فرم تقاضاي بخشودگی جریمه فرم عمومی مالیاتی

سرمایه‌گذاری

فرم تقاضاي بخشودگی جریمه

فرم عمومی مالیاتی

جمهوري اسلامی ایران شماره: وزارت اموراقتصادي ودارائی فرم تقاضاي بخشودگی جریمه(1 (تاریخ: سازمان امورمالیاتی کشور دراجراي ماده191قانون مالیاتهاي مستقیم شماره پرونده مالیاتی:

اداره کل امور مالیاتی اداره امورمالیاتی شماره گروه مالیاتی شماره واحدمالیاتی شماره نشانی تلفن شماره پستی رئیس امورمالیاتی……………….. بنا به درخواست وارده به شماره…………………………..مورخ…………………………….مودي ( تصویر پیوست ) بامشخصات ذیل : نام ونام خانوادگی تاریخ نوع فعالیت نام پدر شخص حقیقی/حقوقی تولد/ثبت شماره شناسنامه/ثبت محل صدور/ثبت شماره ملی شماره اقتصادي به نشانی: تلفن: شماره پستی: باتوجه به پرداخت اصل مالیات عملکرد سال / سالهاي…………….جمعاًبه مبلغ……………………………….. ریال پیشنهاد می شود از جرایم مالیاتی به مبلغ………………………………… ریال عملکرد سال سال گذشته 3 سوابق مالیاتی به شرح جدول ظهر فرم پس ازوصول مبلغ……………………………………….. ریال،مبلغ ………………………………………ریال معادل…………درصد بخشوده گردد . وضعیت اضهارنامه نحوه تشخیص مالیات وضعیت پرداخت اصل مالیات تاریخ ابلاغ برگ تشخیص بر تاریخ ابلاغ گ قطعی مرحله توضیحات قطعیت تسلیم نموده تسلیم علی رسیدگی ننموده الراس ماده 272 پرداخت شده پرداخت نشده عملکرد / سال مورددرخواست *دلائل ابرازي موضوع ماده191قانون مالیاتهاي مستقیم مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف قانونی : مهروامضاء کارشناس ارشدمالیاتی……………………………………. مهروامضاء رئیس گروه مالیاتی………………………………………… رئیس گروه مالیاتی……………………. پس از وصول مبلغ…………………………………………..ریال بابخشودگی مبلغ……………………………………….ریال ازجرائم مالیاتی مودي فوق الذکربه میزان…………..درصدموافقت می گردد. ********************************************************************************************** اداره کل امور مالیاتی………………….. بااحترام، پیشنهاد رئیس گروه مالیاتی شماره……………………..بانظرموافق مبنی بربخشودگی جرائم پس ازوصول مبلغ…………………………………………………………….ریال ازجریمه/جرائم فوق ،به مبلغ…………………………………………….ریال معادل…………………درصدجهت استحضارایفاد می گردد. مهروامضاء رئیس امور مالیاتی…………………………………………. رئیس امور مالیاتی……………………. پس از وصول مبلغ…………………………………………..ریال بابخشودگی مبلغ……………………………………….ریال ازجریمه/جرائم فوق معادل…………..درصدموافقت می گردد. مدیرکل/معاون اداره کل امور مالیاتی ……………………………… *جریمه یاجرائم مورد درخواست واطلاعات مربوط به آن درجدول ظهر فرم مشخص گردد. شناسه فرم1/ 2502) خرداد87(دفترخدمات مودیان مبالغ به ریال ردیف شرح جریمه عملکردسال/سالهاي مبلغ کل جریمه مانده جریمه پرداخت نشده جریمه موضوع ماده 43 قانون مالیاتهاي مستقیم 1 جریمه موضوع ماده 51 قانون مالیاتهاي مستقیم 2 جریمه موضوع ماده 57 قانون مالیاتهاي مستقیم 3 (اظهار نامه خلاف واقع) جریمه موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهاي 4 مستقیم جریمه موضوع تبصره3 ماده 177 قانون مالیاتهاي 5 مستقیم جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیاتهاي مستقیم 6 جریمه موضوع ماده 192 قانون مالیاتهاي مستقیم 7 عدم تسلیم اظهارنامه (10(% عدم تسلیم اظهارنامه(اشخاص حقوقی) (40(% درآمدهاي کتمان شده هزینه هاي غیر واقعی جریمه موضوع ماده 193 قانون مالیاتهاي مستقیم 8 عدم تسلیم ترازنامه عدم تسلیم حساب سود و زیان عـدم ارائه دفـاتر رد دفاتـر جریمه موضوع ماده 194 قانون مالیاتهاي مستقیم 9 جریمه موضوع ماده 195 قانون مالیاتهاي مستقیم 10 جریمه موضوع ماده 196 قانون مالیاتهاي مستقیم 11 جریمه موضوع ماده 197 قانون مالیاتهاي مستقیم 12 حقوق موضوع ماده 86 قانون یادشده تکلیفی موضوع ماده 104 قانون یادشده جریمه موضوع ماده 199 قانون مالیاتهاي مستقیم 13 جریمه موضوع ماده 200قانون مالیاتهاي مستقیم 14 سایر جرایم مالیاتی 15 جمـــــــــع

فرم های عمومی

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...