تضاد منافع واحدهای اقتصادی همواره به لحاظ تضاد منافع کارکنان خود در معرض خطر قرار دارند

تضاد منافع

تضاد منافع: واحدهای اقتصادی همواره به لحاظ تضاد منافع کارکنان خود در معرض خطر قرار دارند.

در مواردی که علاقمندی و حس وفاداری کارمندی تضعیف یا تقسیم می­شود، این خطر به وجود می­آید که این کارمند، راه کاری را پیش گیرد که به منافع سازمان لطمه وارد شود. وابستگی فامیلی (یا فامیل پرستی) کارکنان نیز می­تواند تضاد منافع شدیدی را به وجود آورد. به همین دلیل، برخی واحدهای بزرگ اقتصادی مقرراتی را وضع کرده­ند که براساس آن، بیش از یک نفر از یک فامیل نمی­تواند در آن واحدها استخدام شود. تضاد منافع می­تواند به شکلهای گوناگونی ایجاد شود. بیشتر واحدهای اقتصادی، موارد بالقوه تضاد منافع کارکنان را با خود آنان بررسی می­کنند و از آنان می­خواهند موارد بالقوه تضاد منافع خود را بطور کتبی به واحد اقتصادی اعلام نمایند. آیین رفتار حرفه­ای؛ راهنماییهای لازم را درباره چگونگی پرهیز از تضاد منافع ارائه کرده است. واحدهای اقتصادی اغلب از کارکنان خود می­خواهند که هر چ ند گاه یک بار، موارد بالقوه تضاد منافع و پای بندی خود را به آیین رفتار حرفه­ای و رعایت آن بطور کتبی به واحد اقتصادی اعلام ک نند.

تضاد منافع: واحدهای اقتصادی همواره به لحاظ تضاد منافع کارکنان خود در معرض خطر قرار دارند.

در مواردی که علاقمندی و حس وفاداری کارمندی تضعیف یا تقسیم می­شود، این خطر به وجود می­آید که این کارمند، راه کاری را پیش گیرد که به منافع سازمان لطمه وارد شود. وابستگی فامیلی (یا فامیل پرستی) کارکنان نیز می­تواند تضاد منافع شدیدی را به وجود آورد. به همین دلیل، برخی واحدهای بزرگ اقتصادی مقرراتی را وضع کرده­ند که براساس آن، بیش از یک نفر از یک فامیل نمی­تواند در آن واحدها استخدام شود. تضاد منافع می­تواند به شکلهای گوناگونی ایجاد شود. بیشتر واحدهای اقتصادی، موارد بالقوه تضاد منافع کارکنان را با خود آنان بررسی می­کنند و از آنان می­خواهند موارد بالقوه تضاد منافع خود را بطور کتبی به واحد اقتصادی اعلام نمایند. آیین رفتار حرفه­ای؛ راهنماییهای لازم را درباره چگونگی پرهیز از تضاد منافع ارائه کرده است. واحدهای اقتصادی اغلب از کارکنان خود می­خواهند که هر چ ند گاه یک بار، موارد بالقوه تضاد منافع و پای بندی خود را به آیین رفتار حرفه­ای و رعایت آن بطور کتبی به واحد اقتصادی اعلام ک نند.

تضاد منافع: واحدهای اقتصادی همواره به لحاظ تضاد منافع کارکنان خود در معرض خطر قرار دارند.

در مواردی که علاقمندی و حس وفاداری کارمندی تضعیف یا تقسیم می­شود، این خطر به وجود می­آید که این کارمند، راه کاری را پیش گیرد که به منافع سازمان لطمه وارد شود. وابستگی فامیلی (یا فامیل پرستی) کارکنان نیز می­تواند تضاد منافع شدیدی را به وجود آورد. به همین دلیل، برخی واحدهای بزرگ اقتصادی مقرراتی را وضع کرده­ند که براساس آن، بیش از یک نفر از یک فامیل نمی­تواند در آن واحدها استخدام شود. تضاد منافع می­تواند به شکلهای گوناگونی ایجاد شود. بیشتر واحدهای اقتصادی، موارد بالقوه تضاد منافع کارکنان را با خود آنان بررسی می­کنند و از آنان می­خواهند موارد بالقوه تضاد منافع خود را بطور کتبی به واحد اقتصادی اعلام نمایند. آیین رفتار حرفه­ای؛ راهنماییهای لازم را درباره چگونگی پرهیز از تضاد منافع ارائه کرده است. واحدهای اقتصادی اغلب از کارکنان خود می­خواهند که هر چ ند گاه یک بار، موارد بالقوه تضاد منافع و پای بندی خود را به آیین رفتار حرفه­ای و رعایت آن بطور کتبی به واحد اقتصادی اعلام ک نند.

تاریخچه مختصر یا سوابق حسابرسی داخلی

گرچه قرنهاست که حسابرسی داخلی در عمل اجرا می­شود اما تنها 50 یا 60 سال است که به عنوان یک حرفه نوین مطرح شده است. انجمن حسابرسان داخلی[1] در سال 1941 و زمانی بنا نهاده شد که 25 نفر از حسابرسان داخلی ضرورت تاسیس چنین سازمانی را برای رد و بدل کردن اطلاعات و حفظ منافع حرفه­ای خود احساس کردند. این حسابرسان داخلی تا پیش از تشکیل انجمن تنها بطور غیر رسمی با یکدیگر دیدار می­کردند و با دیگرانی که در نقش حسابرسان داخلی فعالیت می­کردند تقریباً تماسی نداشتند. این حسابرسان متوجه شدند که گرچه در سازمانهای مختلفی کار می­کنند اما نکات مشترک فراوانی دارند که به یک ارتباط رسمی­تر و مداومتری نیاز دارد.

تغییرات عمده و فراوانی از آن زمان تاکنون رخ داده است اما انجمن حسابرسان داخلی به عنوان ابزار اصلی اعتلای حرفه به کار خود ادامه داده است. مرکز ا نجمن به شهر آلتامونته اسپرینگز در ایالت فلوریدا منتقل شده است. این انجمن اکنون بیش از 50000 عضو دارد مرجع تدوین استانداردهای حرفه­ای است و ضوابطی را برای احراز عنوان حسابرس داخلی وضع کرده است. انجمن حسابرسان داخلی کنفرانسهایی را در پهنه گیتی اجرا می­کند و همچنین برنامه­های آموزش مستمر و برگزاری سمینارها و دیگر برنامه­های آموزشی را اجرا می­نماید. حرفه حسابرسی داخلی بخش بزرگی از اعتبار و اطمینانی که به عنوان تامین کننده درون سازمانی خدمات بررسی بیطرفانه فعالیتهای سازمانی و ارزیابی آن بدست آورده است را مدیون زحمات این انجمن می­باشد.

شکل دهنده­ها (Molding Forces)

مدیریت شرکتها برای رعایت قانون سازمانهای فاسد و کلاش[2] مصوب 1977 بطور فزاینده­ای به خدمات حسابرسان داخلی رو آورده­اند. این قانون که شرکتهای آمریکایی سهامی عام و سهامی خاص و شرکتهای خارجی که باید گزارشهای خود را به کمیسیون اوراق بهادار و بورس ارائه کنند را در بر می­گیرد پیشنهاد رشوه و رشوه دادن به مسئولین دولتهای خارجی را ممنوع کرده است. همچنین شرکتهای تحت پوشش کمیسیون اوراق بهادار و بورس را به حفظ و نگهداری مدارک حسابداری دقیق و کامل و استقرار کنترلهای داخلی کافی به منظور اطمینان یافتن از مجاز بودن معاملات تهیه درست و صحیح صورتهای مالی و حفاظت از دارایی­ها ملزم می­کند. طبق این قانون شرکتهایی که مفاد آن را رعایت نکنند ممکن است جریمه شوند. علاوه بر این مدیران این گونه شرکتها شخصاً مسئول می­باشند و با جریمه نقدی غیرقابل بیمه شدن و زندان مجازات می­شوند. گرچه بهره­گیری از حسابرسان داخلی در این قانون به صراحت نیامده است اما استفاده از حسابرسان داخلی ابزاری آسان و موثر را برای مدیریت فراهم می­کند که بتواند الزامات این قانون را رعایت نماید.

دولت آمریکا نیز یک واحد حسابرسی داخلی قوی دارد که زیر نظر خزانه داری کل دیوان محاسبات عمومی فعالیت می­کند و توسط بازرسی کل کشور برای رسیدگی به دستگاه­های دولتی به کار گرفته می­شود. دیوان محاسبات عمومی استانداردهای عملیاتی حسابرسی خاص خود را از طریق دفتر خزانه داری کل منتشر می­کند.

مدیریت واحدهای اقتصادی و دولت دو نیرو از بین نیروهای فراوانی است که بر حرفه و گسترش آن اثر دارند. سایر نیروهای موثر بر حرفه عبارت است از بورس اوراق بهادار نیویورک کمیسیون اوراق بهادار و بورس و انجمن حسابداران رسمی آمریکا. این نیروها تلاش فراوانی کرده­اند تا واحدهای اقتصادی به تشکیل کمیته حسابرسی متشکل از اعضای مستقل هیات مدیره اقدام کنند. بهترین حالت آن است که این مدیران هیچ گونه وظیفه مدیریتی شرکت را به عهده نداشته باشند. به این گونه مدیران، مدیران غیر موظف گویند. بزرگترین شرکتهای آمریکا دارای کمیته حسابرسی می­باشند.

مسئولیت کمیته حسابرسی عموماً انتخاب حسابرس شرکت و برسری عملکرد واحد حسابرسی داخلی است. انتخاب و انتصاب رییس واحد حسابرسی داخلی معمولاً باید با نظارت و تایید این کمیته باشد. طرح سالانه حسابرسی و بودجه واحد حسابرسی داخلی را این کمیته پیش از تصویب بودجه سال بعد شرکت مورد بررسی قرار می­دهد.

موافقان کمیته حسابرسی می­گویند از آنجا که مدیران غیر موظف کمتر تحت نفوذ مدیریت شرکت می­باشند یعنی استقلال رای بیشتری دارند بهتر می­توانند بر هر دو حسابرسی مستقل و داخلی نظارت کنند تا زمانی که مدیریت اجرایی شرکت بر آنها نظارت داشته باشد.

اغلب بزرگان حرفه بر این باورند که چنین استقلالی به حفظ بی طرفی (حسابرسان) و پرهیز از گزارشهای حسابرسی مخدوش کمک می­کند.

نیاز مدیریت به اطلاعات درست و با کیفیت بالا، خیلی بیش از تنها اطلاعات مالی است. تلفیق کاردانی و مهارت حسابرسان داخلی و استقلال آنان با تفکر جدایی­ناپذیر بودن عملیات شرکت، به یک وظیفه حسابرسی داخلی جامعتر، شامل رسیدگی به مدیریت اداری، عملیات، حسابداری و مالی انجامیده است.

حسابرسی­های داخلی گوناگونی، به شرح زیر، می­تواند انجام شود که دورنمای کلی و جامع مطلب بالاست:

  • حسابرسی مدارک حسابداری.

  • حسابرسی عملیات، پروژه­ها یا برنامه­ها.

  • حسابرسی عملکرد سازمانی.

  • حسابرسی سیستم­های اطلاعاتی کامپیوتری.

ضرورت وجود زیربنای مفهومی

وجود حسابرسی داخلی در تعداد روزافزونی از واحدهای اقتصادی و صنایع سبب نگرانی بزرگان و سخنگویان حرفه در این ارتباط شده است که وجود مجموعه­ای از اصول (و ضوابط) حاکم بر حسابرسی داخلی ضروری است.

حسابرسان داخلی در برابر مدیریت و هیات مدیره، که میزان وظایف حسابرسان داخلی را در قلمرو خود تعیین می­کنند، مسئول می­باشند. وجود زیربنای مفهومی خوب به مدیریت و حسابرسان داخلی، هر دو، کمک می­کند تا بتوانند مناسب بودن مسئولیتها و وظایف واگذاری را (بهتر) ارزیابی کنند.

[1] Institule of Internal Auditors

[2] Foreign Corrupt Practices ACT

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
حسابداری
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
دسته‌بندی نشده
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
حسابداری
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
حسابداری
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
حسابداری مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
حسابداری
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
حسابداری
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...