‌تجديد ارائه صورت هاي مالي

سود وزیان انباشته

‌تجديد ارائه صورت هاي مالي

?تجديد ارائه صورت هاي مالي يعني اقلام صورت هاي مالي سال قبل يا سال هاي قبل به دليل تغييرات در مانده اقلام يا به دليل تغيير در طبقه بندي مجدداً ارائه شود.

?تجديد ارائه بستگي به ارقام مقايسه اي كه در صورت هاي مالي مي گذاريم دارد. يعني اگر صورت مالي دو ساله باشد، سال قبل تجديد ارائه مي شود اما اگر ارقام 3 سال در صورت مالي وجود داشته باشد بايد 2 سال قبل تجديد ارائه شود.

?عموماً ارقام صورت هاي مالي سالانه كه شركت ها تهيه مي كنند دو ساله است. ارقام صورت هاي مالي ميان دوره اي همان طور كه در پست ارقام صورت هاي مالي ميان دوره اي نشان دهنده عملكرد ، قابليت مقايسه و پيش بيني كنندگي نشان داده شده است عموماً شامل اقلام دوره مالي جاري، اقلام دوره مالي قبل و ارقام سال مالي قبل مي باشد.

?اگر ارقام سال مالي قبل تجديد ارائه شود و اتفاق مربوط به دوره مالي گزارشگري قبل و قبل از آن باشد بايد حتماً ارقام دوره مالي قبل هم تجديد ارائه شوند. براي مثال اگر در صورت هاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه سال 1394 ارقام سال مالي قبل (1393) به دليل اصلاح ثبت فروش تغيير كند اگر فروشي كه اصلاح شده مربوط به 6 ماهه اول بوده بايد ارقام 6 ماهه 1393 هم تجديد ارائه شود.

?يا اگر ماليات عملكرد سال 1392 كه برگ تشخيص و قطعي آن واصل شده ( در سال 1394 ) در ارقام مقايسه اي سال 1393 تغيير كند چون تغيير مربوط به سال 1392 بوده، ارقام 6 ماهه 1393 نيز بايد تجديد ارائه شود.

?توجه داشته باشيد كه تجديد ارائه در ارقام مقايسه اي صورت هاي مالي سال يا دوره جاري انجام مي پذيرد نه در صورت هاي مالي همان دوره. چون عموماً صورت هاي مالي همان دوره حسابرسي شده و پرونده آن ها بسته شده است.

?به تعبيري مي توان گفت وجود تعديلات سنواتي و تجديد ارائه در صورت هاي مالي به جز مواردي مثل ماليات عملكرد و … كه عموماً ذخيره ماليات در نظر گرفته شده شركت با ماليات عملكرد نهايي قطعي تطبيق ندارد و در همه شركت ها چنين موضوعي طبيعي است، نشان از وجود اشتباه يا تغيير روش اساسي كه آثار مالي با اهميتي داشته است، مي باشد.

?تجديد ارائه به دو قسمت تقسيم مي گردد.
1. تجديد طبقه بندي اقلام صورت هاي مالي
2. تجديد ارائه و تغيير ارقام صورت هاي مالي سال قبل

?تجديد طبقه بندي اقلام صورت هاي مالي بدون هيچ گونه ثبتي با اصلاح تغيير طبقه بندي اقلام صورت هاي مالي در سال قبل يا سال هاي قبل ارائه مي شود.

?تجديد ارائه يا تغيير ارقام صورت هاي مالي سال قبل به دليل ثبت تعديلات سنواتي در سال جاري و تغيير سود و زيان انباشته انجام مي شود. يعني ارقام سال قبل يا دوره قبل تغيير خواهند كرد.

‌تجديد ارائه صورت هاي مالي

?تجديد ارائه صورت هاي مالي يعني اقلام صورت هاي مالي سال قبل يا سال هاي قبل به دليل تغييرات در مانده اقلام يا به دليل تغيير در طبقه بندي مجدداً ارائه شود.

?تجديد ارائه بستگي به ارقام مقايسه اي كه در صورت هاي مالي مي گذاريم دارد. يعني اگر صورت مالي دو ساله باشد، سال قبل تجديد ارائه مي شود اما اگر ارقام 3 سال در صورت مالي وجود داشته باشد بايد 2 سال قبل تجديد ارائه شود.

?عموماً ارقام صورت هاي مالي سالانه كه شركت ها تهيه مي كنند دو ساله است. ارقام صورت هاي مالي ميان دوره اي همان طور كه در پست ارقام صورت هاي مالي ميان دوره اي نشان دهنده عملكرد ، قابليت مقايسه و پيش بيني كنندگي نشان داده شده است عموماً شامل اقلام دوره مالي جاري، اقلام دوره مالي قبل و ارقام سال مالي قبل مي باشد.

?اگر ارقام سال مالي قبل تجديد ارائه شود و اتفاق مربوط به دوره مالي گزارشگري قبل و قبل از آن باشد بايد حتماً ارقام دوره مالي قبل هم تجديد ارائه شوند. براي مثال اگر در صورت هاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه سال 1394 ارقام سال مالي قبل (1393) به دليل اصلاح ثبت فروش تغيير كند اگر فروشي كه اصلاح شده مربوط به 6 ماهه اول بوده بايد ارقام 6 ماهه 1393 هم تجديد ارائه شود.

?يا اگر ماليات عملكرد سال 1392 كه برگ تشخيص و قطعي آن واصل شده ( در سال 1394 ) در ارقام مقايسه اي سال 1393 تغيير كند چون تغيير مربوط به سال 1392 بوده، ارقام 6 ماهه 1393 نيز بايد تجديد ارائه شود.

?توجه داشته باشيد كه تجديد ارائه در ارقام مقايسه اي صورت هاي مالي سال يا دوره جاري انجام مي پذيرد نه در صورت هاي مالي همان دوره. چون عموماً صورت هاي مالي همان دوره حسابرسي شده و پرونده آن ها بسته شده است.

?به تعبيري مي توان گفت وجود تعديلات سنواتي و تجديد ارائه در صورت هاي مالي به جز مواردي مثل ماليات عملكرد و … كه عموماً ذخيره ماليات در نظر گرفته شده شركت با ماليات عملكرد نهايي قطعي تطبيق ندارد و در همه شركت ها چنين موضوعي طبيعي است، نشان از وجود اشتباه يا تغيير روش اساسي كه آثار مالي با اهميتي داشته است، مي باشد.

?تجديد ارائه به دو قسمت تقسيم مي گردد.
1. تجديد طبقه بندي اقلام صورت هاي مالي
2. تجديد ارائه و تغيير ارقام صورت هاي مالي سال قبل

?تجديد طبقه بندي اقلام صورت هاي مالي بدون هيچ گونه ثبتي با اصلاح تغيير طبقه بندي اقلام صورت هاي مالي در سال قبل يا سال هاي قبل ارائه مي شود.

?تجديد ارائه يا تغيير ارقام صورت هاي مالي سال قبل به دليل ثبت تعديلات سنواتي در سال جاري و تغيير سود و زيان انباشته انجام مي شود. يعني ارقام سال قبل يا دوره قبل تغيير خواهند كرد.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...