تضاد منافع واحدهای اقتصادی همواره به لحاظ تضاد منافع کارکنان خود در معرض خطر قرار دارند

تضاد منافع

تضاد منافع: واحدهای اقتصادی همواره به لحاظ تضاد منافع کارکنان خود در معرض خطر قرار دارند.

در مواردی که علاقمندی و حس وفاداری کارمندی تضعیف یا تقسیم می­شود، این خطر به وجود می­آید که این کارمند، راه کاری را پیش گیرد که به منافع سازمان لطمه وارد شود. وابستگی فامیلی (یا فامیل پرستی) کارکنان نیز می­تواند تضاد منافع شدیدی را به وجود آورد. به همین دلیل، برخی واحدهای بزرگ اقتصادی مقرراتی را وضع کرده­ند که براساس آن، بیش از یک نفر از یک فامیل نمی­تواند در آن واحدها استخدام شود. تضاد منافع می­تواند به شکلهای گوناگونی ایجاد شود. بیشتر واحدهای اقتصادی، موارد بالقوه تضاد منافع کارکنان را با خود آنان بررسی می­کنند و از آنان می­خواهند موارد بالقوه تضاد منافع خود را بطور کتبی به واحد اقتصادی اعلام نمایند. آیین رفتار حرفه­ای؛ راهنماییهای لازم را درباره چگونگی پرهیز از تضاد منافع ارائه کرده است. واحدهای اقتصادی اغلب از کارکنان خود می­خواهند که هر چ ند گاه یک بار، موارد بالقوه تضاد منافع و پای بندی خود را به آیین رفتار حرفه­ای و رعایت آن بطور کتبی به واحد اقتصادی اعلام ک نند.

تضاد منافع: واحدهای اقتصادی همواره به لحاظ تضاد منافع کارکنان خود در معرض خطر قرار دارند.

در مواردی که علاقمندی و حس وفاداری کارمندی تضعیف یا تقسیم می­شود، این خطر به وجود می­آید که این کارمند، راه کاری را پیش گیرد که به منافع سازمان لطمه وارد شود. وابستگی فامیلی (یا فامیل پرستی) کارکنان نیز می­تواند تضاد منافع شدیدی را به وجود آورد. به همین دلیل، برخی واحدهای بزرگ اقتصادی مقرراتی را وضع کرده­ند که براساس آن، بیش از یک نفر از یک فامیل نمی­تواند در آن واحدها استخدام شود. تضاد منافع می­تواند به شکلهای گوناگونی ایجاد شود. بیشتر واحدهای اقتصادی، موارد بالقوه تضاد منافع کارکنان را با خود آنان بررسی می­کنند و از آنان می­خواهند موارد بالقوه تضاد منافع خود را بطور کتبی به واحد اقتصادی اعلام نمایند. آیین رفتار حرفه­ای؛ راهنماییهای لازم را درباره چگونگی پرهیز از تضاد منافع ارائه کرده است. واحدهای اقتصادی اغلب از کارکنان خود می­خواهند که هر چ ند گاه یک بار، موارد بالقوه تضاد منافع و پای بندی خود را به آیین رفتار حرفه­ای و رعایت آن بطور کتبی به واحد اقتصادی اعلام ک نند.

تضاد منافع: واحدهای اقتصادی همواره به لحاظ تضاد منافع کارکنان خود در معرض خطر قرار دارند.

در مواردی که علاقمندی و حس وفاداری کارمندی تضعیف یا تقسیم می­شود، این خطر به وجود می­آید که این کارمند، راه کاری را پیش گیرد که به منافع سازمان لطمه وارد شود. وابستگی فامیلی (یا فامیل پرستی) کارکنان نیز می­تواند تضاد منافع شدیدی را به وجود آورد. به همین دلیل، برخی واحدهای بزرگ اقتصادی مقرراتی را وضع کرده­ند که براساس آن، بیش از یک نفر از یک فامیل نمی­تواند در آن واحدها استخدام شود. تضاد منافع می­تواند به شکلهای گوناگونی ایجاد شود. بیشتر واحدهای اقتصادی، موارد بالقوه تضاد منافع کارکنان را با خود آنان بررسی می­کنند و از آنان می­خواهند موارد بالقوه تضاد منافع خود را بطور کتبی به واحد اقتصادی اعلام نمایند. آیین رفتار حرفه­ای؛ راهنماییهای لازم را درباره چگونگی پرهیز از تضاد منافع ارائه کرده است. واحدهای اقتصادی اغلب از کارکنان خود می­خواهند که هر چ ند گاه یک بار، موارد بالقوه تضاد منافع و پای بندی خود را به آیین رفتار حرفه­ای و رعایت آن بطور کتبی به واحد اقتصادی اعلام ک نند.

تاریخچه مختصر یا سوابق حسابرسی داخلی

گرچه قرنهاست که حسابرسی داخلی در عمل اجرا می­شود اما تنها 50 یا 60 سال است که به عنوان یک حرفه نوین مطرح شده است. انجمن حسابرسان داخلی[1] در سال 1941 و زمانی بنا نهاده شد که 25 نفر از حسابرسان داخلی ضرورت تاسیس چنین سازمانی را برای رد و بدل کردن اطلاعات و حفظ منافع حرفه­ای خود احساس کردند. این حسابرسان داخلی تا پیش از تشکیل انجمن تنها بطور غیر رسمی با یکدیگر دیدار می­کردند و با دیگرانی که در نقش حسابرسان داخلی فعالیت می­کردند تقریباً تماسی نداشتند. این حسابرسان متوجه شدند که گرچه در سازمانهای مختلفی کار می­کنند اما نکات مشترک فراوانی دارند که به یک ارتباط رسمی­تر و مداومتری نیاز دارد.

تغییرات عمده و فراوانی از آن زمان تاکنون رخ داده است اما انجمن حسابرسان داخلی به عنوان ابزار اصلی اعتلای حرفه به کار خود ادامه داده است. مرکز ا نجمن به شهر آلتامونته اسپرینگز در ایالت فلوریدا منتقل شده است. این انجمن اکنون بیش از 50000 عضو دارد مرجع تدوین استانداردهای حرفه­ای است و ضوابطی را برای احراز عنوان حسابرس داخلی وضع کرده است. انجمن حسابرسان داخلی کنفرانسهایی را در پهنه گیتی اجرا می­کند و همچنین برنامه­های آموزش مستمر و برگزاری سمینارها و دیگر برنامه­های آموزشی را اجرا می­نماید. حرفه حسابرسی داخلی بخش بزرگی از اعتبار و اطمینانی که به عنوان تامین کننده درون سازمانی خدمات بررسی بیطرفانه فعالیتهای سازمانی و ارزیابی آن بدست آورده است را مدیون زحمات این انجمن می­باشد.

شکل دهنده­ها (Molding Forces)

مدیریت شرکتها برای رعایت قانون سازمانهای فاسد و کلاش[2] مصوب 1977 بطور فزاینده­ای به خدمات حسابرسان داخلی رو آورده­اند. این قانون که شرکتهای آمریکایی سهامی عام و سهامی خاص و شرکتهای خارجی که باید گزارشهای خود را به کمیسیون اوراق بهادار و بورس ارائه کنند را در بر می­گیرد پیشنهاد رشوه و رشوه دادن به مسئولین دولتهای خارجی را ممنوع کرده است. همچنین شرکتهای تحت پوشش کمیسیون اوراق بهادار و بورس را به حفظ و نگهداری مدارک حسابداری دقیق و کامل و استقرار کنترلهای داخلی کافی به منظور اطمینان یافتن از مجاز بودن معاملات تهیه درست و صحیح صورتهای مالی و حفاظت از دارایی­ها ملزم می­کند. طبق این قانون شرکتهایی که مفاد آن را رعایت نکنند ممکن است جریمه شوند. علاوه بر این مدیران این گونه شرکتها شخصاً مسئول می­باشند و با جریمه نقدی غیرقابل بیمه شدن و زندان مجازات می­شوند. گرچه بهره­گیری از حسابرسان داخلی در این قانون به صراحت نیامده است اما استفاده از حسابرسان داخلی ابزاری آسان و موثر را برای مدیریت فراهم می­کند که بتواند الزامات این قانون را رعایت نماید.

دولت آمریکا نیز یک واحد حسابرسی داخلی قوی دارد که زیر نظر خزانه داری کل دیوان محاسبات عمومی فعالیت می­کند و توسط بازرسی کل کشور برای رسیدگی به دستگاه­های دولتی به کار گرفته می­شود. دیوان محاسبات عمومی استانداردهای عملیاتی حسابرسی خاص خود را از طریق دفتر خزانه داری کل منتشر می­کند.

مدیریت واحدهای اقتصادی و دولت دو نیرو از بین نیروهای فراوانی است که بر حرفه و گسترش آن اثر دارند. سایر نیروهای موثر بر حرفه عبارت است از بورس اوراق بهادار نیویورک کمیسیون اوراق بهادار و بورس و انجمن حسابداران رسمی آمریکا. این نیروها تلاش فراوانی کرده­اند تا واحدهای اقتصادی به تشکیل کمیته حسابرسی متشکل از اعضای مستقل هیات مدیره اقدام کنند. بهترین حالت آن است که این مدیران هیچ گونه وظیفه مدیریتی شرکت را به عهده نداشته باشند. به این گونه مدیران، مدیران غیر موظف گویند. بزرگترین شرکتهای آمریکا دارای کمیته حسابرسی می­باشند.

مسئولیت کمیته حسابرسی عموماً انتخاب حسابرس شرکت و برسری عملکرد واحد حسابرسی داخلی است. انتخاب و انتصاب رییس واحد حسابرسی داخلی معمولاً باید با نظارت و تایید این کمیته باشد. طرح سالانه حسابرسی و بودجه واحد حسابرسی داخلی را این کمیته پیش از تصویب بودجه سال بعد شرکت مورد بررسی قرار می­دهد.

موافقان کمیته حسابرسی می­گویند از آنجا که مدیران غیر موظف کمتر تحت نفوذ مدیریت شرکت می­باشند یعنی استقلال رای بیشتری دارند بهتر می­توانند بر هر دو حسابرسی مستقل و داخلی نظارت کنند تا زمانی که مدیریت اجرایی شرکت بر آنها نظارت داشته باشد.

اغلب بزرگان حرفه بر این باورند که چنین استقلالی به حفظ بی طرفی (حسابرسان) و پرهیز از گزارشهای حسابرسی مخدوش کمک می­کند.

نیاز مدیریت به اطلاعات درست و با کیفیت بالا، خیلی بیش از تنها اطلاعات مالی است. تلفیق کاردانی و مهارت حسابرسان داخلی و استقلال آنان با تفکر جدایی­ناپذیر بودن عملیات شرکت، به یک وظیفه حسابرسی داخلی جامعتر، شامل رسیدگی به مدیریت اداری، عملیات، حسابداری و مالی انجامیده است.

حسابرسی­های داخلی گوناگونی، به شرح زیر، می­تواند انجام شود که دورنمای کلی و جامع مطلب بالاست:

  • حسابرسی مدارک حسابداری.

  • حسابرسی عملیات، پروژه­ها یا برنامه­ها.

  • حسابرسی عملکرد سازمانی.

  • حسابرسی سیستم­های اطلاعاتی کامپیوتری.

ضرورت وجود زیربنای مفهومی

وجود حسابرسی داخلی در تعداد روزافزونی از واحدهای اقتصادی و صنایع سبب نگرانی بزرگان و سخنگویان حرفه در این ارتباط شده است که وجود مجموعه­ای از اصول (و ضوابط) حاکم بر حسابرسی داخلی ضروری است.

حسابرسان داخلی در برابر مدیریت و هیات مدیره، که میزان وظایف حسابرسان داخلی را در قلمرو خود تعیین می­کنند، مسئول می­باشند. وجود زیربنای مفهومی خوب به مدیریت و حسابرسان داخلی، هر دو، کمک می­کند تا بتوانند مناسب بودن مسئولیتها و وظایف واگذاری را (بهتر) ارزیابی کنند.

[1] Institule of Internal Auditors

[2] Foreign Corrupt Practices ACT

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...