بررسی تأثیر سواد مالی و اعتماد به نفس در مورد تصمیم مشتری برای پذیرش خدمات مشاورمالی

خدمات مشاور مالی
مشاور مالی کیست
مرداد ۴, ۱۳۹۸
مشاوران مالیاتی
فلسفه مشاور مالیاتی خود را بهتر بشناسیم
مرداد ۴, ۱۳۹۸
تاثیر مشاور مالی بر سرمایه گذاری

مشاور مالی

چکیده

تصمیم مشاور مالی اغلب توسط خانواده ها در کشورهای توسعه یافته برای مدیریت ثروت شخصی از کشورهای در حال توسعه استفاده می شود.

از سوی دیگر، سطح وامهای غیرقابل اجرا (NPLs) در کشورهای در حال توسعه نسبتا بالا است به دلیل سطح اقتصاد کلان، سطح بانکی و عوامل مشتری. هنگامی که به عوامل خاص مشتری مربوط می شود اشتباه است.

 

قضاوت در مورد تسهیلات اعتباری نقشی حیاتی در عدم پرداخت وام از خانواده دارد. بنابراین، در این مقاله نقش خدمات مشاورمالی در زمینه های مختلف در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

مشاوره مالی شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره

همچنین این مطالعه نشان داد که سواد مالی و اعتماد به نفس مشتریان بر تقاضای خدمات مشاور مالی تاثیر می گذارد.

افرادی که سواد مالی بیشتری دارند بیشتر بود.

مشاوره مالی شرکت حسابداری

علاقه مند به دریافت کمک تصمیم مشاور مالی با توجه به برخی از مطالعات. در همان زمان، برخی مطالعات نشان دادند که کمتر سواد دارند.

مردم همچنین از خدمات مشاور مالی به عنوان جایگزین سواد مالی استفاده می کنند. بیشتر مطالعات نشان دادند که اعتماد به نفس کمتری دارند.

مسائل مالی (کمتر سواد مالی شخصی خود) دلیل افزایش تقاضا برای مشاورمالی بود.

با این حال، این مقاله نشان داد که تاثیر سواد مالی و اعتماد به نفس در مشاورمالی در زمینه های مختلف متفاوت بود.

۱٫۲ تأثیرمشاوره مالی بر سواد مالی بر تصمیمات مالی

برخی از مشتریان بانکی با شرایط و شرایط آشنا نیستند

شرایط موجود امکانات اعتباری به این ترتیب منجر به افزایش می شود

سطح مشکلات پرداخت و وام به طور پیش فرض. همچنین، مشتریان

شاید نتواند بهترین وام مناسب را انتخاب کند

مطابق با مشخصات شخصی خود، الزامات، تعهدات.

 

وقتی خانوارها درک درستی از هزینه قرض گرفتن یا تفسیر نرخ های بهره، مجازات، استراتژی های قرض گرفتن ندارند، آنها ممکن است تصمیم گیری های اشتباه را در انتخاب

امکانات اعتباری (وام) و منجر به ورشکستگی می شود. لوازم منزل

ورشکستگی اشاره به شکست درآمد پیش بینی شده برای رسیدگی به هزینه های در نظر گرفته شده در طول زمان (مایکل فینک، ۲۰۱۳). وام دهندگان وام که توانایی شناختی و مالی کمتری دارند.

مشاوره مالی آرمان پرداز خبره

همچنین از دیدگاه مشتریان بانکی، انتخاب

محصولات وام را می توان از لحاظ تنوع و پیچیدگی پیچیده کرد

از تسهیلات  موجود و عوارض ایجاد مقایسه بین تسهیلات  مختلف وام. چند وقت.

مشتریان بانکی در زمان سرمایه گذاری مشتاق نیستند

تلاش در درک این تسهیلات پیچیده وتوجیه فنی واقتصادی آن سخت می باشد

بسیاری از مطالعات در مورد اثرات دانش مالی برای نتایج مختلف نوع مالی انجام شده است.

سواد مالی بر روی صرفه جویی در رفتار مردم اثر می گذارد.

تحقیقات نشان داد که رابطه بین دانش مالی و سرمایه گذاری و

مشاوره مالی خبره

تصمیمات خوب که انتخاب در بازار اعتباری بسیار زیاد است

ارتباط با سواد مالی افراد. بنابراین، دانش و سواد مالی به تصمیم گیری صحیح مالی و استقلال مالی منجر می شود.

در این زمینه، خدمات مشاور مالی حرفه ای

توانایی نقشی مفیدی برای پر کردن شکاف دانش نقش بسزایی دارد

مشتریان بانکی در انتخاب امکانات اعتباری. با این حال، خدمات مشاور مالی حرفه ای محبوب نیستند

در میان خانوارهای ایران. و در در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، مردم کمک یا خدمات مشاور مالی دریافت می کنند

دیدگاه ها بسته شده است