آموزش بستن حساب‎ها در پایان سال مالی و ثبت سند اختتامیه و افتتاحیه

پرداخت

 

 

.

 

 

  آموزش بستن حسابها در پایان سال مالی و ثبت سند اختتامیه و افتتاحیه

 

 

 مراحل عملیاتی بستن حسابهای موقت:

 

 مرحله اول – بستن حساب فروش یا درآمد:

 

 مانده حساب فروش یا درآمد بدهکار و به همان مبلغ خلاصه سود و زیان بستانکار می­شود:

 

         درآمد/فروش         ****

 

             خلاصه سود و زیان         ****

 

 مرحله دوم – بستن حساب­ هزینه:

 

معادل جمع کل هزینه ها، خلاصه سود و زیان بدهکار و هزینه ها بستانکار می­شود:

 

  خلاصه سود و زیان           ****

 

        هزینه حقوق و دستمزد         ****

 

                         هزینه اجاره      ****

 

            هزینه تعمیر و نگهداری     ****

 

  نکته ۱: در برخی کتاب­ها و سایت­ها عنوان شده که حساب خلاصه سود و زیان مستقیما به حساب سرمایه بسته می­شود. در این خصوص در نظر داشته باشید خلاصه سود و زیان به حساب “سود(زیان) انباشته بسته می­شود و دلیل آن هم امکان گزارش گیری دقیق میزان سود یا زیان هر سال و هم چنین نیاز به ثبت صورتجلسه مجمع شرکت یا واحد اقتصادی در اداره ثبت شرکت ها در خصوص تغییر در سرمایه می­باشد و بدون انجام مراحل قانونی نمی­توان گردشی در حساب سرمایه ثبت نمود.

 

  ثبت بستن حساب خلاصه سود و زیان با فرض مانده بستانکار(سود):

 

 این حالت با بدهکار کردن حساب خلاصه سود و زیان و بستانکار کردن حساب ” سود(زیان) انباشته ” انجام می­شود:

 

     خلاصه سود و زیان       ****

 

                 سود (زیان) انباشته   ****

 

  ثبت بستن حساب خلاصه سود و زیان با فرض مانده بدهکار(زیان):

 

 این حالت با بدهکار کردن حساب ” سود(زیان) انباشته ” و بستانکار کردن حساب خلاصه سود و زیان انجام می­شود:

 

     سود (زیان) انباشته      ****

 

                 خلاصه سود و زیان    ****

 

 

 

  :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراحل عملیاتی بستن حسابهای موقت:

 

 مرحله اول – بستن حساب فروش یا درآمد:

 

مانده حساب فروش یا درآمد بدهکار و به همان مبلغ خلاصه سود و زیان بستانکار می­شود:

 

         درآمد/فروش         ****

 

             خلاصه سود و زیان         ****

 

 مرحله دوم – بستن حساب­ هزینه:

 

معادل جمع کل هزینه ها، خلاصه سود و زیان بدهکار و هزینه ها بستانکار می­شود:

 

  خلاصه سود و زیان           ****

 

        هزینه حقوق و دستمزد         ****

 

                         هزینه اجاره      ****

 

            هزینه تعمیر و نگهداری     ****

 

  نکته ۱: در برخی کتاب­ها و سایت­ها عنوان شده که حساب خلاصه سود و زیان مستقیما به حساب سرمایه بسته می­شود. در این خصوص در نظر داشته باشید خلاصه سود و زیان به حساب “سود(زیان) انباشته بسته می­شود و دلیل آن هم امکان گزارش گیری دقیق میزان سود یا زیان هر سال و هم چنین نیاز به ثبت صورتجلسه مجمع شرکت یا واحد اقتصادی در اداره ثبت شرکت ها در خصوص تغییر در سرمایه می­باشد و بدون انجام مراحل قانونی نمی­توان گردشی در حساب سرمایه ثبت نمود.

 

  ثبت بستن حساب خلاصه سود و زیان با فرض مانده بستانکار(سود):

 

 این حالت با بدهکار کردن حساب خلاصه سود و زیان و بستانکار کردن حساب ” سود(زیان) انباشته ” انجام می­شود:

 

     خلاصه سود و زیان       ****

 

                 سود (زیان) انباشته   ****

 

  ثبت بستن حساب خلاصه سود و زیان با فرض مانده بدهکار(زیان):

 

 این حالت با بدهکار کردن حساب ” سود(زیان) انباشته ” و بستانکار کردن حساب خلاصه سود و زیان انجام می­شود:

 

     سود (زیان) انباشته      ****

 

                 خلاصه سود و زیان    ****

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...