بستن حساب بدهی های مربوط به کارکنان

ماليات

 

 

  بستن حساب بدهی های مربوط به کارکنان

 

از جمله بدهی های مربوط به کارکنان، حقوق پرداختنی، ذخیره مرخصی استحقاقی و پاداش است.

 به آموزش ثبت حسابداری ذخیره مرخصی استحقاقی و پاداش در زیر میپردازیم :

 

  ذخیره مرخصی استحقاقی

ذخیره مرخصی استحقاقی استفاده نشده کارکنان باید در پایان هر دوره مالی محاسبه و در دفاتر مالی ثبت شود. ذخیره مرخصی استحقاقی کارکنان به عنوان بدهی جاری گزارش میشود زیرا مبلغ مزبور دارای سرسید معین نیست و کارمند یا کارگر در هر مقطع زمانی قادر به دریافت مبلغ آن خواهد بود.

 

 ثبت حسابداری این مورد با یک مثال برایتان تشریح خواهد شد:

 

مانده حساب ذخیره ایام مرخصی استفاده نشده خانم نصر در ابتدای سال ۹۵، مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰ ریال است. ایام مرخصی استفاده نشده وی تا این تاریخ ۱۰۰ روز می باشد. بر اساس قانون حداکثر ایام قابل ذخیره در هر سال ۹ روز خواهد بود. حقوق خانم نصر برای سال ۹۵ ماهانه ۲۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد.

مبلغ ذخیره قابل شناسایی در پایان سال ۹۵ ؟

 

مانده ایام مرخصی در سال ۹۵                   ۱۰۹=۱۰۰+۹

    .                                                             ۹۰۸۳۳۳۳ = ( ۱۰۹/۳۶۰) * ۱۲* ۲۵۰۰۰۰۰

 

ذخیره ایام مرخصی استفاده نشده               ۹۰۸۳۳۳۳ = x  +    ۷۰۰۰۰۰۰

    .                                                                                            ۲۰۸۳۳۳۳ = x

 

شیوه ثبت سند حسابداری رویداد:

۹۵/۱۲/۳۰ هزینه ایام مرخصی استفاده نشده             ۲۰۸۳۳۳۳

 

   .                  ذخیره ایام مرخصی استفاده نشده          ۲۰۸۳۳۳۳

 

بابت شناسایی ذخیره مرخصی استفاده نشده

 

 

 

 

 

 

 

  پرسش:

با سلام_ آیا میشود حسابهای دریافتنی xرا با حسابهای پرداختنی y یا حسابهای پرداختنی شرکت تجاری خودمان یک کاسه کرد آیا این تهاتر محسوب میشود؟مثلا از یه شخصی طلب داریم بهش بگیم که بخشی از طلب ما را به شخص سومی که ما بهش بدهی داریم بده و بعد بیایم این رو یکاسه کنیم یعنی حسابهای دریافتنی بستانکار حسابهای پرداختنی بدهکار آیا ازنظر استاداردهای حسابداری مجازه؟

 

  پاسخ:

در استاندارد حسابداری شماره 1، پیرامون تهاتر توضیحات کاملی ارائه شده است:

 

 تهاتر

13 دارایيها و بدهیها نباید با یكدیگر تهاتر شود مگر اینكه تهاتر آنها طبق استاندارد حسابداری دیگری الزامی یا مجاز باشد.

 

23 اقلام درآمد و هزینه باید تنها زمانی تهاتر شود كه:

 

 الف) یك استاندارد حسابداری تهاتر مزبور را الزامی یا مجاز كرده باشد، یا

 

 ب) درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی كه از معاملات و رویدادهای واحد یا مشابه حاصل می شود، با اهمیت نباشد. چنین مبالغی باید طبق مفاد بند 27 این استاندارد با یكدیگر جمع شود.

 

33 گزارش جداگانه هر دو گروه دارایيها و بدهیها، و درآمدها و هزینه های با اهمیت ، ضروری است . تهاتر اقلام در ترازنامه یا صورت سود و زیان موجب كاهش توان درك معاملات انجام شده و ارزیابی جریانهای نقدی آتی واحد تجاری توسط استفاده كنندگان می شود مگر در مواردی كه تهاتر منعكس كننده محتوای معامله یا رویداد مربوط باشد. گزارش خالص دارایيها یعنی دارایيها پس از كسر اقلام كاهنده مربوط از قبیل ذخیره كاهش ارزش موجودیهای مواد و كالا، ذخیره مطالبات مشكوك الوصول و استهلاك انباشته دارایيهای ثابت مشهود، تهاتر نیست.

 

43 تهاتر دو یا چند قلم دریافتنی و پرداختنی تنها زمانی مناسب است كه توان واحد تجاری برای تسویه حساب از طریق پرداخت مبلغ خالص یا عدم پرداخت و الزام دیگری به پرداخت مبلغ خالص، تضمین شده باشد. این تضمین مستلزم وجود حق قانونی تهاتر است و اینكه چنین حقی در صورت ناتوانی دیگری در ایفای تعهد همچنان برقرار باشد .

در غیر این صورت معمولاً این امكان وجود دارد كه واحد تجاری به ایفای تعهد ملزم شود، بدون آنكه بتواند به منافع اقتصادی آتی دارایي دست یابد.

 

53 طبق استاندارد حسابداری شماره 3، درآمد عملیاتی به ارزش منصفانه ما به ازای دریافتی یا دریافتنی اندازه گیری می شود. هر واحد تجاری، در روال فعالیتهای عادی خود معاملات دیگری را نیز انجام می دهد كه مولد درآمد عملیاتی نیست، اما برای انجام فعالیتهای مولد درآمد عملیاتی آن ضروری است. نتایج این گونه معاملات از طریق تهاتر درآمدها و هزینه های مربوط به آن ارائه می شود، به شرط این كه تهاتر یاد شده محتوای معامله را منعكس كند.

 

 برای مثال:

الف) درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی حاصل از فروش دارایيهای غیرجاری (مانند سرمایه گذاریها و دارایيهای ثابت مشهود)، به مبلغ عواید حاصل از فروش دارایي پس از كسر مبلغ دفتری و هزینه های فروش آن گزارش می شود.

 

ب) مخارج قابل استرداد مربوط به قرارداد با یك شخص ثالث با مبالغ دریافتی و دریافتنی در این رابطه، تهاتر و به صورت خالص گزارش می شود.

 

63 به علاوه، درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی حاصل گروهی از معاملات مشابه (از قبیل سودها و زیانهای حاصل از تسعیر اقلام ارزی یا فروش دارایيهای ثابت مشهود) به صورت خالص گزارش می شود، اما اندازه، ماهیت یا وقوع این گونه درآمدها و هزینه ها ممكن است به گونه ای باشد كه افشای جداگانه آنها طبق استاندارد حسابداری شماره 6 با عنوان گزارش عملكرد مالی ضرورت یابد

 

 

 

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...