بدهیهای ناشی از قرارداد بیمه

بدهی

بدهیهای ناشی از قرارداد بیمه

بدهیهای ناشی از قرارداد بیمه عمر

بدهیهای مرتبط با بیمه عمر هنگامی شناسایی میشوند که قراردادهای مربوط آغاز و حق بیمه ها مطالبه شود. بدهیهای مورد نظر با استفاده از روش حق بیمه خالص اندازه گیری میشوند. بدهی به عنوان جمع کل ارزش تنزیل شده منافع آتی مورد انتظار ،هزینه بررسی خسارتها و بیمه نامه ها  ،اختیارها و تضمینهای بیمه گذار و درآمد حاصل از داراییهایی که پشتوانه این بدهیها هستند و به طور مستقیم به قرارداد مربوط میشوند،پس از کسر ارزش تنزیل شده  حق بیمه های مورد انتظار که وجود آنها به منظور دستیابی به جریانهای خروجی نقدی آتی برمبنای مفروضات  ارزیابی بکار گرفته شده الزامی است،تعیین میشود.

 

بدهی مورد نظر یابر مبنای مفروضات جاری و یا با استفاده از مفروضات زمان صدور قرارداد محاسبه میشود،که در هر یک از این دو حالت به طور کلی یک حاشیه بابت ریسک و انحراف نامطلوب در نظر گرفته میشود. میتوان یک ذخیره جداگانه را بابت افزایش امید به زندگی در اندازه گیری بدهی  در نظر گرفت.به علاوه ،بدهی مربوط به قراردادهای بیمه عمر از یک ذخیره بابت حق بیمه های عاید نشده و کسری حق بیمه و همچنین بابت خسارتهای در جریان  تشکیل میشود که شامل برآوردی از خسارتهای تحمل شده ای که تاکنون به گروه گزارش نشده است نیز میشود.

 

تعدیلات رخ داده در بدهیهای رخ داده در بدهیها در هریک  ازتاریخهای گزارشگری ،در صورت  سود یا زیان و تحت عنوان ناخالص تغییرات در بدهیهای قرارداد ثبت میشود. سود حاصل از حاشیه های در نظر گرفته شده بابت انحرافهای نامطلوب در قراردادهای پوشش بدهی ،طی عمر قرارداد در صورت سود یازیان شناسایی میشود،در حالی که زیان مربوط ،طی نخستین  سال از قراردا پوشش بدهی به صورت کامل در صورت سود یا زیان شناسایی میشود .در صورت انقضاء فسخ یا ابطال قرارداد،بدهی مربوط قطع شناخت میشود.

درهریک از تاریخهای گزارشگری ،کفایت بیمه عمر شناسایی شده ،با استفاده از آزمون کفایت بدهی فعلی مورد ارزیابی قرار میگیرد . به منظور اجرای آزمون کفایت ،بهترین برآوردهای جاری از جریانهای نقدی آتی از قرارداد ،شامل جریانهای نقدی مربوط به هزینه های  مدیریت خسارتها و بیمه نامه ها،اختیارات و تضمینهای مربوط به بیمه گذار ،همچنین درآمد سرمایه گذاری حاصل از داراییهایی که پشتوانه بدهیهای مورد نظر هستند ،مورد استفاده قرار میگیرد .  در این  راستا از روشهای ارزیابی مختلفی نظیر جریانهای نقدی تنزیل شده، مدلهای قیمت گذاری اختیار معامله و مدل سازی تصادفی  استفاده میشود.

سطوح تجمیع و سطح احتیاط بکار گرفته شده در این آزمون با الزامات مندرج در آیین نامه های مربوط مطابقت دارد.  در صورتی که آزمون مورد نظر شامل تنزیل جریانهای مقدی نیز شود ،نرخ بهرهبکار گرفته شده را میتوان برمبنای انتظارات احتیاطی مدیریت  از نرخهای فعلی بهره در بازار تجویز کرد.

هرگونه عدم کفایت در ابتدا  با کاستن ارزش فعلی فعالیت تجاری تحصیل شده موجود و مخارج تحصیل انتقالی و متعاقبا با ایجاد یک بدهی بیمه ای اضافی بابت زیان باقی مانده ،در صورت سود یا زیان ثبت میشود. در دوره های بعدی ،بدهی مربوط به یک بلوک از فعالیت تجاری که درآزمون کفایت رد شده است. برمبنای مفروضاتی که در زمان شناسایی زیان ایجاد شده است ،محاسبه میگردد. این مفروضات حاشیه به انحراف نامطلوب  را در بر نمیگیرد .

طبق مقررات موجود،زیانهای کاهش ارزش که درنتیجه آزمون کفایت بدهی بدست آمده است،در صورت عدم وجود کاهش ارزش مورد نظر ،در سالهای آتی برگشت داده میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...