اوراق مشارکت شهر سالم

اوراق مشارکت

اوراق مشارکت شهر سالم

به دنبال موفقیت در انتشار اوراق مشارکت نواب شهرداری تهران در آبان 1374 از طریق بانک ملی ایران اوراق مشارکت شهر سالم را نتشر کرد. این اوراق نیز در قال بانک مرکزی منشر و عمدتا به پروژه ایجاد راههای منتهی به شهرری و بازسازی بافت حرم عبدالعظیم مربوط بود.

به علت سود آور و نبودن پروژه بنا به تصویب هیات وزیران 10 درصد از سود این اوراق   را به دولت به صورت سررسید یا یارانه تامین کرد. مبلغ این اوراق 70 میلیارد ریال مدت آن سه سال و سود علی الحساب آن سالانه 20 درصد و قطعات آن 100هزار ریال تا 5 میلیون ریال بود.

اوراق مشارکت شهر سالم مورد استقبال  قارا نگرفت و گفته شد که قسمت عمده آن را بانک ملی ایران با موافقت بانک مرکزی راسا خریداری کرده است. از پیشرفت طرح مربوط  به این اوراق گزارشی در اختیار عموم قرار نگرفته ولی با این حال اشکالی در مورد پرداخت سود و باز پرداخت اصل اوراق پیش نیامده است.

اوراق مشارکت شهر سالم

به دنبال موفقیت در انتشار اوراق مشارکت نواب شهرداری تهران در آبان 1374 از طریق بانک ملی ایران اوراق مشارکت شهر سالم را نتشر کرد. این اوراق نیز در قال بانک مرکزی منشر و عمدتا به پروژه ایجاد راههای منتهی به شهرری و بازسازی بافت حرم عبدالعظیم مربوط بود.

به علت سود آور و نبودن پروژه بنا به تصویب هیات وزیران 10 درصد از سود این اوراق   را به دولت به صورت سررسید یا یارانه تامین کرد. مبلغ این اوراق 70 میلیارد ریال مدت آن سه سال و سود علی الحساب آن سالانه 20 درصد و قطعات آن 100هزار ریال تا 5 میلیون ریال بود.

اوراق مشارکت شهر سالم مورد استقبال  قارا نگرفت و گفته شد که قسمت عمده آن را بانک ملی ایران با موافقت بانک مرکزی راسا خریداری کرده است. از پیشرفت طرح مربوط  به این اوراق گزارشی در اختیار عموم قرار نگرفته ولی با این حال اشکالی در مورد پرداخت سود و باز پرداخت اصل اوراق پیش نیامده است.

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...