بهاي فروش انواع خودروهاي توليد داخل و انواع خوردوهاي وارداتي

فروش
  1. بهاي فروش انواع خودروهاي توليد داخل و انواع خوردوهاي وارداتي

 

 

  1. در اجراي مواد 42 و 43 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387 ، بدينوسيله لوح فشرده (CD) حاوي بهاي فروش انواع خودروهاي توليد داخل و مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي انواع خودروهاي وارداتي که مبناي محاسبه ماليات و عوارض موضوع مواد ذکرشده و همچنين حق ­الثبت موضوع ماده 123 اصلاحي قانون ثبت قرار مي­ گيرد، به شرح جداول؛ 1-بهاي فروش مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال خودروهاي توليد داخل 2-مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال خودروهاي وارداتي 3-بهاي فروش مبناي محاسبه ماليات و عوارض شماره­ گذاري و عوارض ساليانه خودروهاي توليد داخل 4-مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات و عوارض شماره­ گذاري و عوارض ساليانه خودروهاي وارداتي، با رعايت نکات ذيل(جهت اجرا در سال 1396 براي خودروهاي توليد و مونتاژ داخل و سال 2017 ميلادي براي خودروهاي وارداتي) ارسال مي­ گردد:

 

  1. الف)باتوجه به تبصره(1) ماده123 اصلاحي قانون ثبت ( موضوع ماده 10 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 15/08/1384) مبناي وصول حق­ الثبت درمورد انواع خودروهاي سبک و سنگين اعم از سواري و غيرسواري توليد داخل يا وارداتي حسب مورد مأخذ محاسبه ماليات نقل و انتقال بادرنظرگرفتن تقليل مصرح در ماده 42 قانون ماليات بر ارزش افزوده خواهد بود.

 

  1. ب)ماليات، عوارض و حق­ الثبت ساير انواع خودروهاي خاص و خدماتي که لوازم و تجهيزاتي از قبيل جرثقيل،بالابر،بونکرميکسر و … بر روي آنها نصب شده است، بر اساس بهاي فروش و يا مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي تعيين ­شده براي خودروهاي مربوط، با توجه به نوع، تيپ، مدل و شاسي آن، از رديف­ هاي مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود.

 

  1. ج) در اجراي تبصره 6 ماده 42 قانون صدرالاشاره، قيمت فروش انواع خودروهاي توليد يا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي انواع خودروهاي وارداتي که حسب مورد بعد از تاريخ مقرر در تبصره مذکور توليد و يا به کشور واردمي ­شوند توسط دفترفني و اعتراضات مؤديان ماليات بر ارزش افزوده اين سازمان اعلام مي­ گردد.

 

  1. همچنين از آنجائيکه ارزش و مدل سال اعلام شده در جداول 3 و 4 ( مربوط به ماليات و عوارض شماره­ گذاري انواع خودرو سواري و وانت دوکابين) مطابق ارزش ­هاي مندرج در جداول 1 و 2 (مربوط به ماليات نقل و انتقال انواع خودرو) مي­ باشد مقتضي است براي اخذ ماليات و عوارض شماره­ گذاري خودروهايي که مدل سال آنها در جداول 1 و 2 فاقد ارزش مي­ باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام گردد.

 

 

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...