بیمه اتکایی واگذار شده به طرف مقابل در قرارداد بیمه اتکایی

بیمه اتکایی

بیمه اتکایی واگذار شده به طرف مقابل در قرارداد بیمه اتکایی

گروه  در روند عادی فعالیتهای خ.د،ریسک بیمه ای را واگذار میکند. داراییهای بیمه اتکایی معوق مانده طلب از شرکتهای بیمه اتکایی است . مبالغ قابل بازیافت از بیمه گران اتکایی به روشی که با ذخیره خسارتهای در جریان یا خسارتهای تسویه شده مربوط به رویه های بیمه گر اتکایی همخوانی دارد برآورد میشوند.

کاهش ارزش داراییهای بیمه اتکایی در هر یک از تاریخهای گزارشگری ،یا در صورت مشاهده نشانه های دال بر کاهش ارزش طی دوره گزارشگری ،به دفعات بیشتر مورد بررسی قرار میگیرد. کاهش ارزش هنگامی رخ میدهد که شواهد عینی در خصوص وقوع یک رویداد پس از شناسایی اولیه دارایی بیمه اتکایی وجود داشته باشد که به موجب آن ،گروه احتمالا نتواند کلیه مطالبات در جریان را طبق مفاد قرارداد دریافت کند و مبالغی که گروه از بیمه گر اتکایی دریافت خواهد کرد. تحت تاثیر این رویداد قرار گیرد و اثر ناشی از این امر به گونه ای اتکا پذیر قابل  اندازه گیری باشد. زیان کاهش ارزش مورد نظر در صورت سود یا زیان منعکس میشود.

سود وزیان ناشی از خرید بیمه اتکایی،بلافاصله در تاریخ خرید در صورت سود یا زیان منعکس میشود ومستهلک نمیگردد.

بیمه اتکایی واگذار شده به طرف مقابل در قرارداد بیمه اتکایی

گروه  در روند عادی فعالیتهای خ.د،ریسک بیمه ای را واگذار میکند. داراییهای بیمه اتکایی معوق مانده طلب از شرکتهای بیمه اتکایی است . مبالغ قابل بازیافت از بیمه گران اتکایی به روشی که با ذخیره خسارتهای در جریان یا خسارتهای تسویه شده مربوط به رویه های بیمه گر اتکایی همخوانی دارد برآورد میشوند.

کاهش ارزش داراییهای بیمه اتکایی در هر یک از تاریخهای گزارشگری ،یا در صورت مشاهده نشانه های دال بر کاهش ارزش طی دوره گزارشگری ،به دفعات بیشتر مورد بررسی قرار میگیرد. کاهش ارزش هنگامی رخ میدهد که شواهد عینی در خصوص وقوع یک رویداد پس از شناسایی اولیه دارایی بیمه اتکایی وجود داشته باشد که به موجب آن ،گروه احتمالا نتواند کلیه مطالبات در جریان را طبق مفاد قرارداد دریافت کند و مبالغی که گروه از بیمه گر اتکایی دریافت خواهد کرد. تحت تاثیر این رویداد قرار گیرد و اثر ناشی از این امر به گونه ای اتکا پذیر قابل  اندازه گیری باشد. زیان کاهش ارزش مورد نظر در صورت سود یا زیان منعکس میشود.

سود وزیان ناشی از خرید بیمه اتکایی،بلافاصله در تاریخ خرید در صورت سود یا زیان منعکس میشود ومستهلک نمیگردد.

 

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...