تئوری حسابداری ۱

مفهوم نامه مدیریت
آذر ۲۴, ۱۳۹۶
تئوری حسابداری
آذر ۲۴, ۱۳۹۶

۱٫ هدف حسابداری و گزارشگری مالی کدام است >
الف ) فراهم آوردن اطلاعات درباره واحد تجاری برای افراد خارج از واحد تجاری ■
ب ) فراهم آوردن اطلاعات درباره واحد تجاری برای سرمایه گذاران □
ج ) فراهم آوردن اطلاعات درباره واحد تجاری برای اعتباردهندگان □
د ) فراهم آوردن اطلاعات درباره واحد تجاری برای افراد داخل واحد تجاری □

۲٫ شرکت ها اطلاعاتی در رابطه با وضعیت اقتصادی خود در طول سال یا فصل گذشته را از طریق کدام یک از گزارش های مالی ارائه می کنند :
الف ) ترازنامه , صورت سود و زیان , صورت جریان وجوه نقد □
ب ) صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام □
ج ) یادداشت ها و جداول همراه صورت های مالی □
د ) همه موارد ■

تئوری حسابداری یک

۳٫ نبود صداقت و شفافیت در گزارشگری بدهی های شرکت به بروز کدام مشکل برای جامعه سرمایه گذاران منجر می شود ؟
الف ) پنهان کردن بدهی از طریق روش ارزش ویژه , حسابداری اجاره ها و طرح های بازنشستگی □
ب ) قراردادهای take or pay و واحد تجاری با اهداف خاص □
ج ) تقلب های آشکار □
د ) همه موارد ■

۴٫ جدی ترین مشکل نبود صداقت و شفافیت در گزارشگری بدهی های شرکت کدام است ؟

الف ) پنهان کردن بدهی از طریق روش ارزش ویژه , حسابداری اجاره ها و طرح های بازنشستگی □
ب ) قراردادهای take or pay و واحد تجاری با اهداف خاص □
ج ) تقلب های آشکار ■
د ) همه موارد □

تئوری حسابداری یک

۵٫ در مورد رویدادهای ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ , آنچه که مردم را سردرگم و مبهوت می کند کدام است ؟
الف ) فریبکاری و طمع مدیریت □
ب ) شکست سیستم بررسی ها □
ج ) شکست سیستم کنترل ها□
د ) شکست سیستم بررسی و کنترل ها ■

۶٫ رویکرد بهتر جهت تغییر سیستم بررسی و کنترل کدام است ؟
الف ) ارزیابی مجدد سیستم □
ب ) اصلاح فرهنگ ■
ج ) کشف انحرافات □
د ) مدرن سازی حسابداری □

۷٫ مدیران آرتور آندرسون کدام موضوع را پیشنهاد دادند ؟
الف ) اصول حسابداری □
ب ) اهمیت اجتماعی سازی در واحد تجاری □
ج ) دادگاه حسابداری □
د ) همه موارد ■

۸٫ در کتاب فرض حسابداری از دیدگاه لئونارد اسپاک , تنها فرض حسابداری کدام است ؟
الف ) عدالت □
ب ) انصاف ■
ج ) ابهام □
د ) هیچ کدام □

۹٫ اصلی ترین دغدغه گزارشگری مالی کدام است ؟
الف ) تعیین حقوق تمام گروه ها □
ب ) بکارگیری بی طرفانه اصول حسابداری □
ج ) صرفا بکارگیری اصول حسابداری □
د ) موارد الف و ب ■

۱۰٫ نقص آشکار فرض انصاف کدام است ؟
الف ) ابهام ■
ب ) تفاسیر گوناگون از صورت های مالی □
ج ) موارد الف و ب □
د ) هیچ کدام □

۱۱٫ هیات استانداردهای حسابداری مالی , انصاف را از چه طریقی عملیاتی کرد ؟
الف ) ملزم کردن مدیران شرکت ها به اندازه گیری صحیح دارایی ها , بدهی ها , حقوق صاحبان سهام , درآمدها و هزینه ها □
ب ) ارائه بدون تحریف نتایج به سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه □
ج ) موارد الف و ب ■
د ) تاکید بر استفاده کنندگان صورت های مالی □

۱۲٫ تنها مورد قانونی بسیار مهم که مرتبط با حسابداران می باشد و از حسابرسان مستقل می خواهد که مطمئن شوند گزارش های مالی به گونه ای ارائه شوند که نتایج را به طور منصفانه به جامعه سرمایه گذاری منتقل کنند کدام است ؟
الف ) قاعده ۲۰۳ □
ب ) مورد کانتیننتال وندینگ ■
ج ) دادگاه حسابداری آندرسون □
د ) گزارش حسابرسی □

۱۳٫ از دیدگاه جاگ [ هنری جی . ] فریندلی , قانون اول برای حسابدارن کدام است ؟الف ) انطباق با اصول پذیرفته شده حسابداری □ب ) افشای کامل و منصفانه ■ج ) افشای اضافی □د ) یکنواختی □

۱۴٫ هرب میلر در مقاله تشریک قضاوت , قضاوت حرفه ای را چگونه تعریف می نماید ؟الف ) قضاوت حرفه ای در قلب حرفه حسابداری است □ب ) قضاوت از تعامل تحصیل و تجربه حاصل می شود □ج ) قضاوت با افزایش یکنواختی استانداردهای حسابداری بهبود می یابد □د ) همه موارد ■

۱۵٫ در کتاب حسابداری غیرپاسخگو , آبراهام بریل اف کدام مورد را معرفی کرد ؟
الف ) دادگاه حسابداری □
ب ) دادگاه تجاری ■
ج ) گزینه الف و ب □
د ) هیچ کدام □

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.