مسایل پیاده سازی بدهیهای ناشی از تعهدات اجتماعی

بدهیهای ناشی از تعهدات اجتماعی
  • مسایل پیاده سازی بدهیهای ناشی از تعهدات اجتماعی

  • اولین مرحله تشخیص تعهد با ذخیره مزایای اجتماعی است که میتواند منجر به شناخت بدهی یا ذخیره شود. استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره 19 به دو نوع مزایای اجتماعی اشاره دارد:

  • الف-ارئه خدمات سلامت و آموزش و مسکن و حمل و نقل سایر خدمات اجتماعی به جامعه

  • ب-پرداخت مزایا به خانواده ها و سالخوردگان و معلولان و بیکاران و بازنشستگان و سایرین

  • مرحله بعد شناسایی هرگونه تعهدی است که در دامنه استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی موجود قرار دارد. در این حالت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی مربوط مبنایی  را برای رویه حسابداری فراهم میکنند.

  • در مرحله بعد در خصوص تعهدات به این نکته توجه شود که آیا تعهد میتواند بخ شیوه ای مشابه تعهدات که در ابتدا به دلیل  ارتباط با کمکهای بلاعوض اعطایی توسط دولت به جای اینکه به عنوان ما به ازای ارائه شده توسط ذینفعان طبقه بندی شوند . به عنوان تعهدات اجتماعی طبقه بندی شده اند ممکن است در واقع حائز شرایط یک مبادله باشد. زمانی که شرایط یک مبادله وجود دارد ، واحد گزارشگر میتواند  شرایط کمکهای بلاعوض را مجددا بررسی کند و کمکهای بلاعوض را به عنوان عملیات مبادله ای در نظر بگیرد. به عنوان بخشی از این فرآیند دولت و واحدهای بخش عمومی که به افراد  و واحدهای گزارشگر و کمکهای بلاعوض میدهند.

  • مشخص میکنند که در عوض کمکهای بلاعوض چه انتظاراتی دارند. چه زمانی انتظار بازگشت آن را دارند . زمان ارائه کالا یا خدمات چه تاریخی است و سررسید پرداخت کمکهای بلاعوض چه زمانی است. در نتیجه این کار نقطه زمانی مناسب باری شناسایی هزینه و هرگونه بدهی حاصل برای دولت مشخص میشود. این رویکرد در کشورها و حوزه های جغرافیای استفاده میشود که مدل تهیه کننده – خریدار را پذیرفته اند. در چنین حوزه های جغرافیای همه معاملات دولت با واحدهای گزارشگر یا افراد به عنوان خرید کالاها یا خدمات یا انتقالات طبقه بندی .  این واقعیت که حوزه های جغرافیایی به طور رسمی مدل تهیه کننده خریدار را میپذیرند مانع نمیشود دولت این رویکرد را بررسی نکند . تعهدات  اجتماعی از عملیات مبادله ای در استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره 19یان شده است.

  • تعهدات اجتماعی باقیمانده ممکن است به زیر مجموعه هایی نظیر تعهداتی که زمانبندی و مبلغ آنها به طور معقول مشخص است و تعهداتی که زمانبندی و مبلغ آنها نامشخص است. طبقه بندی شوند . تعهداتی که زمانبندی و مبلغ آنها به طور معقول مشخص است ممکن است به شیوه ای مشابه سایر بدهیها شناسایی شوند. در رابطه با تعهداتی که زمانبندی و مبلغ آنها نامشخص است. واحد گزارشگر  باید راجع به اینکه آیا شناسایی یک ذخیره یا افشای بدهی احتمالی مناسب میباشد یا خیر تصمیم گیری کند. اگرچه این تعهدات و بدهیهای احتمالی ناشی از مزایای اجتماعی ارائه شده توسط واحد گزارشگر که برای آن ما به ازای مستقیمی معادل ارزش کالاها  و خدمات ارائه شده پرداخت نشده است ة، از دامنه استاندارد بین المللی حسابدرای بخش عمومی شماره19 حذف شده است. با این وجود راهنمای این استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی میتواند در شناسایی و اندازه گیری  چنین ذخیره هایی یا افشای چنین بدهیهای احتمالی سودمند باشد.

  • زمانی که واحد گزارشگر تشخیص میدهد که تعهد اجتماعی حائز شرایط شناخت است،باید اطلاعاتی در خصوص مبلغ جریانهای نقدی آتی احتمالی جمع آمری کند و شیوه محاسبه را تعیین کند. برای مثال واحد گزارشگر  باید نرخ تنزیل مناسب را انتخاب کند و نحوه برخورد مناسب با ریسک را تعیین کند.

  • زمانی که واحد گزارشگر تعیین میکند تعهد اجتماعی حائز شرایط شناخت یا افشا به عنوان بدهی احتمالی نیست باید به این موضوع توجه کند که آیا قصد دارد  شکلی از افشای تکمیلی را در صورتهای  مالی یا در سایر اسناد ارائه کند یا خیر

   

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...