تخصص مشاور مالیاتی

آرمان پرداز-مشاور مالیاتی-تصویر شاخص

اگر تجربه اداره یک کسب و کار را داشته باشید حتما با نام تخصص مشاور مالیاتی آشنا هستید. تخصص مشاور مالیاتی فردی متخصص در زمینه حسابداری و مالی است که باید مسلط در زمینه حقوق و قوانین مالیاتی باشد و دارای تجربه اداره پرونده مالیاتی در مراجع قضایی می باشد. مشاور مالیاتی می خواهد با بررسی هزینه های مالی و احتمالی شرکتی، سود را افزایش وهزینه ها را به حداقل برساند.

تخصص مشاور مالیاتی

بسته به اندازه سازمان وظایف مختلفی بر عهده مشاور مالیاتی است. تخصص مشاور مالیاتی در دو بخش است، اول پشتیبانی مالیاتی و دوم دادرسی مالیاتی. مشاور مالیاتی وظایف دیگری از جمله پیدا کردن سیر صحیح برای حل امورمالی سازمان، ارائه صورت ها و گزارش های مالی-حقوقی برای مراجع قانونی و مدیران ارشد، نظارت بر مسائل مالی شرکت از لحاظ حقوقی و کمک به سیاست گذاری های پرسود برای مدیران ارشد ازجمله وظایف مشاور مالیاتی است.نتیجه تصویری برای ‪accounting‬‏

پشتیبانی مالیاتی

در درجه نخست مشاور مالیاتی مدیران شرکت را با پیچیدگی های قوانین و مقررات مالیاتی آشنا نموده و همچنین دراموری مانند نظارت بر قراردادهای منعقده، بررسی نحوه پرداخت ها و دریافت ها و راه های استفاده از معافیت مالیاتی را نشان می دهند.

مشاوره مالیاتی شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره

دادرسی مالیاتی

بخش دوم تخصص مشاور مالیاتی پیش بردن پرونده مالیاتی یک سازمان در اداره مالیات است. بدین نحوه که صاحبان کسب و کارسالانه موظف به ارائه اظهارنامه مالیاتی می باشند. در برخی اوقات مامور ممیزی مالیاتی با بررسی هایی که انجام می دهد، آن را مردود دانسته و رقمی بالاتر را قید می نماید و در این موارد سازمان نیازمند فردی است که از اظهارنامه مالیاتی شرکت دفاع کرده و از مالیات مضاعف جلوگیری کند.نتیجه تصویری برای ‪accounting‬‏

زمانی که سازمان مبلغ مالیاتی تعیین شده توسط مامور ممیزی را نپذیرد باید طبق فرآیندی قانونی برای اعتراض به اداره امور مالیاتی مراجعه کند که به این فرآیند دادرسی مالیاتی می گویند. به طور کلی هرگونه اختلافی بین پرداخت کننده مالیات و اداره امور مالیاتی با استفاده از دادرسی مالیاتی صورت می گیرد. اختلافات با مامور ممیزی هم می تواند در مورد میزان مالیات تعیین شده باشد، و هم در زمینه شیوه وصول مالیات باشد.

مشاوره مالیاتی شرکت حسابداری

آرمان پرداز-مشاور مالیاتی

سلسله مراتب دادرسی مالیاتی

در دادرسی مالیاتی برای اعتراض و حل اختلاف به ترتیب باید به مراجعی رجوع شود که به صورت زیر است:

  1. رییس اداره امور مالیاتی مربوطه
  2. هیات حل اختلاف
  3. شورای عالی مالیاتی
  4. هیات سه نفری وزارت اقتصاد
  5. دیوان عدالت اداری
  6. مشاوره مالیاتی آرمان پرداز خبره

ابتدا جهت اعتراض به رئیس اداره امور مالیاتی مراجعه می شود و در صورتی که اعتراض مورد قبول واقع نشود به هیات های حل اختلافات مالیاتی ارجاع می شود، نوع و ترکیب اعضای این هیات بستگی به نوع پرونده و شرایط آن دارد، با حل نشدن پرونده مالیاتی در هیئت حل اختلاف، مودی مالیاتی به شورای عالی مالیاتی شکایت خود را ارجاع می دهد که مستلزم شرایط و قوانین خاصی است، اگر همچنان مشکل حل نشود .

 

در مرحله ی بعدی مودی شکایت خود را به هیئت سه نفری که توسط وزارت اقتصاد و امور دارایی تعیین می شود و علت تعیین این هیئت جلوگیری حداکثری از خروج پرونده های مالیاتی از اداره امور مالیات است. در آخر امر مودی در صورت باقی ماندن مشکل، می تواند پرونده خود را از اداره امور مالیاتی به دیوان عدالت داری ببرد که دیگر جنبه قضایی به خود می گیرد و نیاز به وکیل دادگستری برای رسیدگی به امور پرونده می باشد.

تخصص مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

همان گونه که ذکر شد برای ارجاع پرونده به مراجع بالاتر در هر مرحله مقرراتی وجود دارد که باید رعایت شود. پس شاید در نگاه نخست فرآیند دادرسی مالیاتی ساده به نظر آید اما برای موفقیت در هر یک از مراحل آن نیاز به آگاهی و تسلط بر قوانین مالیاتی و داشتن تجربه دادرسی مالیاتی است و یک فرد معمولی با آگاهی متوسط از امور مالیاتی قطعا در فرایند دادرسی مالیاتی موفقیتی بدست نخواهد آورد. در دادرسی مالیاتی پرونده های با ارقام سنگین، نیاز به فردی باتجربه که به پیچیدگی های دادرسی مالیاتی آشنا باشد ضروری تر است و تخصص مشاور مالیاتی در به حداقل رساندن مالیات شما مشخص می شود.

آرمان پرداز-مشاور مالیاتی-توانایی ها و مهارت های لازم برای مشاورمالیاتی

توانایی های لازم برای یک مشاوره مالیاتی کاملا بستگی به بزرگی یا کوچکی سازمان وی دارد. اولین نیاز، داشتن اطلاعات حقوقی کافی است. داشتن روابط عمومی بالا، توانایی توضیح در مورد نحوه شروع کار و فعالیت مالی واحد تجاری که به معنی نشان دادن راهکارهای لازم برای جلوگیری از ضرر و زیان است.

یک مشاور مالیاتی باید چه کارهایی را به نحواحسن انجام دهد تا بفهمیم که مشاور مالیاتی ما دارای توانایی بالا در هدایت پرونده های مالیاتی ما در مراجع قانونی و قضایی است؟

تخصص مشاور مالیاتی شرکت حسابداری

از جمله ویژگی هایی که برای تخصص مشاور مالیاتی مهم است، نحوه تشخیص و عیب یابی پرونده است که دقت نظر او را نمایان می کند. همچنین وی باید بتواند به کارمندان و مدیران چگونگی پیگیری مکاتبات اداره دارایی را آموزش دهد، پیگیر مابه التفاوت های پرداخت شده مالیاتی باشد و پرداخت و اخذ آن را زیر نظر بگیرد. نحوه جستجو و رسیدگی مشاور مالیاتی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده نیز حائز اهمیت است.

یک مشاور مالیاتی خوب در کشف جرائم جامانده و انباشت شده دقت نظر دارد. نحوه قیمت گذاری بر پروژه مالیاتی و شیوه مذاکره در مورد دستمزد جذب پروژه نیز از جمله نکات مهمی است که در تعیین وکیل مالیاتی مد نظر قرار دهید. همچنین دقت در شیوه تعامل با کارشناس مالیاتی، شیوه جمع آوری اطلاعات به روش پلیسی، چگونگی بستن پرونده و جلوگیری از بی اعتباری، مذاکرات ماده 169 به سبک کد اقتصادی و پیداکردن فعالیت هایی جهت جذب و اقدام می تواند توانایی های مشاور مالیاتی شما را به خوبی نشان دهد و محک بزند.

آرمان پرداز-مشاور مالیاتی-استخدام مشاورمالیاتی

استخدام مشاور مالیاتی چگونه است؟

این افراد را مدیرعامل می تواند با کمک تاجران و مدیران شرکت های موفق پیدا کند. اما برخی از سازمان ها اقدام به استخدام تیمی از مشاور مالیاتی به صورت تمام وقت می نمایند تا جلوی هرگونه مسئله احتمالی گرفته شود. اما مشاور مالیاتی کارکشته و باتجربه به دلیل اعتبار بالایی که دارند هیچگاه بصورت تمام وقت در یک سازمان فعالیت نمی کنند. مهمترین مسئله برای استخدام یک مشاور مالیاتی میزان دستمزد وی است و مشاور مالیاتی موفق نیز، دستمزد های بالایی را دریافت می کند.

از این افراد می توان در جهت حل موردی یک پرونده مالیاتی استفاده کرد، یا بصورت مستمر جهت پشتیبانی مالیاتی استخدام شوند و می توانند هم در جهت ثبت کلیه قراردادها و صورت های مالی کمک نمایند.

 

اما اینکه یک مشاور مالیاتی خوب چگونه کار می کند نیز مهم است. وقتی در یک جلسه پرزنت مالی و مالیاتی هستیم باید متوجه باشیم که علت داغ شدن بازار کار مشاور مالیاتی ما اعلام نیاز مدیران و تاجران است زیرا در اصلاحیه قانون مالیات ها شیوه محاسبات مالیاتی تغییر کرده است و حسابداران و مشاور مالیاتی و مالی پتانسیل خوبی برای اجرای تکالیف مالیاتی دارند لذا استخدام آنان برای جلوگیری از اتلاف سرمایه و دادن مالیات مضاعف لازم می نماید.

آرمان پرداز-مشاور مالیاتی-مشاورمالیاتی

تفاوت مشاور مالیاتی با حسابدار

حسابدار وظیفه مواظبت از صورت های مالی و ثبت هزینه ها، درآمد ها و مصارف سازمان را دارد اما به روند درآمدها و هزینه ها کاری ندارد و مسئول آن نیست. ولیکن مشاور مالیاتی موظف است در عین حال که به امور حسابدار نظارت کند، سلامت مالی سازمان را تضمین نماید تا هزینه ها را کم و درآمدها را زیاد نماید و جلوی مالیات مضاعف را بگیرد.

در نتیجه

تخصص مشاور مالیاتی علاوه بر نظارت بر امورمالی شرکت از لحاظ حقوقی، مشورت های لازم برای جلوگیری از پرداخت مالیات مضاعف در زمینه راهنمایی برای انجام سرمایه گذاری های پرسود و جلوگیری از ضرر و زیان نیز فعالیت می کند و دستمزد وی به دو بخش است که بخشی به صورت ثابت و یک بخش آن را نیز بصورت پورسانتی دریافت می کند.

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
حسابداری
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
حسابداری
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
همه چیز درباره مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
حسابداری
همه چیز درباره مشاور مالیاتی

همه چیز درباره مشاور مالیاتی در این مقاله می‌خواهیم به تمام ابعاد و همه چیز درباره مشاور مالیاتی و یا وکیل مالیاتی پرداخته و با وظایف وی آشنا شویم. با آرمان پرداز خبره همراه باشید. تماس

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مالیات حقوق
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
حسابداری
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
دسته‌بندی نشده
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
حسابداری
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
حسابداری
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
حسابداری مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
حسابداری
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
حسابداری
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...