ماهیت تراز افتتاحیه، تراز اختتامیه

اوراق اجاره

 ماهیت تراز افتتاحیه، تراز اختتامیه

 

در پایان سال مالی از روی تراز اختتامیه،‌ سند اختتامیه در دفتر روزنامه صادر می‌گردد. سند حسابداری آن نیز بدین صورت است كه بدهیها و

حقوق صاحبان سهام (سرمایه) بدهكار شده و دارایيها بستانكار می‌شوند و نهایتاً این ارقام به دفتر كل انتقال می یابد همچنین در سال مالی بعد، سند افتتاحیه در دفتر روزنامه درج می‌شود كه حسابهای مذكور در سند اختتامیه سال قبل

عیناً برعكس می‌شود، یعنی در سند حسابداری دارایيها بدهكار و بدهیها و حقوق صاحبان سهام (سرمایه) بستانكار می‌گردند و سپس این ارقام به دفتر كل منتقل می‌شوند و به این ترتیب مانده حساب‌های سال قبل به سال جدید منتقل می‌گردد.

 ماهیت تراز افتتاحیه، تراز اختتامیه

 

در پایان سال مالی از روی تراز اختتامیه،‌ سند اختتامیه در دفتر روزنامه صادر می‌گردد. سند حسابداری آن نیز بدین صورت است كه بدهیها و

حقوق صاحبان سهام (سرمایه) بدهكار شده و دارایيها بستانكار می‌شوند و نهایتاً این ارقام به دفتر كل انتقال می یابد همچنین در سال مالی بعد، سند افتتاحیه در دفتر روزنامه درج می‌شود كه حسابهای مذكور در سند اختتامیه سال قبل

عیناً برعكس می‌شود، یعنی در سند حسابداری دارایيها بدهكار و بدهیها و حقوق صاحبان سهام (سرمایه) بستانكار می‌گردند و سپس این ارقام به دفتر كل منتقل می‌شوند و به این ترتیب مانده حساب‌های سال قبل به سال جدید منتقل می‌گردد.

 ماهیت تراز افتتاحیه، تراز اختتامیه

 

در پایان سال مالی از روی تراز اختتامیه،‌ سند اختتامیه در دفتر روزنامه صادر می‌گردد. سند حسابداری آن نیز بدین صورت است كه بدهیها و

حقوق صاحبان سهام (سرمایه) بدهكار شده و دارایيها بستانكار می‌شوند و نهایتاً این ارقام به دفتر كل انتقال می یابد همچنین در سال مالی بعد، سند افتتاحیه در دفتر روزنامه درج می‌شود كه حسابهای مذكور در سند اختتامیه سال قبل

عیناً برعكس می‌شود، یعنی در سند حسابداری دارایيها بدهكار و بدهیها و حقوق صاحبان سهام (سرمایه) بستانكار می‌گردند و سپس این ارقام به دفتر كل منتقل می‌شوند و به این ترتیب مانده حساب‌های سال قبل به سال جدید منتقل می‌گردد.

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...