی متاثر از عملیات سال های گذشته اما قطعی شدن آن در زمان حال اتفاق افتاده است. این موارد را باید چگونه ثبت نمود؟

برای نمونه فرض کنید سازمان تامین اجتماعی نامه ای برای شما ارسال نموده که طی آن موظف به پرداخت بدهی قبلی شده اید گویا با بررسی های انجام گرفته مشخص شده که بیمه پرداختی برای یکی از کارکنان شرکت به مبلغی کمتر در سال ۹۴ برای سازمان تامین اجتماعی پرداخت و سازمان خواستار پرداخت الباقی وجه مذکور شده است. این بدهی ماهیتا مربوط به سال قبل است و باید در همان سال اعمال گردد. چرا که با توجه به اصل تطابق درآمد و هزینه، هزینه های هر دوره باید با درآمد های همان دوره تهاتر شود.

بدین ترتیب ثبت زیر انجام میشود:

سود وزیان انباشته_ تعدیلات سنواتی *

.                                                 سایر حسابهای پرداختنی_ سازمان تامین اجتماعی *

سایر حسابهای پرداختنی _ سازمان تامین اجتماعی *

.                                                                                    بانک ****

ولی اینکه چرا در همان ثبت اول مستقیم از بانک خارج نشد به این دلیل است که لازم بود تا بدهی به سازمان در سایر حسابهای پرداختنی حتما نشان داده شود.

در واقع تعدیلات سنواتی با توجه به ماهیت رویدادی که اتفاق افتاده و مربوط به سال گذشته است ممکن است بدهکار یا بستانکار گردد و این مورد مستقیما بر سود و زیان سال اثر خواهد گذاشت. اگر در مورد مالیات ها هم بررسی کنیم باز به همان ترتیب خواهد بود. بدین ترتیب که بدهی قطعی شده مالیات عملکرد سال ۹۴ ما در سال ۹۵ ابلاغ خواهد شد و این یعنی لازم به تعدیل حساب سود و زیان انباشته خواهد بود و ثبت زیر انجام میشود:

سود وزیان انباشته – تعدیلات سنواتی *

.                                                          مالیات پرداختنی( ذخیره مالیات ) *

مالیات پرداختنی( ذخیره مالیات ) *

.                                                    بانک *

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...