بررسی عملیات و برنامه­ هامالی

بخشنامه

بررسی عملیات و برنامه­ هامالی

بررسی­های دوره­ای توسط مدیریت هر بخش از عملیات و برنامه­ها و به منظور تعیین کارایی و اثربخشی آنها صورت می­گیرد.

تعداد دفعات این بررسی­ها به نوع عملیات مورد بررسی بستگی دارد. عملیاتی که به نسبت به طور یکنواخت و بدون تغییر انجام می­شوند معمولاً به تعداد دفعات کمتری انجام می­شود، در حالی که عملیات و برنامه­هایی که به صورت موقت یا اتفاقی صورت می­گیرند و با تغییرات سریع و زیاد روبرو می­باشند، به بررسی­های متعدد و یا فاصله زمانی کمتری نیاز دارند.

حسابرسان داخلی نیز ساختار کنترل داخلی را بررسی (و ارزیابی) می­کنند.

برنامه عملیاتی امور اداری

برنامه عملیاتی امور اداری سازمان در سال 1396

شرح وظایف مصوب معاونت / مدیریت

فعالیت ها و اقدامات مورد نظر برای تحقق وظایف

حجم فعالیت

پیش بینی زمان اجرا

شروع

خاتمه

اجرای برنامه های جامع نظام اداری

پیگیری استقرار مجدد سیستم مدیریت کیفیت و تعیین استانداردهای کیفی خدمات

1

اردیبهشت96

آبان96

استقرار  نظام پیشنهادات

1

اردیبهشت96

تیر96

استقرار  نظام آراستگی

1

اردیبهشت96

تیر96

شناسایی فعالیت‌های قابل واگذاری و تعیین شیوه واگذاری

3مورد

اردیبهشت96

آبان96

برگزاری جلسات هماهنگی و توانمندسازی تأمین کنندگان

2

آذر96

آذر96

احصا و پیشنهاد اختیارات قابل واگذاری از سوی سازمان مرکز به استان ها

10مورد

بهمن96

بهمن96

تدوین دستورالعمل تشکیل جلسات در سطوح مختلف سازمان

1

خرداد96

خرداد96

پیشنهادات اصلاح تشکیلات با رویکرد چابک سازی و مناسب سازی و تسهیل گری امور

1

مرداد96

شهریور96

بررسی قیمت تمام شده خدمات و فعالیت ها برای مدیریت های آموزش و پژوهش و نظام فنی و اجرایی

2

خرداد96

اسفند96

طراحی مدل مدیریتی پشتیبانی نظام پیشنهادات و نظام آراستگی و مدیریت دانش

3

فروردین96

تیر96

تدوین دستورالعمل استانداردسازی تجهیزات و فضاهای اداری

2 ساختمان

تیر96

مرداد96

تدوین سند توسعه نیروی انسانی

1

مرداد96

آبان96

اجرای کامل تصویب نامه شماره 1127128 مورخ 28/12/1395 شورای عالی اداری موضوع حقوق شهروندی در نظام اداری با تأکید بر مصادیق اختصاصی سازمان

1

فروردین96

اسفند96

تنظیم و اجرای برنامه ارتقای سلامت اداری و پایش آن بر اساس شاخص‌های سلامت سازمان

1

فروردین96

اسفند96

سنجش وضعیت موجود فرهنگ سازمانی و تدوین برنامه بهبود آن

1

تیر96

مرداد96

راه اندازی سیستم نظرسنجی و میزان رضایت ارباب رجوع به صورت فیزیکی و الکترونیکی

1

مهر96

آبان96

استقرار نظام مدیریت عملکرد در قالب شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد

1

بهمن96

اسفند96

ارزشیابی سال1396 کارکنان  بر اساس دستورالعمل مربوطه و به صورت الکترونیکی تا 15 اسفند سالجاری

1

اسفند96

اسفند96

امکان سنجی استقرار شیوه های ارزیابی عملکرد کارکنان

1

آذر96

آذر96

تدوین شاخص های بهره‌وری سازمان

1

آبان96

آبان96

تعیین بازرس و همکاری در اجرای دستورالعمل اجرای مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری

1

خرداد96

خرداد96

ثبت کلیه سوابق آموزشی کارکنان پس از راه اندازی نرم افزار جدید آموزش

1

اردیبهشت96

تیر96

تصویب و اجرای برنامه های آموزشی کارکنان سازمان

1

اردیبهشت96

اسفند96

برگزاری دوره‌های آموزشی با رویکرد تربیت مدیران آینده سازمان ( جانشین پروری)

1

مهر96

اسفند96

تأمین نیروی انسانی مورد نیاز واحدها با اولویت الف: جذب امریه ب: مأمور از سایر دستگاه‌ها ج: اخذ مجوزهای استخدام

5نفر

فروردین96

اسفند96

تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به قطعی

10نفر

فروردین96

اسفند96

تمدید قرارداد کارکنان پیمانی و قراردادی

20نفر

اردیبهشت96

خرداد96

پیگیری و انجام امور مربوط به کاهش تعداد کارکنان قراردادی از طریق تبدیل وضع در صورت ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل‌های مربوط

طبق دستورالعمل

بهمن96

اسفند96

ارائه پیشنهادات در زمینه اصلاح طبقه بندی مشاغل و ساختار نظام پرداخت

1

آذر96

آذر96

انجام امور دبیرخانه ای کارگروه توسعه مدیریت سازمان و کمیته های تخصصی ذیل آن

20جلسه

فروردین96

اسفند96

تشکیل کمیته رفاهی سازمان و تدوین و تصویب نظام‌نامه رفاهی سازمان

12

فروردین96

خرداد96

ایجاد و تکمیل بانک اطلاعاتی رفاهی کارکنان

1

خرداد96

مهر96

تدوین آیین نامه نقل و انتقال کارکنان

1

اردیبهشت96

خرداد96

امکان سنجی تهیه بایگانی الکترونیکی پرونده های پرسنلی

1

مرداد96

آبان96

اجرای تشکیلات

ثبت تشکیلات سازمان در سامانه کارمند ایران

1

فروردین96

خرداد96

تعیین تکلیف پست های با نام

1

مهر96

بهمن96

بازنشستگان

ایجاد و تکمیل بانک اطلاعاتی بازنشستگان

1

اردیبهشت96

تیر96

تکمیل مدارک و اسناد و صدور احکام بازنشستگی

2

اردیبهشت96

اسفند96

صدور ابلاغ های حق اولاد و عائله مندی بازنشستگان

60

اردیبهشت96

خرداد96

احتساب پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی بازنشستگان

2

اردیبهشت96

اسفند96

صدور احکام

راه اندازی و استقرار نرم افزار پرسنلی چارگون و صدور احکام

1

اردیبهشت96

خرداد96

انتقال اطلاعات پرسنلی از نرم افزار رهیافت  به چارگون

1

اردیبهشت96

خرداد96

انتقال اطلاعات پرسنلی سازمان موجود در سرورهای استانداری

1

اردیبهشت96

مرداد96

به روز رسانی بانک اطلاعاتی پرسنل

1

اردیبهشت96

تیر96

محاسبه مجدد تاریخ های ارتقا طبقه همکاران و اطلاع رسانی عمومی

67نفر

اردیبهشت96

تیر96

صدور منظم و به موقع احکام کارگزینی کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی براساس قوانین ابلاغی و مصوبات کمیته سرمایه انسانی

200حکم

اردیبهشت96

تیر96

صدور احکام نیروهای امریه

11

اردیبهشت96

تیر96

حضور و غیاب

نظارت بر فرآیند تردد، مرخصی ها و ماموریت های کارکنان

1080مورد

فروردین96

اسفند96

گزارش ترددهای ناقص، غیبت ها، تاخیر در ورود، تعجیل در خروج به پرسنل و مدیران ذیربط جهت رفع موارد

60مورد

فروردین96

اسفند96

اعلام مانده مرخصی سالانه همکاران

90مورد

اسفند96

اسفند96

اعلام کارکرد پرسنل به مدیران و معاونین مربوط

12مورد

فروردین96

اسفند96

سایر امور مرتبط

صدور گواهی ها و تاییدیه های پرسنلی

30

فروردین96

اسفند96

ارائه گزارشات جامع و پویا پرسنلی

30

فروردین96

اسفند96

بررسی و تهیه دفاعیه های لازم در خصوص شکایات واصله پرسنلی

درصورت وجود شکایت

فروردین96

اسفند96

بررسی تقاضاهای واصله درخصوص اشتغال و ماموریت و تهیه و ارسال پاسخ مقتضی

به تعداد تقاضای واصله

فروردین96

اسفند96

اخذ و بررسی تقاضاهای امریه، تهیه فهرست مربوط و تشکیل جلسات مصاحبه تخصصی، تکمیل مدارک و پیگیری مراحل جذب نیروی امریه

به تعداد تقاضای واصله

فروردین96

اسفند96

پیگیری، انجام و ارائه گزاراشات عملکرد ستاد اقامه نماز سازمان

2

فروردین96

اسفند96

برنامه‌ریزی و اجرایبرنامه‌های مربوط به فرهنگ ایثار و شهادت ویژه سازمان

فروردین96

اسفند96

برنامه‌ریزی و انجام امور مربوط به فعالیت‌های قرآنی مربوط به سازمان

فروردین96

اسفند96

برنامه‌ریزی و انجام امور مربوط به صیانت از حریم امنیت عمومی و عفاف و حجاب ویژه سازمان

فروردین96

اسفند96

برنامه‌ریزی و انجام و پیگیری امور مربوط به ایثارگران ویژه سازمان و ارائه گزارشات  به مرکز

فروردین96

اسفند96

پیگیری و انجام امور مربوط به امر به معروف و نهی از منکر ویژه سازمان

فروردین96

اسفند96

اطلاع رسانی کلیه بخشنامه ها و قوانین اداری به کارکنان

30

فروردین96

اسفند96

ساماندهی و بروزآوری بایگانی پرسنلی

1

فروردین96

اسفند96

طرح یا برنامه مالی چیست؟

برنامه‌ریزی مالی، عامل کلیدی برنامه کسب و کار شماست. این امر همان‌ اندازه که برای شما مهم است، برای وام‌دهنده یا سرمایه‌گذار نیز مهم می‌باشد.
هدف از نوشتن برنامه مالی این است که:

 • منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح را مشخص کند. به این معنی که میزان منابع مالی مورد نیاز و اینکه چه موقع به آن نیاز دارید و چه زمانی بازپرداخت می‌کنید را نشان می‌دهد.

 • میزان سودآوری قابل انتظار و خطرپذیری‌‌های مالی احتمالی را مشخص می‌کند.

  تصمیم‌گیری‌ در مورد اینکه کسب‌ و کار شما تأمین مالی بشود یا نه و اگر قرار بر تأمین مالی است، شرایط و نحوه آن چگونه است به این موضوع بستگی دارد که نتایج مالی برآورد شده به چه میزان جذاب و متقاعد کننده می‌باشد.

در تهیه برنامه مالی باید موارد زیر را تعیین کنید:

 • صورت‌های مالی و ترازنامه واقعی

 • صورت‌های مالی سال‌های آتی

 • ترازنامه‌های سال‌های آتی

 • تحلیل محاسبات و نقطه سر به سر

 • کنترل هزینه

 • و موارد مهم دیگر

هنگامی که طرح کسب‌ و کارتان را آماده می‌کنید باید برخی ملاحظات حیاتی و مهم را در آن رعایت کنید. در هر دو صورت شروع یک کسب‌ و کار جدید و یا تصمیم‌گیری در مورد توسعه کسب‌ و کار موجود حتی اگر ایده کسب‌ و کار شما بسیار خوب نیز باشد، بدون سرمایه کافی احتمالاً موفق نخواهید شد. پس ذخایر و منابع کافی نقدی را مشخص کنید.

جریان‌های ورودی و خروجی نقدینگی را به داخل و خارج از شرکت و اینکه چگونه نقدینگی لازم به منظور پوشش دادن هزینه‌های پرداختی فراهم می‌شود را نشان دهید.

منابع هزینه‌ای (هزینه‌‌های جاری و هزینه‌های ثابت) را مشخص کنید. هر هزینه‌ای را که به ذهنتان خطور می‌کند، ثبت کنید. حتی ایده خود را برای چند نفر مطرح کنید و نظر آن‌ها را در مورد هزینه‌های سالیانه جویا شوید.

بعد از آن باید اطّلاعاتی از قبیل صورت درآمد ناشی از فروش، سود ناخالص، گردش وجوه نقدی را در طرح خود ارائه دهید.

علاوه بر پیش‌نویس صورت درآمد، بودجه فروش را که برآورد مقدار مورد انتظار فروش در یک ماه است را نیز تعیین کنید.

صورت‌حساب ترازنامه را نیز برای طرحتان تهیه کنید.

صورت‌حساب سود و زیان را که سود‌دهی شما را در کسب دوره زمانی مشخص و نیز تاثیر مالیات بر کل بازدهی را نشان می‌دهد، در طرح ود بیاورید.

نسبت‌های مالی هم از اطّلاعات موجود در صورتحساب سود و زیان و ترازنامه به دست می‌آید، که باید در طرحتان راجع به آن‌ها توضیحاتی ارائه دهید. این نسبت‌ها شامل نسبت‌های نقدینگی، کارآیی، سودآوری و نسبت‌های توان مالی است.

فراهم آوردن این نسبت‌ها برای اهداف زیر به کار می‌روند:

 • فراهم آوردن تصویری از سلامت مالی کسب‌ و کار از قبیل ارزیابی توانایی‌های ایجاد سود، پرداخت به موقع صورت‌حساب‌ها و استفاده مؤثر و مفید از دارایی‌ها.

 • مقایسه عملکرد کسب‌ و کارتان با سایر کسب‌ و کارهای مشابه.

 • بررسی تغییرات عملکردی کسب‌ و کارتان در طول دوره مشخصی از زمان.

همچنین نقطه سر به سر مالی کسب‌ و کارتان را مشخص کنید و تعیین کنید در چه زمان کسب‌ و کارتان به این نقطه می‌رسد؟ تعیین کنید چند واحد باید فروخته شود و یا به چه مقدار حجم فروش باید دست یافت.

طرح مالی در سه بخش مورد بحث قرار می‌گیرد.

 1. پیش‌بینی‌های فروش و قیمت تمام‌شده و قیمت‌گذاری در سه سال اول کسب و کار

 2. جریان نقدینگی در سه سال اول به انضمام پیش‌بینی هزینه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...